header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

Nalaten

Nalaten voor een betere wereld

Wat laat u de wereld na? Door een deel van uw bezit na te laten aan Stichting Vluchteling draagt u bij aan een mooiere wereld, wanneer u er niet meer bent. 

Nalaten aan Stichting Vluchteling is een bijzondere daad. Dankzij nalatenschappen kunnen we belangrijke noodhulp bieden aan vluchtelingen in crisisgebieden. Stichting Vluchteling is geheel vrijgesteld van erfbelasting. Op deze manier kan een nalatenschap volledig ten goede komen aan de hulp aan vluchtelingen.

Wat kunt u nalaten? 

Nalaten kan op verschillende manieren:

  • Een geldbedrag of een percentage van het bezit
  • Via het benoemen van een erfgenaam. Dit heet een erfstelling. Hierin kan worden aangegeven hoe het nalatenschap wordt verdeeld
  • Nalaten via een legaat. Dit is een vast bedrag of bezit, zoals een kunstverzameling, waardevolle sieraden of een huis. 

Hoe regelt u een nalatenschap?

Een nalatenschap wordt geregeld in een testament dat wordt bekrachtigd bij de notaris. Natuurlijk wilt u dat het goed wordt geregeld en dat uw wensen glashelder zijn. Maar het opstellen van een testament kan best een ingewikkeld proces zijn. Daarom helpen we graag. 

Contact met Stichting Vluchteling

Heeft u specifieke vragen over nalaten? Wilt u bijvoorbeeld:

  • Samen uw wensen bespreken?
  • Hulp bij het formuleren van het testament?
  • Antwoord op juridische vragen?
  • Tips bij het vinden van een goede notaris?
  • Advies over de fiscale voordelen?

Bel dan naar 070-3468946 en vraag naar Marnix Lok of stuur een e-mail naar marnixlok@vluchteling.nl.

Gegevens voor de notaris

Stichting Vluchteling, gevestigd te ’s-Gravenhage

Laan van Nieuw Oost Indië 131

2593 BM DEN HAAG

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149486

portret-lachend-jongentje-stichting-vluchteling

Nalaten voor een mooiere wereld

Neem Stichting Vluchteling op in uw testament

Een hartverwarmend gebaar

"Een legaat van 100.000 euro. Dat bedrag ontvingen we van mevrouw R. Bering. Zij trok zich het lot van vluchtelingen aan. Van huis en haard verdreven. Soms jarenlang, in schrijnende omstandigheden, wachtend op de mogelijkheden naar hun vaderland terug te keren. Een prachtig en hartverwarmend gebaar voor de onfortuinlijke medemens. De steun van mensen als mevrouw Bering inspireert ons", aldus Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling. Wilt u ook nalaten voor een mooiere wereld, neem dan contact op met Marnix Lok voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met ons op