Ethiopië

Grootschalige humanitaire crisis

Ethiopië is één van de grootste en dichtstbevolkte landen in Afrika. De humanitaire noden zijn groot: het land kampt met verschillende conflicten, armoede en de extreme gevolgen van klimaatverandering. Meer dan 29 miljoen Ethiopiërs hebben dringend humanitaire hulp nodig.

Factcheck

108 miljoen inwoners
108 miljoen inwoners
5,5 miljoen ontheemden
5,5 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
880.000 vluchtelingen
880.000 vluchtelingen
o.a. uit Zuid Soedan, Somalië, Eritrea en Soedan
2000 | Start van onze hulpverlening
2000 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: januari 2023

KORTE CRISIS UPDATE...

Het Ethiopische offensief tegen de opstandige regio Tigray zorgt voor onveilige situaties en een aanhoudende hoeveelheid mensen op de vlucht. Vele tienduizenden Ethiopiërs zijn ontheemd geraakt in eigen land. Mensen zoeken daarnaast ook hun toevlucht in de afgelegen regio van Soedan die grenst aan Ethiopië.

Naast het conflict in Tigray waren er afgelopen maanden ook spanningen in andere regio’s. Humanitaire toegang tot sommige gebieden is slecht waardoor niet alle mensen de noodzakelijke hulp ontvangen. De voedselzekerheid is verslechterd en het aanhoudende geweld leidt tot verdere ontwrichting van activiteiten om in het levensonderhoud te voorzien. Voedselprijzen stijgen en het regenseizoen en lokale sprinkhanenplagen zorgen voor een verminderde oogst.

De VN spreekt over een grootschalige humanitaire crisis op grens tussen Ethiopië en Soedan.

Ethiopië is wel wat gewend als het gaat om droge periodes, maar de huidige droogte is de ergste in 40 jaar. Als gevolg van de klimaatverandering hebben sommige delen van het land last van droogte en andere juist van overstromingen. De droogte heeft verwoestende effecten op de oogst en voedselproductie en de economie.

Gecombineerd met conflict, stijgende prijzen door de oorlog in Oekraïne en de effecten van corona leidt dit tot één van 's werelds meest ernstige voedselcrises: naar schatting hebben zo’n 12 miljoen mensen voedselhulp nodig en lijden 4.7 miljoen mensen aan acute ondervoeding. Met een zesde verwacht opeenvolgende mislukt regenseizoen begin 2023, zal de situatie blijven leiden tot ontheemding en hoge humanitaire noden.

In recente jaren vele mensen ontheemd geraakt door conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Door dit geweld zijn sommige regio's nog steeds moeilijk bereikbaar. Grote delen van deze gebieden zijn ook juist gebieden getroffen door de extreme droogte.

In de regio Tigray woedde eind 2020 een burgeroorlog tussen de federale regering en regionale regeringstroepen van Tigray. Twee jaar lang is de regio afgesloten geweest van de buitenwereld, maar ook van hulp, elektriciteit en voorzieningen als zorg en voedsel. In november 2022 is eindelijk een vredesovereenkomst getekend.  Naar schatting zijn minstens 2,6 miljoen mensen door dit conflict ontheemd geraakt en hebben meer dan 9 miljoen mensen in Tigray en de aangrenzende noordelijke regio’s humanitaire hulp nodig.

Vluchtelingen en ontheemden
Door droogte en interne conflicten zijn maar liefst 5,5 miljoen Ethiopiërs ontheemd en op zoek naar veiligheid elders in eigen land. En terwijl Ethiopië probeert om droogte, economische problemen en intern conflict het hoofd te bieden, vangt het bovendien vluchtelingen op uit de buurlanden Eritrea, Soedan, Zuid-Soedan en Somalië. Zij ontvluchtten het geweld en/of de droogte in eigen land, maar stuiten in Ethiopië ook op problemen. Ethiopië vangt meer dan 880.000 vluchtelingen uit omliggende landen op.

In Ethiopië leeft 1 op de 3 mensen onder de armoedegrens.. Mensen hebben dringend behoefte aan water, voedsel en hulp. In hun zoektocht naar water, moeten velen meer dan 12 uur lopen. In Ethiopië is 80% van de bevolking afhankelijk van hun werk in de landbouw. Mislukte oogsten door droogte veroorzaken ook nog eens een tekort aan voedsel. Regelmatig breken besmettelijke ziekten uit als cholera en mazelen In een aantal gebieden in de Ethiopische provincie lijden kinderen aan ondervoeding.

De kwaliteit en kwantiteit van het voedsel is door het conflict en een slechte oogst minder geworden. Veel families eten slechts een maaltijd per dag. Er is weinig hoop dat dit snel verbetert door de slechte bereikbaarheid. Ook zullen de slechte economische omstandigheden waarschijnlijk aanhouden, wat een opwaartse druk op de voedselprijzen zal hebben.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

De laatste jaren boden we hulp aan droogteslachtoffers in het oosten van Ethiopië met schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook werkten we via tijdelijke klinieken en mobiele klinieken aan de gezondheidszorg van ontheemden. We deelden noodhulppakketten met matrassen en dekens en dekzeilen uit. Direct na het begin van de crisis in Tigray stelde Stichting Vluchteling een kwart miljoen euro beschikbaar voor de noodhulpverlening in de regio.

Onze actuele hulp in Ethiopië
Momenteel biedt Stichting Vluchteling nog steeds hulp in het oosten van het land. Hier werken wij samen met onze partner International Rescue Committee waar we hulp bieden op het gebied van voedselzekerheid, water, hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Daarnaast werken we in het zuiden van Ethiopië met onze partner RACIDA, waar we mensen op de vlucht helpen aan onderdak, voedselvouchers, noodhulp pakketten en verbeterde hygiëne.

 

Onze lopende projecten in Ethiopië

Water, sanitaire voorzieningen en cashhulp voor ontheemden in de regio Oromia

Water, sanitaire voorzieningen en cashhulp voor ontheemden in de regio Oromia

Steun aan door droogte en conflicten getroffen ontheemden en gastgemeenschappen in Liban-zone

Steun aan door droogte en conflicten getroffen ontheemden en gastgemeenschappen in Liban-zone

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Lees meer nieuws

Tsjaad: hulp voor slachtoffers overstromingen
01-11-2022
Tsjaad: hulp voor slachtoffers overstromingen
Steun voor overlevers van seksueel geweld in Tigray, Noord-Ethiopië
08-09-2022
Steun voor overlevers van seksueel geweld in Tigray, Noord-Ethiopië
Stichting Vluchteling voorziet rampjaar voor mensen op de vlucht
31-12-2021
Stichting Vluchteling voorziet rampjaar voor mensen op de vlucht
Tigray: een ongekende menselijke tragedie
04-11-2021
Tigray: een ongekende menselijke tragedie