header-landenpagina-Myanmar-vrouw-kinderen-lopen-irc-stichtingvluchteling

Vluchtelingencrisis Azië

Afghanistan, Pakistan, Myanmar en Thailand kennen een lange vluchtelingengeschiedenis. Al vanaf de jaren 80 biedt Stichting Vluchteling humanitaire hulp in uiteenlopende crises.

De vluchtelingencrisis in Azië concentreert zich nu vooral in Afghanistan en Pakistan. In Afghanistan neemt het Taliban-geweld weer toe en groeit het aantal ontheemden. Tegelijk worden honderdduizenden Afghaanse vluchtelingen in Pakistan gedwongen het land te verlaten. Hierdoor nemen de humanitaire problemen in Afghanistan opnieuw toe.

Ook in Myanmar zijn nog steeds veel mensen op de vlucht. Na 50 jaar dictatuur zijn er hoopvolle ontwikkelingen richting een democratie. De verwachting is dat Myanmarese vluchtelingen in Thailand· op den duur zullen terugkeren naar huis. Maar er is ook een tegengestelde ontwikkeling. Door interne gewapende conflicten slaan nieuwe mensen op de vlucht, zoals de Rohingya’s in het zuidwesten van het land.

Stichting Vluchteling in Azië

Stichting Vluchteling heeft een lange geschiedenis van noodhulpverlening in Azië. In 1982 begonnen we ons werk in Pakistan en 7 jaar later verleenden we de eerste noodhulp in Afghanistan. Sindsdien helpen we ontheemden en vluchtelingen daar met voedsel, medische zorg en andere noodhulp – zelfs tijdens de moeilijke jaren van het Taliban-regime.