DE WERELD TELT MEER DAN 100 MILJOEN VLUCHTELINGEN

De wereld telt meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Het aantal mensen dat gedwongen op de vlucht is, is de afgelopen tien jaar jaarlijks toegenomen en breekt alle eerdere records. Conflicten in Afrika en landen als Afghanistan en Myanmar maar ook de oorlog in Oekraïne hebben dat cijfer over de grens van 100 miljoen geduwd. 

Volgens de Wereldbank zijn er nieuwe en opnieuw escalerende conflicten in 23 landen.

 
Zorg dat mensen een veilige plek wordt geboden waar ze hun leven weer op kunnen bouwen. Onze hulp helpt, maar we hebben niet de middelen om het rap groeiende aantal mensen op de vlucht goed te kunnen ondersteunen
Directeur Tineke Ceelen
 


 

STEEDS MEER MENSEN OP DE VLUCHT VOOR OORLOG EN GEWELD

De crises nemen toe, de oorlogen worden complexer en het aantal vluchtelingen neemt in rap tempo toe. Het was geen goed jaar voor vluchtelingen en de vooruitzichten zijn niet gunstig. Meer dan 100 miljoen mensen vluchtten voor oorlog, conflict en onderdrukking. Daar willen we wat aan doen. Help jij mee?