Vier jongens zitten op boomstronk in verwoest gebied in Afghanistan

Afghanistan

Wat is er aan de hand in Afghanistan?

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt niet meer gevochten na de machtsovername door de Taliban in augustus 2021, maar de veiligheidssituatie blijft fragiel. Daarnaast lijdt de bevolking van Afghanistan onder natuurrampen, groeiende armoede en voedseltekorten: bijna 20 miljoen mensen in het land hebben honger. Ook is er aanhoudende droogte.

Portretfoto van moeder met dochter op schoot in Afghanistan

Ons werk in Afghanistan

Stichting Vluchteling werkt sinds eind jaren tachtig in Afghanistan. We zijn vooral actief geweest op het gebied van economische ondersteuning (landbouw), en lager onderwijs aan meisjes en jongens in de periode t/m 2015. Vanaf 2016 ligt de nadruk op humanitaire hulp (water- en sanitaire voorzieningen, cashhulp, onderdak) aan kwetsbare ontheemde slachtoffers van conflict en economische neergang in Nangarhar en Kandahar.

Wil je iets doen?

Help Afghaanse vluchtelingen met medische zorg of cash hulp. Jouw donatie gaat naar waar het het hardst nodig is.

Stichting Vluchteling
English
sluit