header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

MISSIE & VISIE

Directe hulp bij acute nood

Stichting Vluchteling biedt als noodhulp organisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

Missie

Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen wij gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid.

Visie

Stichting Vluchteling realiseert haar missie door het verlenen van noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in crises waar ook ter wereld. Stichting Vluchteling is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp op basis van een eigen inschatting van menselijke noden en beschikbare capaciteit. Hierbij heeft Stichting Vluchteling in het bijzonder oog voor vluchtelingen en ontheemden die moeilijk toegankelijk zijn of waar weinig aandacht voor is.

Stichting Vluchteling werkt in partnerschap met een aantal zorgvuldig gekozen, internationale en lokale, uitvoerende organisaties. Naast reguliere en financiële steun stelt Stichting Vluchteling operationele kennis en expertise ter beschikking aan haar partners. In de komende jaren zet Stichting Vluchteling in dit verband in op behandeling van chronische ziektes in crisissituaties, versterking van lokale noodhulpcapaciteit en verbetering van toegang tot crisisgebieden.

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Jaarplan 2023

Wat gaan we doen in 2023?

Het jaarplan 2023 geeft een beeld van de strategische plannen en activiteiten voor het jaar 2023. Download de PDF via onderstaande button voor meer informatie. 

English speaker? Download our annual plan here.

Download hier het jaarplan 2023

SMJP 2020 - 2024

Strategisch Meerjarenplan

Het Strategisch Meerjarenplan 2020 - 2024 geeft een toelichting op de missie en visie van Stichting Vluchteling, en de strategische prioriteiten. Daarnaast bevat het een context analyse van de huidige positie van de organisatie.

Click here for the strategic choices of Stichting Vluchteling 2020-2024 in English.

Download hier het SMJP