Angst voor oorlog in Nederland sterk toegenomen

De zorgen over oorlog in Nederland is flink toegenomen. Dat blijkt uit het Vrijheidsonderzoek, dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei jaarlijks laat uitvoeren.

Verwoesting in Oekraïne

Oorlog is het thema waar Nederlanders zich het meest zorgen over maken, en die zorgen nemen flink toe. Bijna zeven op de tien Nederlanders ervaart momenteel dat oorlog en aanslagen een rol spelen in hun leven. De oorlog in Oekraïne en in Gaza zullen waarschijnlijk ertoe bijdragen dat steeds meer Nederlanders bang zijn voor oorlog.

Op de vraag ’over welke zaken die wereldwijd spelen maakt u zich het meest zorgen’, antwoordde dit jaar 57% van de respondenten met ’oorlog’. Wereldwijde thema’s die verder tot zorgen leiden onder Nederlanders zijn onder andere klimaat (37%), terrorisme (27%), migratie (26%) en armoede (20%).

Gevoel van vrijheid neemt af

De toegenomen angst voor oorlog heeft mogelijk ook effect op de mate van vrijheid die men ervaart. Bijna tweederde van de mensen zegt dat onze vrijheid steeds minder vanzelfsprekend is. Op de stelling ‘Mijn gevoel van vrijheid is de afgelopen vijf jaar toegenomen’ heeft dit jaar slechts 13% bevestigend geantwoord. Dit is bijna net zo laag als het percentage tijdens de coronapandemie, begin 2022 (11%). Het overgrote deel van de mensen ervaart dus dat hun vrijheid is afgenomen over de afgelopen vijf jaar.

Kennis over de Tweede Wereldoorlog

Bijna zeven op de tien ondervraagden is het eens of zeer eens met de stelling ‘Om te kunnen herdenken is basiskennis over de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk’. Het belang van onderwijs in het overbrengen van basiskennis over de Tweede Wereldoorlog wordt hiermee onderstreept.

Over het Vrijheidsonderzoek

Het Nationaal Vrijheidsonderzoek is een langlopend monitoringsonderzoek jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In 2024 zijn ruim 1.100 personen ondervraagd.

VERTELLEN OM NOOIT TE VERGETEN

De verhalen uit de Tweede Wereldoorlog moeten we levend houden; ze leren ons de waarde van vrijheid. Stichting Vluchteling zet zich dagelijks in om de verhalen van vluchtelingen te vertellen. Want iedereen verdient de vrijheid om te leven.


Stichting Vluchteling
English
sluit