portret-meisjes-irak-peace-stichting-vluchteling

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, bel dan naar 070-346 89 46. Ben je al donateur? Dan kun je ook terecht bij de donateursservice door te bellen naar: 070-219 92 00. 

Algemene vragen

Een klacht kan gemeld worden via het klachtenformulier. Laat je gegevens en bericht achter, dan nemen wij contact met je op.

Klik hier om naar het klachtenformulier te gaan.

Nee, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Vluchteling zijn twee verschillende stichtingen, ieder met verschillende kantoren en werkzaamheden. Vluchtelingenwerk helpt asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Stichting Vluchteling verleent juist hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de conflict- of crisisgebieden zelf.

Meer weten? Lees verder op de pagina Stichting Vluchteling.

Voor belastingteruggave bij een periodieke schenking heb je een uniek overeenkomstnummer nodig (transactienummer) en de naam van de organisatie waaraan je schenkt bij jouw belastingaangifte. De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor Stichting Vluchteling niet meer zichtbaar is wanneer men het ANBI / RSIN nummer invoert. Alleen wanneer je Stichting Vluchteling 999 of alleen 999 invoert kom je uit bij Stichting Vluchteling.


Ons hulpbudget besteden we uit aan internationale partners en lokale partners die de plaatselijke kennis hebben om de hulpverlening tot een succes te maken.

Daarnaast werken we samen met nationale partners, zoals de Samenwerkende Hulporganisaties. Bij grote rampen slaan we de handen ineen om fondsen te werven onder de naam ‘Giro 555’.

Meer weten? Lees meer over onze internationale partners en nationale partners.

 

Stichting Vluchteling is een zelfstandige organisatie die niet gelieerd is aan een politieke organisatie of stroming.

Stichting Vluchteling maakt zich sterk voor een humane opvang en de bescherming van vluchtelingen en ontheemden. Via onze politieke lobby en de media geven we een stem aan vluchtelingen.

Dit doen we door ons uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen. Via online en offline petities vragen we politieke aandacht voor de rechten van vluchtelingen. Dit is hard nodig. De Europese vluchtelingencrisis stelt het draagvlak voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden op de proef zet humaan vluchtelingenbeleid onder druk. Meer weten? Lees verder op de pagina Stichting Vluchteling.

 

Donatie of gegevens wijzigen

Wil je stoppen met doneren aan Stichting Vluchteling? Of wil je de hoogte van je donatie aanpassen? We kunnen dit het best voor je regelen als je ons belt. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 070 - 219 92 00.

Een adreswijziging of wijziging in je persoonlijke gegevens kun je doorgeven door tijdens kantooruren te bellen met een van onze medewerkers van de donateursservice, op 070- 346 89 46.

Mocht je al eerder een adreswijziging hebben doorgegeven, maar toch nog post op het oude adres hebben ontvangen, dan kon jouw wijziging niet meer op tijd verwerkt worden en heeft deze de selectie van de adressen voor de nieuwe verzending gekruist. Mocht dit een tweede keer voorkomen, neem dan nog een keer contact met ons op.

  Indien je geen of minder post van ons wenst te ontvangen kun je dit aan ons doorgeven door tijdens kantooruren te bellen met naar onze donateursservice via 070-346 89 46.

   

  Informatie over ons werk

  Wat leuk dat je een spreekbeurt houdt over vluchtelingen en zo aandacht vraagt voor hun situatie. Stuur je ons een e-mail met je vraag? Natuurlijk vind je ook veel informatie op deze website. Kijk maar eens op de pagina over Stichting Vluchteling.

  We vertellen graag over ons werk en onze directeur en medewerkers treden geregeld op als spreker tijdens lezingen en bijeenkomsten.

  Wil je ons uitnodigen of heb je behoefte aan een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden? Lees meer op deze pagina of neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

   

  Informatie over doneren en helpen

  Helpen kan op verschillende manieren. Zo kun je donateur worden, belastingvrij te schenken of Stichting Vluchteling opnemen in je testament. Wil je actief aan de slag? Doe mee aan onze jaarlijkse sponsorloop de Nacht van de Vluchteling. Ook kun je zelf een inzamelingsactie organiseren voor Stichting Vluchteling.

