Kameroen

Korte crisis update

Gewapende groepen en het Kameroenese leger veroorzaken toenemende ontheemding in de Engelstalige regio (de provincies Noordwest en Zuidwest) van Kameroen. Het aantal ontheemden wordt geschat op meer dan 530.000. Het recente geweld verergert de al sterke behoefte aan voedsel, onderdak, bescherming en gezondheidszorg. Vooral vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar. 

Factcheck

26 miljoen inwoners
26 miljoen inwoners
395.000 vluchtelingen
395.000 vluchtelingen
uit CAR en Nigeria
800.000 ontheemden
800.000 ontheemden
op de vlucht in eigen land
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start van onze hulpverlening
2015 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: oktober 2019

Engelstalig Kameroen

Bijna 20% van de bevolking (5 miljoen mensen) van Kameroen is Engelstalig en woont in de twee Engelssprekende regio's Zuidwest en Noordwest. De Engelstalige en Franstalige delen van Kameroen werden verenigd in 1961 en de Engelstalige minderheid is sindsdien gemarginaliseerd, zowel in openbare instellingen als in staatsposities. Hoewel de grondwet van 1972 gelijke status aan zowel de Franse als Engelse taal gaf, groeide het sentiment binnen de Engelstalige bevolking dat de Franstalige bevolking politiek, economisch en sociaal beter vertegenwoordigd was.

De spanningen escaleerden in oktober 2016, toen Engelstalige advocaten en leraren begonnen te protesteren tegen de geringe Engelse taalbeheersing van rechters en onderwijzers afkomstig uit de Franstalige regio’s. De crisis verdiepte zich toen de Kameroense autoriteiten in november en december 2016 openbare demonstraties gewelddadig onderdrukten, wat leidde tot meer ontevredenheid.

Na de gebeurtenissen van eind 2016 kregen de Engelstalige regio's in Kameroen te maken met een gewapende opstand die in de loop van de tijd is geïntensiveerd. Het Kameroenese leger treedt soms met veel geweld op. Burgers zijn steeds meer het doelwit geworden, met grootschalige ontheemding tot gevolg. De crisis in de Engelstalige gebieden is de belangrijkste veiligheidsdreiging en politieke zorg in Kameroen geworden.

CAR & Boko Haram

Het conflict in de Centraal Afrikaanse Republiek heeft een negatieve invloed op Oost-Kameroen. De Kameroense regering worstelt om tegemoet te komen aan de behoeften van zowel vluchtelingen als haar eigen bevolking. Daarnaast blijven er militaire acties plaatsvinden tegen Boko Haram in de regio Far North van Kameroen, waar de situatie onveilig blijft. Het feit dat er drie ernstige humanitaire crises tegelijkertijd in het land voorkomen, bemoeilijkt het bieden van hulp aan bevolking en ontheemden.

Voedsel en bescherming

Voedsel is een van de meest cruciale behoeften. Geweld in de Engelstalige noordwest- en zuidwest-regio's heeft een negatieve invloed op de landbouwproductie. In heel Kameroen hebben een kleine 3 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig, vanwege structurele kwetsbaarheden, verergerd door ontheemding en onveiligheid. Bovendien versterkt de toename van het geweld en de daarmee gepaard gaande ontheemding de behoefte aan bescherming. Meer dan 1,3 miljoen mensen hebben behoefte aan bescherming, voornamelijk in de Engelstalige en Far North regio’s.

Gezondheid

Bijna 1,5 miljoen mensen hebben water-, sanitatie- en hygiëne hulp nodig. De activiteiten van gewapende groepen in de regio's noordwest en zuidwest maken toegang tot schoon drinkwater lastig. Dit verergert het risico op ziekten voor ontheemden en gastgemeenschappen. Toegang tot basisgezondheidszorg is een van de grootste problemen voor de ontheemden, die bloot staan aan een aanzienlijk risico op door water overgedragen ziekten. Ook zijn veel mensen getraumatiseerd geraakt door het geweld waaraan ze bloot staan.

