Man en vrouw zitten met kind bij hun tent op een pallet in Griekenland

Griekenland

Wat is er aan de hand in Griekenland?

De omstandigheden voor vluchtelingen op de Griekse eilanden en het vasteland worden met de dag nijpender. De situatie van vluchtelingen en migranten op het vasteland, in Athene, is ronduit nijpend. Vluchtelingen en migranten worden geconfronteerd met honger en armoede. Zowel erkende vluchtelingen als personen met een afgewezen asielaanvraag hebben geen recht meer op ondersteuning door de staat.

Man kamt de haren van zijn dochter in tent

Ons werk in Griekenland

Tot 2015 richtten we ons alleen op het ondersteunen van vluchtelingen buiten Europa. Sinds 2015, het begin van de Europese vluchtelingencrisis, verlenen we noodhulp aan vluchtelingen in Griekenland en maken we ons sterk voor betere vluchtelingenopvang aan de buitengrenzen van Europa. In Griekenland, ondersteunen we vluchtelingen met voedselhulp en begeleiden we alleenstaande minderjarigen die in onveilige situaties leven.

Wil je iets doen?

Help vluchtelingen met medische zorg of cash hulp. Jouw donatie gaat naar waar het het hardst nodig is.

Stichting Vluchteling
sluit