Man zit met dochter op schoot op een matje op de grond in Jemen

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, bel dan naar 070-346 89 46. Ben je al donateur? Dan kun je ook terecht bij de donateursservice: 070-219 92 00.

Meest gestelde vragen

Een klacht kan gemeld worden via het klachtenformulier. Laat je gegevens en bericht achter, dan nemen we contact met je op. Klik hier om naar het klachtenformulier te gaan.

Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Vluchteling zijn twee verschillende stichtingen, ieder met verschillende kantoren en werkzaamheden. Vluchtelingenwerk helpt asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Stichting Vluchteling verleent juist hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de conflict- of crisisgebieden zelf. Meer weten? Lees verder op de pagina Stichting Vluchteling.

Ja, met het grootste deel van wat u schenkt worden vluchtelingen geholpen. 88% van de inkomsten van Stichting Vluchteling wordt besteed aan de doelstellingen, 78% daarvan is bestemd voor hulp aan vluchtelingen, 8% voor voorlichting en 2% voor pleitbezorging.

In het jaarverslag is in detail meer informatie te vinden.

Ons budget besteden we uit aan internationale en lokale partners die de plaatselijke kennis hebben om de hulpverlening tot een succes te maken.

Daarnaast werken we samen met nationale partners, zoals de Samenwerkende Hulporganisaties. Bij grote rampen slaan we de handen ineen om fondsen te werven onder de naam ‘Giro 555’.

Meer weten? Lees meer over onze internationale en nationale partners.

We vertellen graag over ons werk, onze directeur en medewerkers treden geregeld op als spreker tijdens lezingen en bijeenkomsten.

Wil je ons uitnodigen of heb je behoefte aan een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden? Lees meer op deze pagina of neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

Een digitale VVV-bon kan je sturen naar info@vluchteling.nl, heb je een fysieke kaart dan kan je deze opsturen naar ons adres:

Stichting Vluchteling
Laan van Nieuw Oost Indie 131-M
2593 BM te Den Haag

Wij waarderen het gebaar, helaas kunnen wij geen kleding of goederen aannemen. Goederen worden aangeschaft in de landen waar we werken. Dit is vaak goedkoper en effectiever dan de hulpgoederen in Nederland te verzamelen en te vervoeren. Tegelijkertijd steunen we zo de lokale economie en werkgelegenheid, en het is ook beter voor het klimaat.

De wervers van Stichting Vluchteling gaan regelmatig de straat op en langs de deuren om mensen te vragen ons werk structureel te steunen. Zij zijn te herkennen aan kleding met het logo van Stichting Vluchteling.

Stichting Vluchteling maakt onder andere gebruik van deur- en straatwerving. Dit is kostbaar, maar er zijn geen goede alternatieven om op enige schaal nieuwe donateurs te vinden. Stichting Vluchteling hanteert een mix van methoden om inkomsten te werven voor de noodhulpverlening aan mensen op de vlucht. De deur- en straatwerving levert ons trouwe donateurs op zorgen voor een stabiele basis voor de financiering van de hulpprojecten.

Heb je een sms bericht ontvangen van ‘Vluchteling’? Dat klopt, dat zijn wij. Van tijd tot tijd sturen wij een sms-bericht om steun voor ons werk te vragen. Wil je geen sms van ons ontvangen? Meld je dan af via de instructie in het bericht. Je kunt ons ook e-mailen op info@vluchteling.nl om je afmelding door te geven.

Donatie of gegevens wijzigen

Een adreswijziging of wijziging in je persoonlijke gegevens kun je tijdens kantooruren aan een van onze medewerkers van de donateursservice doorgeven op 070- 346 89 46 of mail je wijziging door via info@vluchteling.nl.

Heb je toch nog post ontvangen op je oude adres, dan hebben wij de wijziging niet op tijd kunnen verwerken. Helaas heeft de selectie voor de postbezorging dan al plaats gevonden en wordt er nog eenmaal post bezorgd op je oude adres. Mocht dit toch nog een tweede keer voorkomen, neem dan contact met ons op.

Indien je geen of minder post van ons wil ontvangen kun je dit aan ons doorgeven door te bellen of te mailen met onze donateursservice via 070-346 89 46 of info@vluchteling.nl.

Jazeker, je kunt als bedrijf zelfs belastingvrij schenken aan Stichting Vluchteling. Maar er zijn ook andere manieren om te helpen. Zo kun je een fondsenwervend evenement organiseren waar het hele bedrijf trots op kan zijn, of bedrijfspartner worden van Stichting Vluchteling.

Meer weten? Lees verder op de pagina; Steun als bedrijf.

Doneren vanuit het buitenland kan via onze website https://stichtingvluchteling.nl/donatie of door zelf een bedrag over te maken. Hiervoor heb je onze bankgegevens nodig: IBAN999 | NL48INGB0000000999 | BIC: INGB NL2A.

Bedankt voor de hulp die we dankzij jou kunnen geven aan vluchtelingen. Wil je een wijziging doorgeven, wil je je vaste donatie verhogen of verlagen of wil je opzeggen? Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 terecht bij onze donateursservice: 070-219 92 00.

Je kunt wijzigingen ook doorgeven via:

 • Post:
  Stichting Vluchteling
  Laan van Nieuw Oost-Indië 131-M
  2593 BM Den Haag
 • Email: info@vluchteling.nl

Let op! Er zijn websites die aanbieden om jouw donatie op te zeggen. Daar zitten echter verborgen kosten achter die flink kunnen oplopen. Wij zijn je zeer dankbaar voor alle steun en mocht je onverhoopt je donatie willen opzeggen, dan kan dat eenvoudig en gratis via bovenstaande manieren.

Sinds 1 juni 2023 is de Acceptgiro verdwenen. Dit betekent dat alle banken (en dus ook jouw bank) geen Acceptgiro’s meer verwerken. Daarom ontvang je voortaan Mijn eenmalige gift.

‘Mijn eenmalige gift’ is het alternatief voor de Acceptgiro.

Vanaf nu gebruiken wij Mijn eenmalige gift om een bijdrage voor ons werk te vragen. Hiermee kun je gemakkelijk en vertrouwd jouw eenmalige gift aan ons overmaken.

Je kunt Mijn eenmalige gift op twee manieren gebruiken:

 • Vul je de Acceptgiro nog in en stuurt je deze op naar je bank?
  Dan kun je Mijn eenmalige gift invullen en voortaan aan ons opsturen, in plaats van aan de bank. Stuur deze bon niet naar de bank, maar in een envelop (zonder postzegel) aan Stichting Vluchteling, Antwoordnummer 11079, 2600 VC Delft
 • Gebruik je de Acceptgiro als basis voor internetbankieren?
  Dan kun je de informatie van Mijn eenmalige gift op dezelfde manier gebruiken als je gewend was met de Acceptgiro.

Informatie over ons werk

Wat leuk dat je een spreekbeurt houdt over vluchtelingen en zo aandacht vraagt voor hun situatie. Stuur je ons een e-mail met je vraag? Natuurlijk vind je ook veel informatie op deze website. Kijk maar eens op de pagina over Stichting Vluchteling.

Stichting Vluchteling is vastbesloten alles in het werk te stellen om seksuele uitbuiting, fraude en misbruik tegen te gaan. De uitvoerende partners waar we mee samenwerken, hun staf en uitvoerders worden intensief gescreend, en de projecten worden vanuit Stichting Vluchteling op de voet gevolgd en gecontroleerd.

Voordat mensen worden ingezet als hulpverlener worden ze op tal van manieren onderzocht: via verklaringen van goed gedrag, referenties van de laatste twee tot vijf werkgevers, schooldiploma’s, rijbewijzen, en een anti-terreur-, corruptie- en kredietwaardigheidsonderzoek.

Het beleid ten aanzien van onze ethische regels en voorschriften voor zowel begunstigden, partners als werknemers wordt beschreven in onze gedragscode, waarin de basisprincipes, werkwijze en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. De gedragscode is in overeenstemming met de Core Humanitaire Standaarden waaraan we ons hebben gecommitteerd.

Nee Stichting Vluchteling verleent geen hulp aan vluchtelingen in Nederland. We helpen vluchtelingen en ontheemden juist in het land of de regio waar ze vandaan komen: daar is de hulp het hardst nodig. Wat we in Nederland wel doen, is acute crises onder de aandacht brengen bij het Nederlandse publiek en fondsen werven voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden in crisis- of conflictgebieden. Ook geven we een stem aan vluchtelingen door ons uit te spreken voor hun belangen

Meer weten? Lees verder op de pagina over Stichting Vluchteling.

Tot 2015 richtten we ons alleen op ‘opvang in de regio’: de opvang van vluchtelingen en ontheemden in eigen land, de buurlanden of in de regio. Sinds 2015, het begin van de Europese vluchtelingencrisis, maken we ons ook sterk voor betere vluchtelingenopvang aan de buitengrenzen van Europa.

Werken bij Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling heeft geregeld vacatures voor betaalde banen en stages. Meer weten? Kijk op de pagina Vacatures.

