portret-meisjes-irak-peace-stichting-vluchteling

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, bel dan naar 070-346 89 46. Ben je al donateur? Dan kun je ook terecht bij de donateursservice door te bellen naar: 070-219 92 00. 

Algemene vragen

Een klacht kan gemeld worden via het klachtenformulier. Laat je gegevens en bericht achter, dan nemen wij contact met je op. 

Klik hier om naar het klachtenformulier te gaan . Wil je meer weten over hoe jouw klacht wordt behandeld? Lees hier over de klachtenprocedure

Nee, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Vluchteling zijn twee verschillende stichtingen, ieder met verschillende kantoren en werkzaamheden. Vluchtelingenwerk helpt asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Stichting Vluchteling verleent juist hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de conflict- of crisisgebieden zelf.

Meer weten? Lees verder op de pagina Stichting Vluchteling.


Ons hulpbudget besteden we uit aan internationale partners en lokale partners die de plaatselijke kennis hebben om de hulpverlening tot een succes te maken.

Daarnaast werken we samen met nationale partners, zoals de Samenwerkende Hulporganisaties. Bij grote rampen slaan we de handen ineen om fondsen te werven onder de naam ‘Giro 555’.

Meer weten? Lees meer over onze internationale partners en nationale partners.

 

De reglementen en statuten van Stichting Vluchteling zijn te downloaden helemaal onderaan de pagina van de Raad van Toezicht.


 

Stichting Vluchteling is een zelfstandige organisatie die niet gelieerd is aan een politieke organisatie of stroming.

Stichting Vluchteling maakt zich sterk voor een humane opvang en de bescherming van vluchtelingen en ontheemden. Via onze politieke lobby en de media geven we een stem aan vluchtelingen.

Dit doen we door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen. Via online en offline petities vragen we politieke aandacht voor de rechten van vluchtelingen. Dit is hard nodig. De Europese vluchtelingencrisis stelt het draagvlak voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden op de proef zet humaan vluchtelingenbeleid onder druk. Meer weten? Lees verder op de pagina Stichting Vluchteling.

 

Donatie of gegevens wijzigen

Wil je stoppen met doneren aan Stichting Vluchteling? Of wil je de hoogte van je donatie aanpassen? We kunnen dit het best voor je regelen als je ons belt. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 070 - 219 92 00.

Door onze donateursservice op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 te bellen met 070-346 89 46.

  Een adreswijziging kun je doorgeven door tijdens kantooruren te bellen met een van onze medewerkers van de donateursservice, op 070- 346 89 46.

  Mocht je al eerder een adreswijziging hebben doorgegeven, maar toch nog post op het oude adres hebben ontvangen, dan kon jouw wijziging niet meer op tijd verwerkt worden en heeft deze de selectie van de adressen voor de nieuwe verzending gekruist. Mocht dit een tweede keer voorkomen, neem dan nog een keer contact met ons op.

   Indien je geen of minder post van ons wenst te ontvangen kun je dit aan ons doorgeven door tijdens kantooruren te bellen met naar onze donateursservice via 070-346 89 46.

    

   Informatie over ons werk

   Wat leuk dat je een spreekbeurt houdt over vluchtelingen en zo aandacht vraagt voor hun situatie. Stuur je ons een e-mail met je vraag? Natuurlijk vind je ook veel informatie op deze website. Kijk maar eens op de pagina over Stichting Vluchteling.

   En mis helemaal niets van het werk van Stichting Vluchteling. Per e-mail houden we je op de hoogte van actuele crises, onze acties, de resultaten die we bereiken en van onze evenementen.

   Gemiddeld ontvang je 1 à 2 keer per maand een bericht van ons. Meld je hier aan! 

   Wat leuk dat je een spreekbeurt houdt over vluchtelingen en zo aandacht vraagt voor hun situatie. Stuur je ons een e-mail met je vraag? Natuurlijk vind je ook veel informatie op deze website. Kijk maar eens op de pagina over Stichting Vluchteling.

   We vertellen graag over ons werk en onze directeur en medewerkers treden geregeld op als spreker tijdens lezingen en bijeenkomsten.

   Wil je ons uitnodigen of heb je behoefte aan een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden? Lees meer op deze pagina of neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

    

   Informatie over doneren en helpen

   Helpen kan op verschillende manieren. Zo kun je donateur worden, belastingvrij te schenken of Stichting Vluchteling opnemen in je testament. Wil je actief aan de slag? Doe mee aan onze jaarlijkse sponsorloop de Nacht van de Vluchteling. Ook kun je zelf een inzamelingsactie organiseren voor Stichting Vluchteling.

