Foto van achterkant hulpverlener in Oekraïne

Wie zijn we

Hoe het begon

Stichting Vluchteling is opgericht op initiatief van twee verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog: Cees Brouwer en Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Brouwer was, in de jaren daaraan voorafgaand, de drijvende kracht achter tal van ad-hoc inzamelingsacties voor vluchtelingen, op rekeningnummer 999. Hij werkte nauw samen met Gerrit Jan van Heuven Goedhart, de eerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Beiden kenden elkaar uit het verzet tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.

Portretfoto van Goedhart

Oprichting Stichting Vluchteling

Cees Brouwer wijdde zijn leven aan het bestrijden van onrecht en het helpen van vluchtelingen. Op persoonlijke titel zette hij zijn brede netwerk in om geld op te halen. Vanaf 1956 gebeurde dat op Giro 999. Met zijn niet aflatende doorzettingsvermogen kreeg hij het voor elkaar om in 1966 de allereerste nationale inzamelingsactie te organiseren die live werd uitgezonden op televisie. Er zouden er nog vele volgen. 

Het ad-hoc karakter van de inzamelingsacties verdween in 1976 met de oprichting van Stichting Vluchtelingenhulp. Via een statutenwijziging in 1981 werd de naam van de organisatie veranderd in Stichting Vluchteling. 

Onze achterban

Deelnemers Nacht van de Vluchteling lopen door winkelstraat

Zonder donateurs, geen noodhulp.

De steun van de groeiende achterban voor het werk van Stichting Vluchteling is groot. Het is vooral dankzij onze donateurs dat we direct in actie kunnen komen zodra er ergens een nieuwe crisis uitbreekt. 

In Nederland steunen ruim 200.000 mensen ons werk. Daarnaast hebben nog eens tienduizenden mensen gedoneerd via ons jaarlijkse evenement de Nacht van de Vluchteling.

De Raad van Toezicht

Goed bestuur en gedegen toezicht zijn essentieel om de kwaliteit van onze hulpverlening hoog te houden. Daarom hebben we duidelijke regels en een actieve raad van toezicht.

Rij met mensen bij jerrycans in Tsjaad
© Rene van Beek

Advies en toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. De leden worden benoemd door de raad zelf. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting. En geeft gevraagd en ongevraagd advies  De leden van de Raad van Toezicht doen het werk vrijwillig, alleen onkosten worden vergoed. De leden worden voor 4 jaar benoemd en deze termijn kan eenmalig worden verlengd.  

vrouw zit op een stoel in een vluchtelingenkamp naast gele jerrycans,
© Olivier van Gaalen / Stichting Vluchteling

Directie

Tineke Ceelen in gesprek met vluchtelingen uit Oekraïne in Moldavië

Tineke Ceelen

Tineke Ceelen is sinds 2003 directeur. De directeur bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in het directiereglement. De directeur geeft de raad van toezicht alle informatie die nodig is voor de uitoefening van haar taak. 

Management

De directeur voert het beleid uit samen met het managementteam, die bestaat uit vier managers: hoofd programma’s & beleid, hoofd interne bedrijfsvoering, hoofd communicatie, en hoofd fondsenwerving. Het MT is verantwoordelijk voor de inhoud, de dagelijkse uitvoering en de (financiële) resultaten van Stichting Vluchteling.

Medewerkers

Personeel

Voor Stichting Vluchteling vormt het personeel de motor voor het behalen van succes. Stichting Vluchteling had eind 2023 een team van 43 fte (47 medewerkers).

  • Team Interne Bedrijfsvoering 
  • Team Programma’s
  • Team Beleid & Pleitbezorging
  • Team Fondsenwerving 
  • Team Communicatie 
Stichting Vluchteling
English
sluit