Stichting Vluchteling gaat Poolse hulporganisaties ondersteunen

Stichting Vluchteling gaat Poolse organisaties ondersteunen die hulp bieden aan vluchtelingen en migranten die op dit moment in het grensgebied met Wit-Rusland proberen te overleven. Het gaat om zowel financiële als psychologische steun. Op dit moment zijn er nog nauwelijks internationale hulporganisaties actief in het grensgebied.

Vluchtelingen in grensgebied Wit-Rusland en Polen
© TASS

De steun gaat naar twee lokale Poolse vrijwilligersorganisaties die buiten de zogeheten no-go-zone helpen met medische hulp en juridische bijstand aan mensen op de vlucht. Deze organisaties zijn al maanden in de weer om mensen in het oerbos te bereiken en hen deze zorg te bieden. Met onze ondersteuning kunnen zij deze hulp continueren. Er is in Polen weinig geld beschikbaar voor hulporganisaties en al helemaal niet voor organisaties die zich met vluchtelingen en migranten bezighouden.

Stichting Vluchteling zet naast financiële steun, ook expertise in om de vrijwilligersorganisaties te versterken. In eerste instantie richt de ondersteuning zich op directe noodhulp zoals het bijstaan van mensen in de detentiecentra (met juridische hulp, maar ook bijvoorbeeld kleding) en zorgen voor benodigdheden voor het reddingswerk in de bossen. Omdat de situatie ter plaatse zo veranderlijk is, krijgen de ze het mandaat om aan te geven waar hun behoeften liggen en hoe de ondersteuning het beste ingezet kan worden.

We stellen expertise beschikbaar en psychologische zorg om de hulpverleners gezond te houden.

Een ander deel van de steun gaat naar een netwerk van omwonenden, vrijwilligers en ngo’s die in het verboden grensgebied hulppakketten uitdelen met onder meer slaapzakken, water, voedsel en winterkleding. Ze nemen een moedige rol op zich, omdat dit door de Poolse autoriteiten niet zomaar wordt geaccepteerd.

Het zijn jonge, dappere vrijwilligers die binnen en buiten het verboden gebied mensen in hoge nood proberen te helpen. Zij riskeren daarvoor vervolgd en gestraft te worden, omdat hulpverleners officieel niet in het gebied mogen komen.

Portretfoto van Tineke Ceelen Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

Wat is er aan de hand?

Vluchtelingen en migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten, hebben de afgelopen maanden geprobeerd om via Wit-Rusland naar Europa te reizen. Ze worden tegengehouden bij de grens met Polen. In het grensgebied met Wit-Rusland heeft Polen de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor zijn behalve hulporganisaties ook journalisten niet welkom in het gebied. Hierdoor is de precieze omvang van het aantal migranten en vluchtelingen in het gebied onduidelijk. Het gaat naar schatting nog om duizenden mensen.

Stichting Vluchteling wil dat iedereen asiel en bescherming moet kunnen vragen in Europa, zoals is vastgelegd in internationale verdragen. Vervolgens wordt in een procedure bepaald of iemand daadwerkelijk recht heeft op asiel.

Kom in actie en doneer

Wij komen in actie voor vluchtelingen en migranten die op dit moment vastzitten in het grensgebied. Ze verkeren in grote angst en onzekerheid. Steun ons werk in Polen met een eenmalige donatie.


Stichting Vluchteling
English
sluit