Meer vluchtelingen hebben minder kans op terugkeer

Voor het zevende jaar op rij stijgt het aantal vluchtelingen wereldwijd: de nieuwste cijfers tonen aan dat nu meer dan één procent van alle mensen wereldwijd op de vlucht is. De kans dat deze mensen ooit terug naar huis kunnen wordt steeds kleiner, meer dan driekwart van alle vluchtelingen wereldwijd is langdurig op de vlucht. Enkele feiten op een rij:

  • Er is een sterkte toename van het aantal vluchtelingen, namelijk 8,7 miljoen mensen;
  • Het aantal mensen op de vlucht is in tien jaar bijna verdubbeld;
  • Ruim 40% van alle vluchtelingen is onder de 18 jaar en dus nog kind;
  • Twee derde van de vluchtelingen is afkomstig uit slechts vijf landen: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar;
  • De meeste vluchtelingen worden opgevangen door Turkije (3,7 miljoen), gevolgd door Colombia (1,8 miljoen) en Pakistan (1,4 miljoen);
  • Zo’n 85 procent van de vluchtelingen bevinden zich in ontwikkelingslanden, meestal in een buurland van hun thuisland.
Eén op de 97 mensen wereldwijd is op de vlucht. Juist in deze tijd, nu de corona-pandemie ons allemaal bedreigt en vluchtelingen extra kwetsbaar maakt, is solidariteit met hen niets minder dan onze plicht.
Directeur - Tineke Ceelen

Een toename van 8,7 miljoen in één jaar

De sterke toename van het aantal vluchtelingen in één jaar tijd is het gevolg van twee belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste zien we een verontrustende toename van het aantal nieuwe ontheemden. Vooral in de Democratische Republiek Congo, de Sahel, Jemen en Syrië stijgt het aantal vluchtelingen. Het laatstgenoemde land telt inmiddels 13,2 miljoen vluchtelingen, asielzoekers en binnenlands ontheemden. Eén zesde van alle vluchtelingen die wereldwijd op de vlucht zijn is afkomstig uit Syrië dat inmiddels al het tiende jaar van conflict is in gegaan.

Ten tweede is vandaag de dag meer bekend over de situatie van Venezolaanse vluchtelingen, waarvan velen niet wettelijk zijn geregistreerd. Vanuit Venezuela zijn de afgelopen jaren meer dan 4,6 miljoen mensen gevlucht. De meeste Venezolanen worden opgevangen door de Zuid-Amerikaanse landen Colombia, Peru en Ecuador. Daarnaast functioneren ook Amerika en de Caribische eilanden Curaçao en Aruba als gastland.

Bootvluchtelingen 640x384

1 procent van alle mensen, waar ook ter wereld, is op de vlucht.

Vluchten in eigen land

In totaal sloegen 45,7 miljoen mensen binnen de grenzen van hun eigen land op de vlucht. Daarnaast staken 29,6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen de grens over op zoek naar een veilig heenkomen. De kans dat deze mensen ooit terug naar huis kunnen wordt steeds kleiner, meer dan driekwart van alle vluchtelingen wereldwijd is langdurig op de vlucht. In totaal zochten 2,8 miljoen mensen bescherming en vroegen asiel aan.

Lees meer

STEEDS MEER MENSEN OP DE VLUCHT VOOR OORLOG EN GEWELD, DÁÁR WILLEN WIJ WAT AAN DOEN

De crises nemen toe, de oorlogen worden complexer en het aantal vluchtelingen neemt in rap tempo toe. Het was geen goed jaar voor vluchtelingen en de vooruitzichten zijn niet gunstig. 79,5 Miljoen mensen vluchtten voor oorlog, conflict en onderdrukking. Daar willen we wat aan doen. Help jij mee?