Somalië

Op de rand van hongersnood

Somalië is een land in de hoorn van Afrika en één van de meest kwetsbare en complexe humanitaire crises ter wereld. Het land met een inwonersaantal van 17,5 miljoen mensen komt uit meer dan drie decennia van oorlog. Nu zorgen de klimaatcrisis samen met de gewapende conflicten, politieke instabiliteit en armoede voor grote problemen in het land.

Factcheck

17,5 miljoen inwoners
17,5 miljoen inwoners
850.000 Somalische vluchtelingen*
850.000 Somalische vluchtelingen*
met name naar buurlanden Kenia, Ethiopië en Jemen
3 miljoen ontheemden*
3 miljoen ontheemden*
op de vlucht in eigen land
1988 | Start huidige crisis
1988 | Start huidige crisis
1981 | Start van onze hulpverlening
1981 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: januari 2023

KORTE CRISIS UPDATE...

Somalië is al decennialang in de greep van gewelddadige conflicten. Ook extreme droogtes en overstromingen zorgen voor grote problemen. Het behoort tot een van de armste en kwetsbaarste landen van Afrika. Samen met onze partner bieden we ter plekke noodhulp aan kwetsbare Somaliërs.

Somalië behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. In 1991 stortte het land in, toen rivaliserende milities streden om de macht over de hoofdstad Mogadishu. Sindsdien heeft het land geen effectieve centrale regering meer. Somalië wordt geteisterd door conflicten, overstromingen en extreme droogte. Volgens de Verenigde Naties is 22% van de Somalische bevolking ontheemd in eigen land of gevlucht naar een buurland.

Door de jarenlange oorlog en het voortdurende geweld zijn basisvoorzieningen zoals medische zorg, voedsel en sanitaire voorzieningen afwezig of van slechte kwaliteit. Daarnaast lijden mensen onder de gevolgen van droogte, of juist van zeer heftige regens die overstromingen veroorzaken. Momenteel is er sprake van langdurige droogte, als gevolg van opeenvolgende uitblijvende regen. Droogte zorgt voor grootschalig verlies van vee, stijging van voedselprijzen en gebrek aan water en grond.

Niet alleen mensen overlijden aan de honger, ook overleeft hun vee het niet: sinds medio 2021 zijn miljoenen dieren gestorven. En dat terwijl 60% van de bevolking hiervan afhankelijk is voor hun levensonderhoud. De oorlog in Oekraïne zorgt daarnaast nog voor een verdere stijging van de prijzen. Dit alles lijdt tot grote problemen: de helft van de bevolking kampt met acute voedseltekorten.

Vluchtelingen en ontheemden

Aanhoudend geweld dwingt honderdduizenden families op de vlucht. Drie miljoen mensen zijn ontheemd, voornamelijk vrouwen, ouderen en kinderen. Zij lijden onder extreme armoede en ondervoeding. Daarnaast vluchtten honderdduizenden naar buurlanden als Kenia, Ethiopië en Jemen. Veel Somalische vluchtelingen in Kenia leven al meer dan 20 jaar in ballingschap. 

Miljoenen mensen zijn door de droogte ontheemd. Ze hebben te maken met honger, ontbrekende gezondheidszorg en geweld. Doordat een groot deel van de bevolking in Somalië zich verplaatst is er weinig toegang tot schoon water en hygiëne en zijn er grote uitbraken van ziektes zoals cholera, de mazelen en diarree. 

In Somalië begonnen we ons werk in 1981. We verleenden toen medische zorg en zorgden voor schoon drinkwater voor ontheemden in verschillende gebieden in het land. Stichting Vluchteling zorgt voor cashhulp. Momenteel biedt Stichting Vluchteling samen met partner organisatie International Rescue Committee concrete hulp in de vorm van mobiele medische teams, specifieke zorg voor zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en ondervoede kinderen, en voedselvoorziening door middel van mobiele cash transfers.

Samen met onze lokale partner Wajir South Development Association (WASDA) werken we ook aan water en hygiëne, en bovendien bouwen we aan levensonderhoud van mensen door voorziening van vee en cash hulp in hun eerste levensonderhoud te voorzien.

  Samen met onze lokale en internationale partners blijven we ons inzetten voor kwetsbare mensen in Somalië, met name mensen die ontheemd zijn. In 2020 hebben wij 55.000 mensen bereikt met onze veelzijdige hulp en zullen ons in 2023 onverhinderd blijven inzetten. Ook nemen we de input van de mensen die wij helpen serieus en passen onze hulpactiviteiten daarop aan.

  Gezondheid
  Iedereen verdient een goede gezondheid en medische zorg als we ziek worden. We zorgen daarom dat vrouwen en meisjes betere toegang krijgen tot gezondheidszorg. Ook bieden we zorg aan mensen die te maken hebben met chronische ziektes, en screenen we op ondervoeding bij kinderen onder de vijf jaar. Zij ontvangen gepaste zorg.

  Levensonderhoud
  Via voedselvouchers kunnen mensen voorzien in hun eerste levensbehoeften. In de regio’s waar dit kan helpen we huishoudens ook aan geiten en ezels en ezelkarren, om hun veestapel aan vullen en inkomen te genereren. Ezelkarren zijn een belangrijk inkomen genererend bezit voor de meerderheid van de ontheemden omdat ze deze gebruiken voor het transport van bouwmaterialen, landbouwproducten en het halen van water uit waterputten.

  Schoon drinkwater, hygiëne en sanitatie
  Samen met WASDA zorgen wij dat handpompen geïnstalleerd of gerepareerd worden. We zorgen ervoor dat er handenwasstations en latrines worden gebouwd. We zorgen dat vrouwen en meisjes ‘dignity kits’ ontvangen, die hygiëneproducten bevatten. Deze materialen helpen vrouwen en meisjes hun waardigheid te behouden. Ook is er voorlichting over het belang van hygiëne (handen wassen, veilig drinkwater en schoonmaken na toiletbezoek). Hiervoor werken wij samen met vrijwilligers uit de gemeenschap.

   

  Word donateur

  Wil jij bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Jouw steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

   

  Bekijk onze lopende projecten in Somalië

  Gezondheidszorg, voeding, levensonderhoud en water aan door droogte getroffen ontheemden in Kismayo

  Gezondheidszorg, voeding, levensonderhoud en water aan door droogte getroffen ontheemden in Kismayo

  Voedseldistributie en schoon water aan door droogte getroffen ontheemden in Baidoa

  Voedseldistributie en schoon water aan door droogte getroffen ontheemden in Baidoa

  Lees meer nieuws

  Tsjaad: hulp voor slachtoffers overstromingen
  01-11-2022
  Tsjaad: hulp voor slachtoffers overstromingen
  Somalië getroffen door ergste droogte in jaren
  07-02-2022
  Somalië getroffen door ergste droogte in jaren
  Somalië: strijd tegen corona in ziekenhuis Jowhar
  11-08-2020
  Somalië: strijd tegen corona in ziekenhuis Jowhar
  Somalische moeders vechten tegen honger
  05-08-2020
  Somalische moeders vechten tegen honger