portret-kinderen-stichting-vluchteling

Dutch Relief Alliance

Samenwerken voor snelle en effectieve noodhulp

In de afgelopen jaren hebben we het aantal humanitaire rampen zien toenemen. Hierdoor is een grotere last op de schouders van hulporganisaties komt te liggen. Ook de complexiteit van gewapende conflicten maakt het werk van hulpverleners er niet makkelijker op. Een goede samenwerking en coördinatie tussen de verschillende organisaties is daarom van groot belang om adequate humanitaire hulp te kunnen bieden aan mensen in nood.

Samenwerkingsverband Nederlandse hulporganisaties

Stichting Vluchteling maakt onderdeel uit van de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een samenwerkingsverband van 14 Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De DRA is opgericht zodat de hulporganisaties op een snelle en effectieve manier kunnen reageren op rampen en humanitaire crises wereldwijd.

De Dutch Relief Alliance bestaat uit de volgende organisaties: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.

Joint Responses

De 14 hulporganisaties komen een paar keer per jaar bij elkaar om de verschillende rampen en crises te bespreken. Vervolgens besluiten ze samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar en op welk moment het samenwerkingsverband zal ingrijpen. Zodra hun voorstel voor een gezamenlijke noodhulpactie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is goedgekeurd, begint direct de interventie in het crisisgebied.

Stichting Vluchteling is onderdeel van de Joint Responses in DR Congo, de Centraal Afrikaanse Republiek, Jemen, Ethiopië, Syrië en Libanon.

Het doel van de Dutch Relief Alliance

Het doel is om humanitaire hulp te leveren en te reageren op belangrijke internationale crises op een tijdige, correcte, effectieve en efficiënte manier. De leden willen hieraan bijdragen door middel van de volgende vijf doelstellingen:

  • De nodige humanitaire hulp leveren als reactie op voortdurende crisissituaties;
  • Een snelle levering van humanitaire hulp in het geval van acute (nieuwe) crises;
  • Een betere samenwerking bewerkstelligen tussen NGO’s om zo de effectiviteit van noodhulp in crisissituaties te vergroten;
  • De zichtbaarheid van de Nederlandse bijdrage aan noodhulpacties vergroten bij het Nederlandse publiek, het parlement en opiniemakers;
  • De belangrijkste knelpunten in de noodhulp praktijk aanpakken door middel van innovatie en onderzoek.

Kwaliteitsdoelstelling Joint Response

De DRA heeft een intern scoresysteem op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Ook moeten de leden elkaars voorstellen beoordelen. Op deze manier wordt besloten welke leden zullen deelnemen aan de interventie en welk bedrag er aan de actie zal worden toegekend.

Onze lopende projecten

Mobiele medische zorg in de provincie Hama

Mobiele medische zorg in de provincie Hama