  Meer weten? Lees verder op de pagina; Hoe jij kunt helpen

  Jazeker, je kunt als bedrijf zelfs belastingvrij schenken aan Stichting Vluchteling. Maar er zijn ook andere manieren om te helpen. Zo kun je een fondsenwervend evenement organiseren waar het hele bedrijf trots op kan zijn, of bedrijfspartner worden van Stichting Vluchteling.

  Meer weten? Lees verder op de pagina; Steun als bedrijf.


  Wij waarderen het gebaar, maar wij nemen geen kleding of spullen aan. Goederen worden gekocht in de landen waar we werken. Dit is vaak goedkoper en effectiever dan de hulpgoederen in Nederland te verzamelen en te vervoeren. Tegelijkertijd steunen we zo de lokale economie en werkgelegenheid, en het is ook beter voor het klimaat.

  Doneren vanuit het buitenland kan via onze website of door zelf een bedrag over te maken. Hiervoor heb je onze bankgegevens nodig: IBAN999 | NL48INGB0000000999 | BIC: INGB NL2A.

   

  In de samenwerking zijn onze uitvoerende partners Intersos en het International Rescue Committee die tijdens een crisis ter plekke zijn om hulp te verlenen. Stichting Vluchteling stelt hiervoor geld beschikbaar.

  Door ons speciale noodhulpfonds voor acute vluchtelingencrisis kan dit al binnen 24 uur, waarop er binnen 72 uur levensreddende noodhulp kan worden geboden aan duizenden mensen. In landen waar we nog niet actief zijn, duurt dat langer. In deze gevallen schakelen wij onmiddellijk en kunnen we door samen te werken met andere noodhulporganisaties en lokale partnerorganisaties zo snel mogelijk hulp bieden.

  Stichting Vluchteling is vastbesloten alles in het werk te stellen om seksuele uitbuiting en misbruik, fraude en ander misbruik tegen te gaan. De uitvoerende partners waar we mee samenwerken, hun staf en uitvoerders worden intensief gescreend, en de projecten worden vanuit Stichting Vluchteling op de voet gevolgd en gecontroleerd.

  Voordat mensen worden ingezet als hulpverlener worden ze op tal van manieren onderzocht: via verklaringen van goed gedrag, referenties van de laatste 2 tot 5 werkgevers, schooldiploma’s en rijbewijzen, anti-terreur-, corruptie- en kredietwaardigheidsonderzoek.

  Het beleid ten aanzien van onze ethische regels en voorschriften voor zowel begunstigden, partners als werknemers wordt beschreven in onze Gedragscode, waarin de basisprincipes, werkwijze en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. De gedragscode is in overeenstemming met de Core Humanitaire Standaarden waaraan we ons hebben gecommitteerd.

  Nee, we verlenen geen hulp aan vluchtelingen in Nederland. We helpen vluchtelingen en ontheemden juist in het land of de regio waar ze vandaan komen: daar is de hulp het hardst nodig. Wat we in Nederland wel doen, is acute crises onder de aandacht brengen bij het Nederlandse publiek en fondsen werven voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden in crisis- of conflictgebieden. Ook geven we een stem aan vluchtelingen door ons uit te spreken voor hun belangen

  Meer weten? Lees verder op de pagina over Stichting Vluchteling.

  Tot 2015 richtten we ons alleen op ‘opvang in de regio’: de opvang van vluchtelingen en ontheemden in eigen land, de buurlanden of in de regio. Sinds 2015, het begin van de Europese vluchtelingencrisis, maken we ons ook sterk voor betere vluchtelingenopvang aan de buitengrenzen van Europa.

   

  Werken bij Stichting Vluchteling

  Dat kan zeker. Stichting Vluchteling heeft geregeld vacatures voor betaalde banen en stages. Meer weten? Kijk op de pagina Vacatures.

  Ja, dat kan zeker. Af en toe bieden wij stageplaatsen aan. Meer weten? Kijk op de pagina Vacatures.


