Noodhulp in Oekraïne: een enorme uitdaging

De noden in Oekraïne zijn gigantisch. Vanzelfsprekend willen we daarom zo snel mogelijk zoveel mogelijk vluchtelingen en ontheemden van hulp voorzien. Het is echter een grote uitdaging om mensen snel en op tijd te bereiken, hen hulp te bieden en deze hulp ook aan te passen of op te schalen. Graag geven we inzicht in de uitdagingen van noodhulpverlening in zo’n complexe situatie:

Foto in magazijn in Oekraïne
  • Veel noodhulporganisaties werkten nog niet of slechts beperkt in Oekraïne (Donbass). Om te starten met werken in een nieuw land, moet een complex registratieproces doorlopen worden. Dit maakt dat opschalen van de hulpverlening tijd kost. Daarnaast is er een tekort aan personeel; mannen zijn opgeroepen voor militaire dienst, vrouwen zijn vaak op de vlucht geslagen.
  • Omdat veel Oekraïners niet bekend zijn met internationale hulporganisaties, werken we graag samen met lokale initiatieven. Dit vergt vanzelfsprekend meer tijd; opsporen van de initiatieven, contact leggen, etc.
  • Bureaucratie van overheidsdiensten belemmert de hulpverlening, Veel ambtenaren zijn gevlucht of concentreren zich op de oorlog. Op lokaal niveau zijn overheidsdiensten niet gewend te werken met hulporganisaties. Er heerst wantrouwen en angst om het overzicht en de controle te verliezen.
  • Gecoördineerde noodhulp is complex en heeft tijd nodig om op een efficiënt niveau te komen. In sommige delen van Oekraïne (bijvoorbeeld Lviv en Dnipro) zijn er veel hulporganisaties, in andere delen buiten de steden is dit veel minder het geval.
  • Veiligheid is niet het grootste probleem, grote delen van het land zijn veilig. Maar noodhulp nabij de frontlinies is vanwege de veiligheid uiterst beperkt, maar juist zo hard nodig.
  • De noodhulpverlening is een logistieke uitdaging; de bevoorrading vormt een knelpunt. Soms worden hulpgoederen bijvoorbeeld niet uit voorraad geleverd, maar alleen geproduceerd op bestelling. Voor noodhulpgoederen loopt de productie soms achter op de vraag.
  • De brandstofprijzen stijgen explosief en er zit ook een limiet op de hoeveelheden die je mag kopen. Dit heeft tot direct gevolg dat vervoer van noodhulpgoederen binnen het land beperkingen kent.
  • Tenslotte is het uiterst lastig om op tijd goed opgeleid en ervaren personeel te vinden. Een probleem waar niet alleen hulporganisaties tegenaan lopen, maar alle sectoren door het hele land.

Stichting Vluchteling
English
sluit