Mali

Voedselonzekerheid en geweld

In het straatarme Mali lijden mensen onder aanhoudend geweld, armoede en honger. Het land wordt geconfronteerd met de ergste voedselonzekerheid die het land in tien jaar heeft gezien. Het aantal Malinezen met honger neemt in rap tempo toe. Een op de drie mensen is al afhankelijk van humanitaire hulp.

Samen met onze partner Intersos maken we ons sterk voor voedselhulp.

Factcheck

22 miljoen inwoners
22 miljoen inwoners
63.000 Malinese vluchtelingen*
63.000 Malinese vluchtelingen*
naar buurlanden Niger en Burkina Faso
440.000 ontheemden
440.000 ontheemden
op de vlucht in eigen land
2012 | Start huidige crisis
2012 | Start huidige crisis
2012 | Start van onze hulpverlening
2012 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: maart 2023

KORTE CRISIS UPDATE...

De crisis in Mali begon in 2012. Toen bezetten gewapende groepen het noorden van het land. Veel mensen vluchtten naar het zuiden. Sinds 2015 is het conflict verplaatst naar het centrale deel van Mali. Daar hebben de mensen te maken met instabiliteit, geweld en lokale conflicten. Samen met onze partner Intersos bieden we noodhulp in de vorm van ‘cash-for-food’

Mali behoort tot een van de armste landen ter wereld. Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 wordt Mali voortdurend getroffen door droogte, watertekorten, burgeroorlogen en staatsgrepen.

De huidige droogte en plotselinge overstromingen vormen een grote bedreiging voor de voedselproductie in het land. Met voedseltekorten en ondervoeding tot gevolg. Daarnaast is er altijd het risico op nieuwe geweldsuitbraken.

Gewapend conflict

In Mali ontstond het gewapende conflict in 2012 doordat de Toeareg-minderheid in het noorden zich wilde afscheiden. Hun opstand werd overgenomen door radicale islamitische groeperingen. Frankrijk greep militair in en er werden VN-vredestroepen geplaatst. Zo kreeg de regering het grootste deel van het noorden weer enigszins onder controle.

Maar in het centrale deel van Mali zijn aan Al-Queda en IS gelieerde gewapende groepen actief die leiden tot massale ontheemding.

Het land staat ook voor meerdere uitdagingen, waaronder een hoge bevolkingsgroei, chronische armoede, werkloosheid en degradatie van natuurlijke hulpbronnen. Armoede in de noordelijke en centrale regio's is hoger dan het nationale gemiddelde, met name in de regio Mopti en Timboektoe. Dit alles verzwakt het levensonderhoud van Malinezen, vergroot hun voedselonzekerheid en draagt bij aan mensen op de drift.

Naar schatting zijn 1.162.000 mensen op de vlucht (vluchtelingen, ontheemden en teruggekeerde vluchtelingen en ontheemden) sinds het uitbreken van de gewelddadigheden de grens overgetrokken en leven ver van huis in opvangkampen in de buurlanden Niger en Burkina Faso. Of zijn ontheemd geraakt binnen de landsgrenzen van Mali.

Uitbraken van geweld leiden nog dagelijks tot nieuwe groepen vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast zijn er teruggekeerde ontheemden en vluchtelingen – ook zij hebben hulp nodig.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Mali is humanitaire hulp hard nodig. Het conflict, de structurele voedselcrisis, zwakke overheidsdiensten en armoede maken ons werk belangrijker dan ooit. Samen met onze partner Intersos zullen we ons sterk maken voor voedselhulp.

Hoe wij helpen

Voedsel en hygiene voor ontheemden in Mopti

Voedsel en hygiene voor ontheemden in Mopti