Stichting Vluchteling werkt niet met vrijwilligers. Soms zoeken we voor ons evenement de Nacht van de Vluchteling vrijwilligers. Als dat zo is, dan kun je dat terugvinden op de website van de Nacht van de Vluchteling.

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken betekent dat je de belasting op je schenking onder bepaalde voorwaarden kunt terugvragen van de Belastingdienst. Afhankelijk van hoeveel belasting je betaalt, levert dit jou een voordeel op van ongeveer 35-52%. Er zijn 2 situaties mogelijk:

 • Bij eenmalige donaties krijg je alleen belastingaftrek wanneer de donatie minimaal 1% en maximaal 10% uitmaakt van je belastbaar inkomen.
 • Bij periodieke schenkingen mag je altijd het hele bedrag aftrekken, mits je minimaal 5 jaar achtereen schenkt en dit vooraf is vastlegt in een schenkingsovereenkomst.

Meer weten? Bekijk de pagina Belastingvrij schenken.

Welke gegevens je nodig hebt, hangt af van je situatie:

Ben je donateur of heb je een (eenmalige of periodieke) gift gedaan die niet schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst? Dan heb je deze gegevens nodig:

 • Fiscale naam: Stichting Vluchteling
  Locatie: Den Haag
 • ANBI-status: Ja, RSIN 00 48 87 384
 • Culturele Instelling: Nee

Heb je een schenking gedaan die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst? Dan heb je deze gegevens nodig:

 • RSIN-nummer (fiscaal nummer): Stichting Vluchteling RSIN 00 48 87 384
 • Transactienummer: Is jouw schenkingsakte opgesteld door de notaris? Dan hoeft je geen transactienummer in te vullen. Is je schenkingsovereenkomst door ons vastgelegd na 2014? Dan vult u het transactienummer in welke op de schenkingsovereenkomst vermeld staat.

Ja dat kan! Stel, je besluit op 1 oktober om vijf jaar lang €120 per jaar te schenken door middel van een maandelijkse incasso van €10. Dan incasseren we eenmalig €90 en starten we de maandelijkse incasso €10 op 1 oktober. Zo betaal je ook het eerste jaar €120.

Wij hanteren als regel dat je vijf opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag schenkt. Mocht u de overeenkomst tussentijds toch willen verhogen dan kunt u een tweede overeenkomst aanvragen.

Vanaf 1 januari 2014 eist de Belastingdienst geen notariële akte meer. Een schenkingsovereenkomst zoals Stichting Vluchteling die gratis aanbiedt, is voldoende. Uiteraard kun je ook op eigen kosten een schenkingsakte laten opmaken door je eigen notaris.

Financiële vragen

Ja, Stichting Vluchteling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (nummer 004887384). Hierdoor kun je als donateur belastingaftrek krijgen. Zie Belastingvrijschenken

Om snel te kunnen reageren op humanitaire crises over de hele wereld, moeten we kunnen rekenen op een bank die het internationale betalingsverkeer snel en vlekkeloos afhandelt. De ‘groene’ banken werken hard om dit in de toekomst mogelijk te maken, maar zijn nog niet zo ver. Tot die tijd bankieren we daarom bij ING, maar we hebben ook een ‘groene’ bankrekening bij de Triodosbank: NL63TRIO0338552669.

Nee, maar het bedrijf Buckaroo dat veel van onze donaties verwerkt wel. Het rekeningnummer van deze organisatie is als volgt: NL56DEUT0265186420. U hoeft zich geen zorgen te maken als u dit rekeningnummer op uw bankafschriften ziet staan. Uw donatie komt gewoon bij Stichting Vluchteling terecht.

Het salaris van directeuren van goede doelen is regelmatig onderwerp van discussie en dat begrijpen we. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun donaties worden besteed. Het salaris is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de vereniging Goede Doelen Nederland, waar wij lid van zijn. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld en maken deel uit van de onafhankelijke toetsing voor de status van Erkend Goed Doel.

Bij de bepaling van het salaris wordt onder meer gekeken naar de grootte en complexiteit van de organisatie. Ook zijn regels opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. In 2023 verdiende de directeur van Stichting Vluchteling, inclusief belaste en onbelaste vergoedingen, een bruto jaarsalaris van €135.148,92. De bezoldiging van de directeur is opgebouwd uit de bruto salariskosten inclusief vakantietoeslag, sociale lasten, pensioenpremies, en eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering geldt standaard voor alle werknemers. De bezoldiging valt ruim binnen de wet normering topinkomens van €181.000. Een uitgebreide toelichting is na te lezen in het financieel jaarverslag.

Stichting Vluchteling
English
sluit