  Stichting Vluchteling werkt niet met vrijwilligers. Soms zoeken we voor ons evenement de Nacht van de Vluchteling vrijwilligers. Als dat zo is, dan kun je dat terugvinden op de website van de Nacht van de Vluchteling

  Nee, Stichting Vluchteling zendt nooit zelf mensen uit. We maken gebruik van de deskundigheid en ervaring van mensen ter plekke, onder wie vluchtelingen en professionele hulpverleners. Zo dragen we bij aan de lokale arbeidsmarkt.

   

  Belastingvrij schenken

   Belastingvrij schenken betekent dat je de belasting op je schenking onder bepaalde voorwaarden kunt terugvragen van de Belastingdienst. Afhankelijk van hoeveel belasting je betaalt, levert dit jou een voordeel op van ongeveer 35-52%. Er zijn 2 situaties mogelijk:

   • Bij eenmalige donaties krijg je alleen belastingaftrek wanneer de donatie minimaal 1% en maximaal 10% uitmaakt van je belastbaar inkomen.
   • Bij periodieke schenkingen mag je altijd het hele bedrag aftrekken, mits je minimaal 5 jaar achtereen schenkt en dit vooraf is vastlegt in een schenkingsovereenkomst.

   Meer weten? Bekijk de pagina Belastingvrij schenken.

  Welke gegevens je nodig hebt, hangt af van je situatie:

  • Ben je donateur of heb je een (eenmalige of periodieke) gift gedaan die niet schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst? Dan heb je deze gegevens nodig:

  Fiscale naam: Stichting Vluchteling

  Locatie: Den Haag

  ANBI-status: Ja, 00 48 87 384

  Culturele Instelling: Nee

  • Heb je een schenking gedaan die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst? Dan heb je deze gegevens nodig:

  RSIN-nummer (fiscaal nummer): Stichting Vluchteling RSIN 00 48 87 384

  Transactienummer: Is uw schenkingsakte opgesteld door de notaris? Dan hoeft u geen transactienummer in te vullen. Is je schenkingsovereenkomst door ons vastgelegd na 2014? Dan vult u het transactienummer in dat op de schenkingsovereenkomst staat.  

  Voor het invullen van uw belastingaangifte heeft u het RSIN nummer van Stichting Vluchteling nodig: 004887384.

   De schenkingsovereenkomst kun je gratis downloaden via onze webpagina Belastingvrij schenken.

   Ja, maar let op: je hebt daarmee nog geen betaalovereenkomst. Als je de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, dan geeft je alleen maar aan dat je jaarlijks een acceptgiro van ons wenst te ontvangen. Je krijgt dat van ons een machtigingsformulier voor een incasso en informatie over hoe je het bedrag jaarlijks zelf kunt overmaken.

   Zodra wij je periodieke schenkingsovereenkomst ontvangen, word je donateurschap stopgezet en zal je schenkingsovereenkomst ingaan.

   Nee. Giften die gedaan zijn in de jaren vóór de datum op de schenkingsovereenkomst mogen niet worden meegeteld voor de periodieke schenking.

   Ja, dat kan. Wij hanteren wel als regel dat je 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag schenkt. Wanneer je het bedrag niet ieder jaar zelf (eenmalig) overmaakt, maar kiest voor een automatische maandelijkse incasso, dan gebeurt er het volgende:

   Stel, je besluit op 1 oktober om 5 jaar lang €120 per jaar te schenken door middel van een maandelijkse incasso van €10. Dan incasseren we eenmalig €90 en starten we de maandelijkse incasso €10 op 1 oktober. Zo betaal je ook het eerste jaar €120.

   Nee, sinds 1 januari 2014 eist de Belastingdienst geen notariële akte meer. Een schenkingsovereenkomst zoals Stichting Vluchteling die (gratis) aanbiedt, is voldoende. Natuurlijk kun je ook op eigen kosten een schenkingsakte laten opmaken door je eigen notaris.

   Meer weten? Bekijk de pagina Belastingvrij schenken en download gratis de schenkingsovereenkomst (onderaan de pagina).

