header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

Jaarverslag Stichting Vluchteling

2018: 28 landen, 55 projecten en 884.808 mensen bereikt met onze hulp

Het bieden van hulp, het geven van voorlichting en opkomen voor de vluchtelingen en ontheemden. Dat zijn de primaire doelstellingen van Stichting Vluchteling en daar werven we geld voor. 

Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat een groot deel van alle inkomsten afkomstig moet zijn van particuliere donateurs. Zij vormen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en zijn zodoende het draagvlak waarop vluchtelingen en ontheemden in Nederland kunnen bogen. 

Donateurs vragen terecht om transparantie. Dankzij hun giften kunnen mensen in nood worden geholpen. Stichting Vluchteling gaat zorgvuldig met de giften om en zorgt ervoor dat de inkomsten maximaal ten goede komen aan de hulpverlening. Stichting Vluchteling is in het bezit van het CBF-Keurmerk en de ANBI-status. Daarnaast is Stichting Vluchteling ISO-gecertificeerd.

Met het jaarverslag beoogt Stichting Vluchteling aan alle belanghebbenden te rapporteren over de voortgang van ons werk voor vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast geeft het jaarverslag een beeld van de lobby- en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd door Stichting Vluchteling.

Lees ons jaarverslag van 2018. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2017. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2016. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2015. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2014. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2013. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

Lees ons jaarverslag van 2012. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling.