Mali

Geweld en onzekerheid

In het straatarme Mali lijden mensen onder geweld en structurele voedselonzekerheid. Er zijn meer dan 170.000 vluchtelingen en ontheemden. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden noodhulp.

Factcheck

16,9 miljoen inwoners
16,9 miljoen inwoners
140.000 Malinese vluchtelingen*
140.000 Malinese vluchtelingen*
naar buurland Niger
37.000 ontheemden*
37.000 ontheemden*
op de vlucht in eigen land
2012 | Start huidige crisis
2012 | Start huidige crisis
2012 | Start van onze hulpverlening
2012 | Start van onze hulpverlening

KORTE CRISIS UPDATE...

In Mali zijn vanaf 2012 ruim een half miljoen mensen gevlucht voor geweld en politieke instabiliteit in het noorden van het land. Veel ontheemden vluchtten naar het zuiden. Hun komst zet extra druk op de schaarse middelen en vergroot de voedseltekorten. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs.

Het straatarme Mali staat in de top-10 van minst ontwikkelde landen. Droogte en plotselinge overstromingen vormen grote structurele bedreigingen voor de voedselproductie in het land. Hierdoor komen voedseltekorten en ondervoeding vaak voor. Daarnaast is er altijd het risico van een nieuwe geweldsuitbraak.

Gewapend conflict

In Mali ontstond het gewapende conflict in 2012 doordat de Toeareg-minderheid in het noorden zich wilde afscheiden. Hun opstand werd overgenomen door radicale islamitische groeperingen. De situatie werd zo kritiek, dat Frankrijk militair ingreep en er VN-vredestroepen geplaatst werden.

Zo kreeg de regering het grootste deel van het noorden weer enigszins onder controle. Nu is er een vredesakkoord met de strijdende partijen, maar de veiligheidssituatie in Mali blijft fragiel.

Vluchtelingen en ontheemden

Vluchtelingen en ontheemden verlieten in 2012 huis en haard vanwege het geweld en de instabiliteit in het noorden van Mali. Op het hoogtepunt van de crisis waren er ruim 850.000 mensen op de vlucht. Ook nu zijn er nog veel vluchtelingen in de buurlanden en ontheemden in het zuiden van Mali.

Incidentele uitbraken van geweld leiden tot nieuwe groepen vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast zijn er ruim een half miljoen teruggekeerde ontheemden en vluchtelingen – ook zij hebben hulp nodig.

In Mali staan de schaarse voorzieningen en middelen onder grote druk. Veel Malinezen hebben hier last van, maar terugkerende vluchtelingen en ontheemden zijn extra kwetsbaar. Zij hebben moeite om aan werken en inkomen te komen en hebben minder toegang tot voedsel en basisvoorzieningen zoals medische zorg en onderwijs.

Humanitaire hulp

In heel Mali heeft 25% van de mensen te weinig te eten en hebben zeker 423.000 mensen voedselhulp nodig. Vooral in de noordelijke regio’s Kidal en Gao is de medische zorg beperkt en worden scholen gesloten wegens de aanhoudende instabiliteit en geweldincidenten. Bovendien werkt in Noord-Mali ruim de helft van de watervoorzieningen niet meer.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Mali begonnen we ons werk in 2012. Samen met onze partner het IRC werken we sindsdien aan watervoorzieningen en schoon drinkwater in het noorden van het land. Zo herstellen we waterpompen en –installaties en verstrekken we waterzuiveringstabletten. Soms laaien lokale conflicten zo hevig op, dat we mensen tijdelijk niet meer kunnen bereiken en de hulpverlening moeten opschorten.

Meer weten? Bekijk onze projecten in Mali.

Samenwerking met IRC

Ons werk in Mali is onderdeel van het hulpprogramma van onze partner het IRC. Met dit hulpprogramma hebben we sinds 2012 ruim 330.000 mensen kunnen helpen. Het IRC werkt vooral in de regio’s Koulikoro, Kidal, Gao en Mopti en biedt daar:

  • Levensreddende noodhulp 
  • Inkomensgenerende activiteiten en kleine leningen, vooral voor vrouwen
  • Schoon drinkwater, waterzuiveringkits, medische voorraden en reparaties van bestaande waterputten en -pompen 
  • Medische zorg en opleidingen voor lokaal medisch personeel
  • Psychosociale steun voor kinderen en ouders om te herstellen van trauma’s

In 2015 bereikten Stichting Vluchteling en haar partner het IRC de volgende resultaten:

  • 64.000 mensen kregen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen
  • 35.000 kinderen en jongeren kregen onderwijs en andere educatieve kansen
  • 11.000 mannen, vrouwen en kinderen deden mee aan programma’s ter voorkoming van seksueel geweld tegen vrouwen

In Mali is humanitaire hulp hard nodig. Het conflict, de structurele voedselcrisis, zwakke overheidsdiensten en armoede maken ons werk belangrijker dan ooit. Samen met onze partner het IRC zullen we ons in de komende jaren sterk maken voor medische zorg, onderwijs en economisch welzijn.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde projecten

Onderwijs voor ontheemde kinderen in Menaka, Mali

Onderwijs voor ontheemde kinderen in Menaka, Mali