Onze keurmerken

Stichting Vluchteling heeft een ANBI-status

Stichting Vluchteling is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met het nummer is 004887384. Met deze ANBI-status kun je als donateur onder bepaalde voorwaarden belastingaftrek krijgen:

  • Bij eenmalige donaties geldt de aftrek alleen wanneer de donatie minimaal 1% en maximaal 10% uitmaakt van je inkomen;
  • Bij periodieke schenkingen mag je het hele bedrag aftrekken, mits je minimaal 5 jaar achtereen schenkt en dit vooraf is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

    Ga voor meer informatie over de gestelde voorwaarden voor aftrek van donaties naar de website van de Belastingdienst.

Stichting Vluchteling beschikt over een CBF keurmerk

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de toezichthouder van de goededoelensector. Met het uitgeven van het CBF Keurmerk Goede Doelen en het later geïntroduceerde CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is het CBF de kwaliteitsbeoordelaar van goede doelen. Keurmerkhouders mogen zich tot de top van de charitatieve sector rekenen. Wie het logo Erkend Goed Doel voert, laat zien dat het geld van donateurs goed terechtkomt. 

Ga voor meer informatie over onze certificering de naar de website van het CBF.

Stichting Vluchteling is ISO-gecertificeerd

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. Met de ISO 9001 certificering voldoet Stichting Vluchteling aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.