NOODKLOK: WERELDWIJDE GROEIENDE HONGERCRISIS

Corona, stijgende voedselprijzen, conflicten en klimaatverandering: landen in de Hoorn van Afrika krijgen klap na klap te verduren. Door langdurige droogte mislukken de oogsten, sterft het vee uit en slaan mensen op de vlucht op zoek naar water, eten en bronnen van inkomsten. Ook in landen als Afghanistan, Jemen en Syrië is de hongersnood levensbedreigend. De VN waarschuwt voor een jarenlange voedselcrisis.

Vorig jaar kampten 193 miljoen mensen in 53 landen met acute voedselonzekerheid. Zij hebben dringend hulp nodig om te overleven.

Conflicten zijn de grootste aanjager van honger; wereldwijd leeft 60% van de mensen met honger in conflictgebieden, volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd al tot 811 miljoen mensen zonder voldoende eten.