Droogte in de Hoorn van Afrika houdt aan

Hoewel er in Oost-Afrika regelmatig droogte voorkomt, komt er maar geen einde aan de ergste droogte in decennia in de Hoorn van Afrika. Het regenseizoen is praktisch voorbij, maar opnieuw was er nauwelijks neerslag.

Omtrek bovenarm wordt gemeten
© IRC/Gabreez

De Hoorn van Afrika kampt met de ergste droogte in decennia. Het is kurkdroog in de regio. Vijf mislukte regenseizoenen op rij hebben gezorgd voor ernstige droogte en mislukte oogsten. Dieren gaan dood en gewassen groeien amper, met conflicten tot gevolg. Door opeenvolgende droogtes lijden 4,7 miljoen Ethiopiërs aan acute ondervoeding. In Somalië worden 7,8 miljoen mensen geconfronteerd met acute ondervoeding.  

Gebrek aan regen, aanhoudende conflicten en stijgende voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne hebben honger en voedselonzekerheid in het oosten van Afrika tot een catastrofaal niveau opgedreven. Veel mensen voelen zich gedwongen hun huizen te verlaten om humanitaire hulp te zoeken. In de Hoorn van Afrika worden 36 miljoen mensen getroffen door droogte en dreigt hongersnood.

Wanneer hongersnood?

Een voedselcrisis wordt ingedeeld in een systeem met vijf niveaus, waarbij ‘hongersnood’ het laatste en ergste stadium is. Het waarschuwingssysteem voor hongersnood, kijkt naar drie criteria:

  • Ten minste 20 % van de bevolking kampt met een extreem gebrek aan voedsel
  • 30% van de kinderen lijdt aan acute ondervoeding.
  • Elke dag twee op de 10.000 mensen overlijden als direct of indirect gevolg van honger.

Kom in actie tegen honger

Er is een dringende behoefte aan noodhulp. Doneer en draag bij aan medicijnen, voedselpakketten voor kwetsbare gezinnen en help ondervoede kinderen er weer bovenop.


Stichting Vluchteling
English
sluit