header-landenpagina-Libie-kinderen-stichtingvluchteling

Libië

Er woedt een burgeroorlog in Libië

In Libië overheerst chaos, wetteloosheid en conflict. Stichting Vluchteling en haar partner het Intersos verlenen levensreddende noodhulp.

Factcheck

6,6 miljoen inwoners
6,6 miljoen inwoners
46.395 geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers
46.395 geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers
343.180 ontheemden
343.180 ontheemden
2011 | Start huidige crisis
2011 | Start huidige crisis
2016 | Start van onze hulpverlening
2016 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: januari 2020

KORTE CRISIS UPDATE...

In Libië is de al jaren sluimerende burgeroorlog in het voorjaar van 2019 weer opgelaaid, toen de machtige krijgsheer Haftar een offensief startte in een poging het land onder zijn controle te krijgen. Het maakt de situatie voor vluchtelingen en Libiërs er niet beter op. 

De crisis heeft een negatief effect op veel basisvoorzieningen en de infrastructuur. Naar schatting hebben 823.000 mensen  humanitaire hulp nodig. Ze leven in onveilige omstandigheden met weinig of geen toegang tot gezondheidszorg, medicijnen, voedsel, veilig drinkwater, onderdak of onderwijs.

In Libië pleegde kolonel Qadhafi in 1969 een staatsgreep, waarop 40 jaar dictatuur volgde. Begin 2011 braken er grote opstanden uit onder invloed van de Arabische Lente in de buurlanden. Rebellen kregen militaire bijstand van een internationale coalitie onder leiding van de NAVO en eind 2011 werd Qadhafi opgepakt en gedood.

Libië verkeert al sinds de omverwerping van het Qadhafi-bewind in chaos. Nog steeds lukt het niet om een sterke centrale overheid te vestigen. In de afgelopen periode is Libië ten prooi gevallen aan wetteloosheid, economische neergang en een intern conflict waarin tal van milities actief zijn.

Tegelijkertijd is Libië een land waar veel Afrikaanse vluchtelingen en migranten zijn. Duizenden van hen worden opgesloten in overvolle detentiecentra.

In Libië is de humanitaire situatie sinds 2011 slecht en verkeert het land in chaos. Naar schatting hebben 823.000 mensen humanitaire hulp nodig. Honderdduizenden Libiërs hebben behoefte aan urgente medische zorg, water, sanitaire voorzieningen, eten en bescherming.

Ziekenhuizen in Libië zijn grotendeels verwoest door de strijd in het land. Door geldtekort en een slecht functionerend bevoorradingssysteem is er een groot tekort aan medicijnen en medische materialen. De prijs die de Libiërs betalen is hoog. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, zowel binnen Libië als daarbuiten. Bijna een half miljoen mensen wonen in gebieden die direct getroffen zijn door de gevechten.

In 2019 hielpen we 1.944 vrouwen, boden we duizenden mensen toegang tot gezondheidszorg en ondersteunden we 4.310 mensen die ontheemd raakten door gevechten in Tripoli. Met het opzetten van mobiele hulpteams en het uitdelen van noodhulppakketten helpen we in 2020 ruim 1.500 ontheemden, migranten en kwetsbare gastgemeenschappen in Tripoli.

 • Herstellen en onderhouden van twee gezondheidscentra in Tripoli, en drie andere gezondheidscentra in Sirte centra voorzien van medisch materieel;
 • Medische en psychosociale zorg voor meisjes en vrouwen. Ook bieden we hen een veilig plek om te verblijven;
 • Uitdelen van noodhulppakketten in de stadswijk Ain Zara en Tripoli aan in totaal 1.541 mensen (denk aan kussens, matrassen, baby-, kinder- en hygiënekits);
 • Levering van medicijnen, medische hulpmiddelen en medische staf (voor traumazorg) voor het Central Hospital;
 • Uitdelen van noodhulppakketten aan 200 huishoudens in Tripoli en het opzetten van een mobiel hulpteam voor medische en psychosociale zorg plus bewustwordingsactiviteiten.

   

  Bekijk onze lopende projecten in Libië

  Geen projecten gevonden