   Meer weten? Lees verder op de pagina; Hoe jij kunt helpen

   Jazeker, je kunt als bedrijf zelfs belastingvrij schenken aan Stichting Vluchteling. Maar er zijn ook andere manieren om te helpen. Zo kun je een fondsenwervend evenement organiseren waar het hele bedrijf trots op kan zijn, of bedrijfspartner worden van Stichting Vluchteling.

   Meer weten? Lees verder op de pagina; Steun als bedrijf.


   De Nacht van de Vluchteling is tussen november en juni open voor inschrijving. Voor meer informatie ga je naar Nachtvandevluchteling.nl.

   Wij waarderen het gebaar, maar wij nemen geen kleding of spullen aan. Goederen worden gekocht in de landen waar we werken. Dit is vaak goedkoper en effectiever dan de hulpgoederen in Nederland te verzamelen en te vervoeren. Tegelijkertijd steunen we zo de lokale economie en werkgelegenheid, en het is ook beter voor het klimaat.

   Doneren vanuit het buitenland kan via onze website of door zelf een bedrag over te maken. Hiervoor heb je onze bankgegevens nodig: IBAN999 | NL48INGB0000000999 | BIC: INGB NL2A.

    

   In de samenwerking zijn onze uitvoerende partners Intersos en het International Rescue Committee die tijdens een crisis ter plekke zijn om hulp te verlenen. Stichting Vluchteling stelt hiervoor geld beschikbaar.

   Door ons speciale noodhulpfonds voor acute vluchtelingencrisis kan dit al binnen 24 uur, waarop er binnen 72 uur levensreddende noodhulp kan worden geboden aan duizenden mensen. In landen waar we nog niet actief zijn, duurt dat langer. In deze gevallen schakelen wij onmiddellijk en kunnen we door samen te werken met andere noodhulporganisaties en lokale partnerorganisaties zo snel mogelijk hulp bieden.

   In de samenwerking is het IRC de uitvoerende partner die tijdens een crisis ter plekke is om hulp te verlenen. Stichting Vluchteling stelt hiervoor geld beschikbaar. Door ons speciale noodhulpfonds voor acute vluchtelingencrisis kan dit al binnen 24 uur, waarop het IRC binnen 72 uur levensreddende noodhulp kan bieden aan duizenden mensen. In landen waar we nog niet actief zijn, duurt dat langer. In deze gevallen schakelen wij onmiddellijk en kunnen we door samen te werken met andere noodhulporganisaties en lokale partnerorganisaties zo snel mogelijk hulp bieden.

   Stichting Vluchteling haalt in Nederland geld op om in acute crises noodhulp te verlenen. We vragen onze uitvoeringspartners om vluchtelingen in de crisisgebieden zo snel mogelijk te voorzien van de eerste noodhulp. Deze uitvoeringspartners, hun staf en uitvoerders worden intensief gescreend, en de projecten worden vanuit Stichting Vluchteling op de voet gevolgd en gecontroleerd.

   Voordat mensen worden ingezet als hulpverlener worden ze op tal van manieren onderzocht: via verklaringen van goed gedrag, referenties van de laatste 2 tot 5 werkgevers, schooldiploma’s en rijbewijzen, anti-terreur-, corruptie- en kredietwaardigheidsonderzoek.

   Stichting Vluchteling werkt nauw samen met uitvoeringspartners. Deze partners worden vooraf zorgvuldig gescreend voordat we met hen samenwerken. Onze grootste uitvoeringspartner is het International Rescue Committee (IRC). Er is dagelijks contact over de uitvoering van de programma’s. Sinds 2003 heeft IRC speciale medewerkers in dienst die continue werken aan de bescherming van de 26 miljoen beneficiënten, waarvan het grootste deel bestaat uit kwetsbare vrouwen en kinderen, die IRC jaarlijks bereikt met de hulpverlening. De bescherming bestaat uit het continue trainen van hulpverleners, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij het werk met vluchtelingen.

   Mochten er ondanks de screenings, trainingen en beschermingsprogramma’s alsnog verdenkingen van wangedrag zijn, dan kunnen medewerkers, vrijwilligers en benificiënten dit (anoniem) melden bij de speciale Ethics and Compliance Unit van het IRC. Elke (anonieme) melding van wangedrag (denk aan diefstal, fraude, machtsmisbruik, seksuele intimidatie of –misbuik) wordt onderzocht, en indien bewezen bestraft. Alle betrokken partijen, inclusief donoren, worden hierover geïnformeerd. IRC hanteert een ZERO-tolerance beleid.

