header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

Jaarverslag Stichting Vluchteling

Het bieden van hulp, het geven van voorlichting en opkomen voor de vluchtelingen en ontheemden. Dat zijn de primaire doelstellingen van Stichting Vluchteling en daar werven we geld voor.

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag met daarin een verslag van onze activiteiten, onze inkomsten en onze bestedingen. Hert Jaarverslag 2022 en het Financieel Jaarverslag 2022 staat uiterlijk 1 juli 2023 als download op onze website.

Donateurs vragen terecht om transparantie. Dankzij hun giften kunnen mensen in nood worden geholpen. Stichting Vluchteling gaat zorgvuldig met de giften om en zorgt ervoor dat de inkomsten maximaal ten goede komen aan de hulpverlening.

2022: ruim 1 miljoen mensen in 32 landen ontvingen onze steun verdeeld over 85 hulpprogramma's

Lees ons jaarverslag van 2021. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling.

English speaker? Click here to download our annual report 2021. Click here for the financial report.

Lees ons jaarverslag van 2020. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling.

Lees ons jaarverslag van 2019. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling

Lees ons jaarverslag van 2018. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling.

Lees ons jaarverslag van 2017. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2016. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2015. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2014. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

 

Lees ons jaarverslag van 2013. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2012. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Bekijk ook de jaarrekening 2022 en ANBI verslaggeving van Stichting Artsenhulp, intussen onderdeel van Stichting Vluchteling.