GIRO555: UW STEUN MAAKT HET VERSCHIL!

Meer dan 173 miljoen euro heeft Nederland via Giro555 ingezameld voor hulp aan mensen uit Oekraïne. Het geld is keihard nodig en onze noodhulp in Oekraïne, Polen en Moldavië is in volle gang. Stichting Vluchteling besteedt samen met vijf partnerorganisaties inmiddels al 4,2 miljoen euro aan hulp in Oekraïne.

(Medische) noodhulp en ontmijning
We voorzien in de eerste levensbehoeften van de vele Oekraïeners op de vlucht door het uitdelen van voedsel en water, maar ook matrassen, dekens, hygiëne pakketten, cash bijdragen en medicijnen. Ook transporteren we medische hulpmiddelen en medicatie aan 14 ziekenhuizen. Daarnaast bieden we psychosociale en (spoedeisende) medische hulp in opvangcentra. Verder ontwikkelt Stichting Vluchteling voorlichtingsmaterialen over de gevaren van explosieven, brengt de organisatie in Oekraïne met mijnen bezaaide gebieden in kaart en worden opsporingsteams opgeleid.

Onderdak en financiële steun
Honderdduizenden mensen zijn hun huis ontvlucht. We zorgen voor onderdak en veilige schuilplekken voor ontheemden en vluchtelingen. Zo ondersteunen we 40 opvangcentra en knappen we de schuilkelder op van een oncologisch kinderziekenhuis in Lviv. We renoveren woningen in Lviv zodat deze weer bewoonbaar worden voor ontheemden. Daarnaast steunen we mensen op de vlucht financieel, zodat zij zelf hun essentiële levensbehoeften kunnen kopen.

De komende winter
De komende winter zijn we aanwezig in Oekraïne en Moldavië̈. We zorgen voor warme kleding, slaapzakken en dekens. Gebouwen voorzien we van brandstof, stookhout, kachels en verwarmingssystemen. Opvangplekken worden winterklaar gemaakt. Ook ondersteunen we vluchtelingen met financiële hulp om brandstof of generatoren van te betalen

Dankzij giften uit de Giro555-actie Samen in actie voor Oekraïne helpen we Oekraïners in nood, zodat ze er niet alleen voor staan. Bedankt voor uw steun en vertrouwen!