   Nee, we verlenen geen hulp aan vluchtelingen in Nederland. We helpen vluchtelingen en ontheemden juist in het land of de regio waar ze vandaan komen: daar is de hulp het hardst nodig. Wat we in Nederland wel doen, is acute crises onder de aandacht brengen bij het Nederlandse publiek en fondsen werven voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden in crisis- of conflictgebieden. Ook geven we een stem aan vluchtelingen door ons uit te spreken voor hun belangen

   Meer weten? Lees verder op de pagina over Stichting Vluchteling.

   Tot 2015 richtten we ons alleen op ‘opvang in de regio’: de opvang van vluchtelingen en ontheemden in eigen land, de buurlanden of in de regio. Sinds 2015, het begin van de Europese vluchtelingencrisis, maken we ons ook sterk voor betere vluchtelingenopvang aan de buitengrenzen van Europa.

    

   Werken bij Stichting Vluchteling

   Dat kan zeker. Stichting Vluchteling heeft geregeld vacatures voor betaalde banen en stages. Meer weten? Kijk op de pagina Vacatures.

   Ja, dat kan zeker. Af en toe bieden wij stageplaatsen aan. Meer weten? Kijk op de pagina Vacatures.


   Onze jaarlijkse sponsorloop de Nacht van de Vluchteling zou zonder vrijwilligers niet mogelijk zijn. In de maand juni val elk jaar hebben we vrijwilligers. Meer weten? Kijk op Nacht van de Vluchteling

   Nee, Stichting Vluchteling zendt nooit zelf mensen uit. We maken gebruik van de deskundigheid en ervaring van mensen ter plekke, onder wie vluchtelingen en professionele hulpverleners. Zo dragen we bij aan de lokale arbeidsmarkt.

    

   Belastingvrij schenken

    Belastingvrij schenken betekent dat je de belasting op je schenking onder bepaalde voorwaarden kunt terugvragen van de Belastingdienst. Afhankelijk van hoeveel belasting je betaalt, levert dit jou een voordeel op van ongeveer 35-52%. Er zijn 2 situaties mogelijk:

    • Bij eenmalige donaties krijg je alleen belastingaftrek wanneer de donatie minimaal 1% en maximaal 10% uitmaakt van je belastbaar inkomen.
    • Bij periodieke schenkingen mag je altijd het hele bedrag aftrekken, mits je minimaal 5 jaar achtereen schenkt en dit vooraf is vastlegt in een schenkingsovereenkomst.

    Meer weten? Bekijk de pagina Belastingvrij schenken.

   Welke gegevens je nodig hebt, hangt af van je situatie:

   • Ben je donateur of heb je een (eenmalige of periodieke) gift gedaan die niet schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst? Dan heb je deze gegevens nodig:

   Fiscale naam: Stichting Vluchteling

   Locatie: Den Haag

   ANBI-status: Ja, 00 48 87 384

   Culturele Instelling: Nee

   • Heb je een schenking gedaan die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst? Dan heb je deze gegevens nodig:

   RSIN-nummer (fiscaal nummer): Stichting Vluchteling RSIN 00 48 87 384

   Transactienummer: Is uw schenkingsakte opgesteld door de notaris? Dan hoeft u geen transactienummer in te vullen. Is je schenkingsovereenkomst door ons vastgelegd na 2014? Dan vult u het transactienummer in dat op de schenkingsovereenkomst staat.  

   Voor het invullen van uw belastingaangifte heeft u het RSIN nummer van Stichting Vluchteling nodig: 004887384.

    De schenkingsovereenkomst kun je gratis downloaden via onze webpagina Belastingvrij schenken.

    Ja, maar let op: je hebt daarmee nog geen betaalovereenkomst. Als je de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, dan geeft je alleen maar aan dat je jaarlijks een acceptgiro van ons wenst te ontvangen. Je krijgt dat van ons een machtigingsformulier voor een incasso en informatie over hoe je het bedrag jaarlijks zelf kunt overmaken.

    Zodra wij je periodieke schenkingsovereenkomst ontvangen, word je donateurschap stopgezet en zal je schenkingsovereenkomst ingaan.

    Nee. Giften die gedaan zijn in de jaren vóór de datum op de schenkingsovereenkomst mogen niet worden meegeteld voor de periodieke schenking.

