GIRO555: BESTEDING ACTIEOPBRENGST OEKRAINE

Meer dan 160 miljoen euro heeft Nederland via Giro555 ingezameld voor hulp aan mensen uit Oekraïne. Het geld is keihard nodig en onze noodhulp in Oekraïne en omringende landen is in volle gang. Stichting Vluchteling besteedt samen met vijf partnerorganisaties inmiddels al 4,2 miljoen euro aan hulp in Oekraïne.

(Medische) noodhulp
We voorzien in de eerste levensbehoeften van de vele Oekraïeners op de vlucht door het uitdelen van voedsel en water, maar ook matrassen, dekens, hygiëne pakketten, cash bijdragen en medicijnen. Ook verstrekken we medische apparatuur en medicijnen, onder meer aan zes ziekenhuizen. 
En we bieden psychologische eerste hulp, gezondheidszorg en spoedeisende hulp in diverse opvangcentra.

Onderdak
Honderdduizenden mensen zijn hun huis ontvlucht. We zorgen voor onderdak en veilige schuilplekken voor ontheemden en vluchtelingen. Zo ondersteunen we 40 opvangcentra en knappen we de schuilkelder op van een oncologisch kinderziekenhuis in Lviv. We renoveren woningen in Lviv zodat deze weer bewoonbaar worden voor ontheemden.

Dankzij giften uit de Giro555-actie Samen in actie voor Oekraïne helpen we Oekraïners in nood, zodat ze er niet alleen voor staan. Bedankt voor je steun en vertrouwen!