Venezuela

Voedselschaarste en hyperinflatie

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis, met enorme inflatie en grote voedseltekorten. Er dreigt een humanitaire ramp in buurland Colombia als gevolg van de vluchtelingenstroom uit Venezuela.

Factcheck

32,3 miljoen inwoners
32,3 miljoen inwoners
1,6 miljoen Venezolaanse vluchtelingen*
1,6 miljoen Venezolaanse vluchtelingen*
naar Colombia, Brazilië, Aruba en Curaçao
2014 | Start huidige crisis
2014 | Start huidige crisis
2018 | Start van onze hulpverlening
2018 | Start van onze hulpverlening
Laatste update mei 2018

Korte crisis update

Tijdens de verkiezingen van 20 mei 2018 is zittend president Nicolas Maduro opnieuw uitgeroepen tot president. Het geloof in de verkiezingen was tot een minimum gedaald en de verkiezingen werden door een groot deel van de oppositie geboycot. De bevolking is bezig met overleven. Met deze uitslag blijft het aantal vluchtelingen stijgen. Velen trekken naar Colombia en Brazilie.

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis, met enorme inflatie en grote voedseltekorten. Het land heeft een van de grootste oliereserves ter wereld, maar de olieproductie en de hele economie zijn ingestort. De inflatie is enorm, geldbiljetten zijn nauwelijks meer wat waard.

Voedseltekorten

Importrestricties en hyperinflatie verminderen de beschikbaarheid van en toegang tot basisproducten en voorzieningen. Voedsel en medicijnen zijn bijna niet meer verkrijgbaar en wat wel beschikbaar is, is onbetaalbaar geworden voor de gewone burger. 90 procent van de bevolking heeft niet genoeg geld om voldoende voedsel te kopen en 61 procent zegt met honger naar bed te gaan. Twee derde van de inwoners van Venezuela viel in 2017 gemiddeld 11 kilo af.

Medische zorg

De economische crisis raakt de gezondheidsvoorzieningen het hardst. In de publieke ziekenhuizen zijn steeds minder medicijnen en voorzieningen beschikbaar.

Geweld

Naast armoede zijn ook criminaliteit en geweld sterk toegenomen.

Aanhoudende vluchtelingenstroom

Door de groeiende politieke onrust en de economische onzekerheid in het land zijn op dit moment naar schatting 1,6 miljoen Venezolanen het land ontvlucht. Zij trekken veelal naar buurland Colombia en in lagere aantallen ook naar Aruba en Curaçao. Het geweld tegen de protesterende bevolking, gebrek aan voedsel en medische zorg en verlies aan inkomsten zijn de belangrijkste redenen voor vertrek.

Naar schatting komen 35.000 Venezolanen elke dag de grens met Colombia over. Veel mensen steken de grens over op onbewaakte plekken ten noorden van de grensstad Cucuta. De meesten van hen gaan weer terug. Volgens de huidige cijfers zijn er dagelijks ongeveer 4.000 Venezolanen die voor langere tijd opvang zoeken in Colombia.

Cucuta, Colombia

Cucuta is de hoofdstad van de provincie Norte de Santander, een belangrijke aankomstplaats voor Venezolanen die Colombia binnenkomen. Deze grensplaats telt ruim 830.000 inwoners. Veel Venezolanen die hier eerst alleen kwamen voor werk willen nu niet meer terugkeren naar eigen land. Door het oplopende aantal Venezolanen dat de grens oversteekt stapelen de problemen voor Colombia zich op. Slechts 1% van de Venezolanen kan terecht in de opvanglocaties in Cucuta en ruim 22% slaapt op straat in de buitenlucht. Het gebrek aan onderdak en behoefte aan voedsel en schoon drinkwater van deze groeiende groep vluchtelingen is zorgwekkend.      

Medische zorg

Naast de honger, schaarste en politieke onrust vlucht de Venezolaan ook voor epidemieën in de eigen ingestorte gezondheidszorg.

Eenmaal aangekomen in Colombia, komen ze terecht in een land waar je alleen met geldige documentatie toegang hebt tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Ook mogen zij officieel niet werken, waardoor veel Venezolanen hun heil soms zoeken in de illegaliteit.

In samenwerking met onze partner het International Rescue Committee (IRC) zal Stichting Vluchteling de volgende hulpprogramma’s uitvoeren in Colombia:

Zorg voor slachtoffers seksueel geweld

Een veilige plek bieden voor Venezolaanse vrouwen die slachtoffer zijn van gender gerelateerd geweld, waar zij verzorgd en behandeld worden. Daarnaast wordt psychosociale steun en informatie geboden voor vrouwen in een kwetsbare positie.

Cash verdeling

Geen werk, gebrek aan voedsel en aan onderdak zijn de belangrijkste noden onder de gevluchte Venezolanen in Cucuta. Daarom wordt aan kwetsbare Venezolanen worden voor 3 maanden een bedrag aangeboden, zodat ze beter in hun basisbehoeften kunnen voorzien en minder snel terugvallen in eventuele andere vormen van negatieve overlevingsmechanismen.

Medische zorg

Verbeterde toegang tot basisgezondheidszorg (consulten en behandelingen), medicijnen en eventuele doorverwijzingen. Daarnaast komt er een noodfonds voor mensen die acuut zorg of behandeling (bijv. een operatie) nodig hebben.

 

Gerelateerde projecten

Noodhulp voor gevluchte Venezolanen

Noodhulp voor gevluchte Venezolanen