Vrouwen & kinderen

68% van de ontheemden is vrouw. Het risico van op gender gebaseerd geweld, uitbuiting en seksueel misbruik neemt toe. Bovendien heeft het geweld een negatieve invloed op de toegang tot onderwijs. In de Engelstalige regio’s is 80% van de scholen gesloten. Dit verergert de kwetsbaarheid van kinderen, die het risico lopen op uitbuiting, kinderarbeid, tienerhuwelijken en ongewenste zwangerschap.

Humanitaire toegang in de Engelstalige conflictregio’s is moeilijk, vanwege de onvoorspelbare veiligheidssituatie, slechte wegen, reisbeperkingen en checkpoints

Onze hulp in het noorden van Kameroen omvat onder andere de volgende activiteiten:

Voorzien in basisbehoeften en genereren van inkomsten

 • Multi-Purpose Cash aan 125 hoofden van kwetsbare huishoudens en 95 jongeren voor vakopleiding en inkomensgenerering
 • Cash distributie aan 6 groepen met elk 21 leden (125 huishoudens in totaal) voor het opstarten van Inkomens Genererende Activiteiten.
 • Training van 95 jongeren op het gebied van werkgelegenheid, ondernemerschap en levensvaardigheden en toekennen van een bedrijfsstartkapitaal.

Verbetering van waterpunten, sanitaire voorzieningen en hygiëne

 • Rehabilitatie van 75 latrines en 75 douches op IDP-locaties.
 • Distributie van 100 WASH-sets en 100 NFI-sets.
 • Installeren van 8 vuilnisbakken en 2 vuilnisputten.
 • Trainen van 10 Community Health Workers.
 • Voorlichting en bewustwording over hygiëne aan 8.500 mensen
 • Aanleg van 2 waterpunten en herstel van 5 waterpunten / systemen.
 • Trainen en toerusten van 7 Water Management Committee's en 2 loodgieters.

Onze hulp in de Engelstalig Southwest region is onderdeel van de Joint Response van de Dutch Relief Alliance. Daar investeren wij vooral in:

 • Voedselzekerheid: we ondersteunen 545 kwetsbare huishoudens met maandelijkse voedselvouchers, gedurende een periode van drie maanden.
 • Water & sanitatie: we werken aan vermindering van watergerelateerde ziektes. Hiertoe worden 10 drinkwaterpunten hersteld. Verder bouwen we 50 nooddouches en 50 latrines.
 • Bescherming: we brengen de belangrijkste beschermingsrisico’s in kaart en inventariseren wie onder de ontheemden en de gastgemeenschappen extra kwetsbaar zijn. We verstrekken individuele bijstand en verwijzen mensen door. We verlenen noodhulp aan 500 mensen met speciale behoeften (b.v. gehandicapten) en bieden psychosociale ondersteuning aan 500 –slachtoffers van seksueel of huiselijk geweld.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

Bekijk onze lopende projecten in Kameroen

Schoon drinkwater, sanitaire zorg en cashhulp aan ontheemden in Kameroen

Schoon drinkwater, sanitaire zorg en cashhulp aan ontheemden in Kameroen

Voedselhulp, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en het tegengaan van gender gerelateerd geweld in Kameroen

Voedselhulp, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en het tegengaan van gender gerelateerd geweld in Kameroen

De weerbaarheid vergroten van ontheemden en gastgezinnen

De weerbaarheid vergroten van ontheemden en gastgezinnen

 

Lees meer nieuws

Humanitaire ramp in Kameroen: ruim een miljoen mensen ontheemd of op de vlucht voor geweld
22-10-2019
Humanitaire ramp in Kameroen: ruim een miljoen mensen ontheemd of op de vlucht voor geweld
Jamar (64) uit Noord Kameroen: 'Ik wacht nog elke dag op nieuws van mijn moeder en mijn broers'
08-08-2019
Jamar (64) uit Noord Kameroen: 'Ik wacht nog elke dag op nieuws van mijn moeder en mijn broers'
Dit is de snelst groeiende vluchtelingencrisis ter wereld (en je hebt er nog nooit van hebt gehoord)
06-08-2019
Dit is de snelst groeiende vluchtelingencrisis ter wereld (en je hebt er nog nooit van hebt gehoord)