header-themas-economisch-welzijn-trainingen-stichtingvluchteling

Economische hulp

Net als ieder ander wil een vluchteling niets liever dan op eigen benen staan. Stichting Vluchteling biedt economische hulp zodat vluchtelingen weer aan het werk kunnen of een bedrijf kunnen starten of uitbreiden.

Economische hulp

Economische hulp geeft vluchtelingen en ontheemden de kans om hun afhankelijkheid van humanitaire hulp te vervangen door economische zelfredzaamheid. Want werken en op eigen benen staan – dat willen ze het allerliefst. Werk zorgt niet alleen voor inkomen, maar ook voor zelfvertrouwen en een betere toekomst.

Overal ter wereld zijn ondernemende en inventieve mensen. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden ontstaat bedrijvigheid – ook in vluchtelingenkampen en crisisgebieden. Met een klein steuntje in de rug kunnen vluchtelingen

Meer binnen thema Economisch welzijn

Wat doet Stichting Vluchteling?

Hulp aan werkzoekenden

Stichting Vluchteling helpt werkzoekenden aan werk en inkomen. Vrouwen krijgen hierbij extra aandacht, zodat zij dezelfde kansen hebben als mannen.

Onze hulp bestaat bijvoorbeeld uit het geven van vakinhoudelijke trainingen aan ambitieuze jongeren en het creëren van werkervaringsplekken. Ook brengen we werkzoekenden in contact met werkgevers en bieden we cash for work-programma’s. Hiermee krijgen vluchtelingen een inkomen voor het doen van klussen waar de hele gemeenschap van profiteert, zoals het ophalen van afval.

Hulp aan ondernemers

Vluchtelingen met ambities om te ondernemen, ondersteunen we met trainingen in ondernemersvaardigheden en boekhoudkunde. Ook helpen we ze bij het schrijven van een ondernemingsplan. Bovendien kunnen zowel startende als meer ervaren ondernemers gebruikmaken van leningen en investeringen om hun bedrijven een impuls te geven.