header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

Vluchtelingen

Vluchtelingen vluchten omdat ze niet anders kunnen. Nooit eerder waren ze met zo velen. In hun zoektocht naar veiligheid laten ze alles achter: hun vrienden, bezit, werk, hun leven. Stichting Vluchteling biedt directe hulp in actuele vluchtelingencrises.

Vluchtelingen

Vluchtelingen slaan op de vlucht voor geweld, oorlog of vervolging. Ze vluchten om te overleven, en onderweg maken ze van alles mee. Drie kwart van alle vluchtelingen bestaat uit vrouwen en kinderen, 41% is jonger dan 18 jaar. Vooral voor hen is hulp hard nodig.

Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen met noodhulp zoals medische zorg, voedsel, schoon drinkwater en onderwijs in langdurige opvangsituaties. Wanneer vluchtelingen eindelijk naar huis kunnen, helpen we bij wederopbouw.

In onze hulpverlening luisteren we goed naar de behoeftes van vluchtelingen. Waar mogelijk zetten we ze zelfs actief in als hulpverleners, bijvoorbeeld als leraren of gezondheidsvoorlichters. Zo benutten we hun capaciteiten en verdienen zij een inkomen.

Cijfers over vluchtelingen

De wereld telt op dit moment 100 miljoen mensen op de vlucht, een recordaantal. Hiervan zijn 53 miljoen mensen op de vlucht in eigen land, dit zijn ontheemden. Ruim 27 miljoen mensen zijn vluchtelingen: zij zoeken veiligheid in het buitenland, meestal een buurland of ander land in de regio. En 4,6 miljoen mensen zoeken asiel in landen buiten hun regio.

Stedelijke vluchtelingen en kinderen

Ruim 60% van alle vluchtelingen woont tegenwoordig niet meer in vluchtelingenkampen, maar in dorpen of steden. Soms omdat er simpelweg geen vluchtelingenkampen zijn, andere keren omdat vluchtelingen niet afhankelijk willen worden van humanitaire hulp. Stichting Vluchteling helpt deze stedelijke vluchtelingen en besteedt extra aandacht aan vluchtelingenkinderen.

Wat is een vluchteling? Een vluchteling is een persoon die zijn land heeft verlaten uit vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, sekse, seksuele voorkeur, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep dan wel uit lijfsbehoud voor (burger)oorlog of ernstige verstoringen van de openbare orde.