Oproep aan de politiek in 10 punten!

Vanuit ons mandaat voor mensen op de vlucht wereldwijd roept Stichting Vluchteling de politiek op zich aan de onderstaande tien uitgangspunten te binden. Juist nú is het tijd om partij te kiezen voor de vluchteling.

mensen ontvluchten soedan
© Zohra Bensemra / Reuters

Onze uitgangspunten:

  1. Mensen die oorlog, vervolging of onderdrukking ontvluchten, hebben recht op bescherming. Dit is vastgelegd in het VN Vluchtelingenverdrag en andere internationale mensenrechtenverdragen. Deze vormen de basis van het Nederlandse vluchtelingen- en asielbeleid.
  2. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking bedraagt minstens 0.7% van het BNP en is nodig voor landen uit het mondiale Zuiden. Nu wordt dit ook besteed aan de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Beide situaties verdienen een eigen budget.
  3. Nederland verhoogt gezien de stijgende noden het budget voor humanitaire noodhulp aan mensen die op vlucht zijn in hun eigen land of die in een buurland verblijven.
  4. Nederland moet meer doen voor de meest kwetsbare vluchtelingen door het aantal hervestigingsplaatsen te verhogen en gezinshereniging te vergemakkelijken. Dit mag de mogelijkheid om in Europa asiel aan te vragen niet beperken.
  5. Nederland sluit geen migratiedeals met landen die mensenrechten schenden. Bescherming van mensen op de vlucht staat voorop.
  6. Gevluchte mensen die arriveren aan de buitengrenzen van de EU, zoals in Griekenland en Italië, moeten eerlijk verdeeld worden over de Europese lidstaten; de Dublinafspraken zijn achterhaald.
  7. Nederland zet zich landelijk en op Europese niveau in om vluchtelingen veilig en legaal naar de Europese Unie te laten reizen en asiel aan te vragen in de EU.
  8. Voor mensen die geen bescherming als vluchteling nodig hebben maar die uit economische motieven naar Europa willen komen, worden er meer legale arbeidsmogelijkheden gecreëerd.
  9. Nederland bestrijdt de criminalisering van humanitaire hulp aan vluchtelingen zoals nu bijvoorbeeld gebeurt bij organisaties die werken op de Middellandse Zee. Het bieden van levensreddende hulp is een menselijke plicht.
  10. Geweld mag nooit onderdeel zijn van asiel- en migratiebeleid. Push- en pullbacks zijn schending van het internationaal recht. Hier moet per direct een einde aan komen.

Jouw stem telt

Op 22 november gaan we naar de stembus. Dit is hét moment waarop jij de stem van vluchtelingen kan versterken en medemenselijkheid mee kan laten wegen wanneer je kiest voor een nieuwe Tweede Kamer. Wij kiezen partij voor de vluchteling. Jij ook?


Stichting Vluchteling
English
sluit