    Ja, dat kan. Wij hanteren wel als regel dat je 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag schenkt. Wanneer je het bedrag niet ieder jaar zelf (eenmalig) overmaakt, maar kiest voor een automatische maandelijkse incasso, dan gebeurt er het volgende:

    Stel, je besluit op 1 oktober om 5 jaar lang €120 per jaar te schenken door middel van een maandelijkse incasso van €10. Dan incasseren we eenmalig €90 en starten we de maandelijkse incasso €10 op 1 oktober. Zo betaal je ook het eerste jaar €120.

    Nee, sinds 1 januari 2014 eist de Belastingdienst geen notariële akte meer. Een schenkingsovereenkomst zoals Stichting Vluchteling die (gratis) aanbiedt, is voldoende. Natuurlijk kun je ook op eigen kosten een schenkingsakte laten opmaken door je eigen notaris.

    Meer weten? Bekijk de pagina Belastingvrij schenken en download gratis de schenkingsovereenkomst (onderaan de pagina).

     

    Financiële vragen over Stichting Vluchteling

    • Ja, Stichting Vluchteling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (nummer 004887384). Hierdoor kun je als donateur belastingaftrek krijgen:

     • Bij eenmalige donaties geldt de aftrek alleen wanneer de donatie minimaal 1% en maximaal 10% uitmaakt van je inkomen.
     • Bij periodieke schenkingen mag je het hele bedrag aftrekken, mits je minimaal 5 jaar achtereen schenkt en dit vooraf is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

    Ons werk is alleen mogelijk dankzij de steun van onze donateurs, bedrijfspartners en institutionele donoren zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij. 

    De inkomsten en uitgaven van Stichting Vluchteling staan in ons jaarverslag. 

    Ja, met het grootste deel van wat u schenkt worden vluchtelingen geholpen. 85,7 procent van de inkomsten van Stichting Vluchteling wordt besteed aan de doelstellingen van Stichting Vluchteling. In het jaarverslag is een gedetailleerde presentatie van de bestedingen te vinden. Stichting Vluchteling heeft het CBF-keurmerk en is ISO-gecertificeerd.

    Jazeker. De wervers van Stichting Vluchteling gaan regelmatig de straat op en langs de deuren om mensen te vragen ons werk als donateur structureel te steunen.

    De wervers zijn gekleed in witte jassen met het logo van Stichting Vluchteling. Ben je benieuwd in welke steden en dorpen wij werven? Klik dan hier.

    Nee. De leden van de Raad van Toezicht zetten zich belangeloos in voor Stichting Vluchteling en ontvangen geen bezoldiging of aanwezigheidsvergoeding voor vergaderingen.

    Meer weten? Bekijk de pagina Raad van toezicht en directie.

    De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Het salaris van onze directeur is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de vereniging Goede Doelen Nederland, waar Stichting Vluchteling lid van is. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld. Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximum norm voor het jaarinkomen. 

    In 2019 verdiende de directeur van Stichting Vluchteling, inclusief belast en onbelaste vergoedingen, een bruto jaarsalaris van 121.215 euro. Dat valt binnen de hiervoor gestelde norm van Goede Doelen Nederland. 

    De bezoldiging van de directeur is opgebouwd uit de bruto salariskosten inclusief vakantietoeslag, sociale lasten, pensioenpremies, en eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering geldt standaard voor alle werknemers. De bezoldiging valt ruim binnen de wet normering topinkomens van € 181.000. Een uitgebreide toelichting is na te lezen in het financieel jaarverslag.

    Nee, sinds 1 januari 2014 eist de Belastingdienst geen notariële akte meer. Een schenkingsovereenkomst zoals Stichting Vluchteling die (gratis) aanbiedt, is voldoende. Natuurlijk kun je ook op eigen kosten een schenkingsakte laten opmaken door je eigen notaris.

    Meer weten? Bekijk de pagina Belastingvrij schenken en download gratis de schenkingsovereenkomst (onderaan de pagina).

    Om snel te kunnen reageren op humanitaire crises over de hele wereld, moeten we kunnen rekenen op een bank die het internationale betalingsverkeer snel en vlekkeloos afhandelt. De ‘groene’ banken werken hard om dit in de toekomst mogelijk te maken, maar zijn nog niet zo ver. Tot die tijd bankieren we daarom bij ING, maar we hebben ook een 'groene' bankrekening bij de Triodosbank: NL63TRIO0338552669. 

    Nee, maar het bedrijf Buckaroo dat veel van onze donaties verwerkt wel. Hun rekeningnummer is NL56DEUT0265186420. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken als u dit rekeningnummer op uw bankafschriften ziet staan. Uw donatie komt gewoon bij Stichting Vluchteling terecht.