    

   Financiële vragen over Stichting Vluchteling

   • Ja, Stichting Vluchteling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (nummer 004887384). Hierdoor kun je als donateur belastingaftrek krijgen:

    • Bij eenmalige donaties geldt de aftrek alleen wanneer de donatie minimaal 1% en maximaal 10% uitmaakt van je inkomen.
    • Bij periodieke schenkingen mag je het hele bedrag aftrekken, mits je minimaal 5 jaar achtereen schenkt en dit vooraf is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

   Ons werk is alleen mogelijk dankzij de steun van onze donateurs, bedrijfspartners en institutionele donoren zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij. 

   De inkomsten en uitgaven van Stichting Vluchteling staan in ons jaarverslag. 

   Ja, met het grootste deel van wat u schenkt worden vluchtelingen geholpen. 86% van de inkomsten van Stichting Vluchteling wordt besteed aan de doelstellingen, 75% daarvan is bestemd voor hulp aan vluchtelingen, 9% voor voorlichting en 2% voor pleitbezorging. In het jaarverslag is in detail meer informatie te vinden.

   Jazeker. De wervers van Stichting Vluchteling gaan regelmatig de straat op en langs de deuren om mensen te vragen ons werk als donateur structureel te steunen. De wervers zijn gekleed in witte jassen met het logo van Stichting Vluchteling. Ben je benieuwd in welke steden en dorpen wij werven? Klik dan hier.

   Stichting Vluchteling maakt voor haar fondsenwerving onder andere gebruik van deur- en straatwerving. Dit is kostbaar, maar er zijn geen goede alternatieven om op enige schaal nieuwe donateurs voor de hulp aan vluchtelingen te vinden. Stichting Vluchteling hanteert een mix van methoden om inkomsten te werven voor de noodhulpverlening aan mensen op de vlucht. De deur- en straatwerving levert Stichting Vluchteling trouwe donateurs op die samen zorgen voor een stabiele basis voor de financiering van de noodhulpprojecten.

   Wilt u meer weten over wat wij voor hulp bieden aan mensen op de vlucht met het geld dat we krijgen van donateurs, kijk dan hier.

   Nee. De leden van de Raad van Toezicht zetten zich belangeloos in voor Stichting Vluchteling en ontvangen geen bezoldiging of aanwezigheidsvergoeding voor vergaderingen.

   Meer weten? Bekijk de pagina Raad van toezicht en directie.

   Het salaris van directeuren van goede doelen is regelmatig onderwerp van discussie en dat begrijpen we. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun donaties worden besteed. Het salaris is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de vereniging Goede Doelen Nederland, waar wij lid van zijn. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld en maken deel uit van de onafhankelijke toetsing voor de status van Erkend Goed Doel.

   Bij de bepaling van het salaris wordt onder meer gekeken naar de grootte en complexiteit van de organisatie. Ook zijn regels opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. In 2021 verdiende de directeur van Stichting Vluchteling, inclusief belast en onbelaste vergoedingen, een bruto jaarsalaris van €124.989. 

   De bezoldiging van de directeur is opgebouwd uit de bruto salariskosten inclusief vakantietoeslag, sociale lasten, pensioenpremies, en eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering geldt standaard voor alle werknemers. De bezoldiging valt ruim binnen de wet normering topinkomens van €181.000. Een uitgebreide toelichting is na te lezen in het financieel jaarverslag.

   Om snel te kunnen reageren op humanitaire crises over de hele wereld, moeten we kunnen rekenen op een bank die het internationale betalingsverkeer snel en vlekkeloos afhandelt. De ‘groene’ banken werken hard om dit in de toekomst mogelijk te maken, maar zijn nog niet zo ver. Tot die tijd bankieren we daarom bij ING, maar we hebben ook een 'groene' bankrekening bij de Triodosbank: NL63TRIO0338552669. 

   Nee, maar het bedrijf Buckaroo dat veel van onze donaties verwerkt wel. Hun rekeningnummer is NL56DEUT0265186420. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken als u dit rekeningnummer op uw bankafschriften ziet staan. Uw donatie komt gewoon bij Stichting Vluchteling terecht.