Ethiopië

Grootschalige humanitaire crisis

Vluchtelingen uit Ethiopië zijn sinds begin november 2020 naar Soedan gevlucht, op zoek naar veiligheid, na gevechten tussen de Ethiopische federale regering en regionale regeringstroepen van Tigray. Nu het conflict lijkt te escaleren, zal het aantal mensen op de vlucht waarschijnlijk sterk toenemen.

Factcheck

106 miljoen inwoners
106 miljoen inwoners
4,2 miljoen ontheemden
4,2 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
733.000 vluchtelingen
733.000 vluchtelingen
waaronder 140.000 vanuit Tigray
2000 | Start van onze hulpverlening
2000 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: april 2021

KORTE CRISIS UPDATE...

Het Ethiopische offensief tegen de opstandige regio Tigray zorgt voor onveilige situaties en een aanhoudende hoeveelheid mensen op de vlucht. Vele tienduizenden Ethiopiërs zijn ontheemd geraakt in eigen land. Mensen zoeken daarnaast ook hun toevlucht in de afgelegen regio van Soedan die grenst aan Ethiopië.

Naast het conflict in Tigray waren er afgelopen maanden ook spanningen in andere regio’s. Humanitaire toegang tot sommige gebieden is slecht waardoor niet alle mensen de noodzakelijke hulp ontvangen. De voedselzekerheid is verslechterd en het aanhoudende geweld leidt tot verdere ontwrichting van activiteiten om in het levensonderhoud te voorzien. Voedselprijzen stijgen en het regenseizoen en lokale sprinkhanenplagen zorgen voor een verminderde oogst.

De VN spreekt over een grootschalige humanitaire crisis op grens tussen Ethiopië en Soedan.

Ethiopië is wel wat gewend als het gaat om droge periodes, maar de huidige droogte is de ergste in 50 jaar. Meer dan 15 miljoen mensen hebben dringend behoefte aan water, voedsel en hulp. In hun zoektocht naar water, moeten velen meer dan 12 uur lopen. In Ethiopië werkt 80% van de bevolking in de landbouw. Als gevolg van de klimaatverandering hebben sommige delen van het land last van droogte en andere juist van overstromingen. De droogte heeft verwoestende effecten op de oogst en voedselproductie en de economie.

Daarnaast zijn halverwege 2018 bijna een miljoen mensen zijn ontheemd geraakt in de regio's SNNPR, Somali en Oromia in Ethiopië door een nieuwe golf van geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het geweld escaleerde in de zomer van 2018. Ontheemden worden opgevangen door familieleden of verblijven in overvolle publieke gebouwen in de dichtstbevolkte gebieden van het land. In 2020 eist de burgeroorlog in Tigray een grote tol en slaan opnieuw grote aantallen mensen op de vlucht.

Vluchtelingen en ontheemden

Terwijl Ethiopië probeert om de droogte, economische problemen en intern conflict het hoofd te bieden, vangt het bovendien vluchtelingen op uit de buurlanden Eritrea, Soedan, Zuid-Soedan en Somalië. Zij ontvluchtten het geweld en/of de droogte in eigen land, maar stuiten in Ethiopië ook op problemen. Ethiopië vangt meer dan 900.000 vluchtelingen uit omliggende landen op. Daarnaast zijn er door interne conflicten in het land zelf maar liefst 1,7 miljoen ontheemd, Ethiopiërs die op de vlucht zijn geslagen in hun eigen land.

In Ethiopië leeft 1 op de 3 mensen onder de armoedegrens. Regelmatig breken besmettelijke ziekten uit als cholera en mazelen. Mislukte oogsten door droogte veroorzaken ook nog eens een tekort aan voedsel. Ongeveer 4,5 miljoen mensen in Ethiopië zijn afhankelijk van humanitaire hulp en 1,7 miljoen mensen zijn ontheemd. In een aantal gebieden in de Ethiopische provincie lijden kinderen aan ondervoeding. 20% van de door onze partner onderzochte kinderen in Tigray is acuut ondervoed.

De kwaliteit en kwantiteit van het voedsel is door het conflict en een slechte oogst minder geworden. Veel families eten slechts een maaltijd per dag. Er is weinig hoop dat dit snel verbetert door de slechte bereikbaarheid. Ook zullen de slechte economische omstandigheden waarschijnlijk aanhouden, wat een opwaartse druk op de voedselprijzen zal hebben.

Naast de 106 miljoen inwoners, heeft het land ook nog eens een groot aantal vluchtelingen. Ethiopië herbergt honderdduizenden vluchtelingen, onder andere uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea, waar mensen vluchten voor oorlogen en natuurrampen. 

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen. 

Na de droogte van 2017 en 2019 boden we droogteslachtoffers in hulp in het oosten van Ethiopië met schoon en veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook werkten we in 2018 via tijdelijke klinieken en medische mobiele klinieken aan de gezondheidszorg van ontheemden. En deelden we in datzelfde jaar noodhulp pakketten met onder meer matrassen en dekens uit door Ethiopiërs die waren getroffen door interne conflicten in Guji en Gedeo. 

Onze actuele hulp in Ethiopië 

December 2020: Stichting Vluchteling stelt per direct een kwart miljoen euro beschikbaar voor de noodhulpverlening in de regio Tigray. De noodhulp, in samenwerking met partner International Rescue Committee, gaat zo snel mogelijk van start. In de eerste fase zullen essentiële levensreddende hulpmiddelen worden uitgedeeld, waaronder hygiënepakketten, dekens en muskietennetten. Kwetsbare kinderen en slachtoffers van seksueel geweld zullen specifieke hulp krijgen. Daarnaast zal voorlichting gegeven worden over het coronavirus, gendergerelateerd geweld en bescherming van kinderen.

In samenwerking met onze Keniaanse partner RACIDA helpen we 3.800 gevluchte gezinnen aan onderdak, voedselvouchers, noodhulp pakketten en verbeteren we de hygiëne. Daarnaast geven we voorlichting over corona.

Inwoners en ontheemden van het conflictgebied Tigray ontvangen medische zorg, hygiëne voorlichting en noodhulp pakketten.

En ze ontvangen levensreddende medische en psychosociale zorg, hygiëne- en ‘dignity’ pakketten en cash noodhulp.

 

Onze lopende projecten in Ethiopië

Voedselhulp, onderdak en hygiëne voor ontheemden in drie regio’s
Voedselhulp, onderdak en hygiëne voor ontheemden in drie regio’s
Noodhulp voor ontheemde gezinnen in Somali regio
Noodhulp voor ontheemde gezinnen in Somali regio
Hulppakketten, medische zorg en cashhulp in noordwest Ethiopië
Hulppakketten, medische zorg en cashhulp in noordwest Ethiopië
Schoon drinkwater voor ontheemden in noordwest Ethiopië
Schoon drinkwater voor ontheemden in noordwest Ethiopië
Water, sanitaire voorzieningen en cashhulp voor ontheemden in de regio Oromia
Water, sanitaire voorzieningen en cashhulp voor ontheemden in de regio Oromia
 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Lees meer nieuws

Steun voor overlevers van seksueel geweld in Tigray, Noord-Ethiopië
08-09-2022
Steun voor overlevers van seksueel geweld in Tigray, Noord-Ethiopië
Stichting Vluchteling voorziet rampjaar voor mensen op de vlucht
31-12-2021
Stichting Vluchteling voorziet rampjaar voor mensen op de vlucht
Tigray: een ongekende menselijke tragedie
04-11-2021
Tigray: een ongekende menselijke tragedie
In Tigray is seksueel geweld een oorlogswapen
12-05-2021
In Tigray is seksueel geweld een oorlogswapen