Myanmar

Hoop én hulp

In Myanmar zijn er na 50 jaar dictatuur hoopvolle ontwikkelingen, maar nog steeds lijden mensen onder armoede en natuurrampen. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden noodhulp en hulp bij de wederopbouw.

Factcheck

53,2 miljoen inwoners
53,2 miljoen inwoners
> 630.000 Myanmarese vluchtelingen*
> 630.000 Myanmarese vluchtelingen*
naar Thailand: 100.000 en Bangladesh: 530.000
644.000 ontheemden*
644.000 ontheemden*
op de vlucht in eigen land
1962 | Start huidige crisis
1962 | Start huidige crisis
2002 | Start van onze hulpverlening
2002 | Start van onze hulpverlening
Laatste update maart 2017

Korte crisis update


UPDATE 27 oktober 2017:

In augustus 2017 is het geweld tegen de Rohingya – een stateloze moslimminderheid uit de deelstaat Rakhine in Myanmar – opgelaaid. Dit gebeurde nadat Rohingya rebellen politieposten van het Myanmarese leger aanvielen. Het Myanmarese sloeg terug en gebruikt daarbij veel geweld. Volgens de laatste berichten zijn er meer dan 800.000 Rohingya gevlucht naar de grens met Bangladesh. Een ernstige humanitaire crisis dreigt nu ook blijkt dat de opvang in de kampen tekort schiet door het grote aantal vluchtelingen.  Stichting Vluchteling maakt zich grote zorgen over de recente ontwikkelingen in Myanmar en werkt hard om samen met haar partners noodhulp te bieden aan gevluchte mensen zowel in Myanmar als Bangladesh.

In Myanmar zijn er na 50 jaar dictatuur eindelijk hoopvolle ontwikkelingen richting een democratie. Toch blijft humanitaire hulp hard nodig. Door langslepende interne conflicten zijn er honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast komen natuurrampen geregeld voor. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we hulp in nieuwe en bestaande crises.

In Myanmar (toen: Birma) is het al onrustig sinds de onafhankelijkheid van Engeland in 1948. Toen begonnen de spanningen tussen de centrale overheid en verschillende etnische minderheden die meer autonomie nastreefden. In 1962 pleegde generaal Ne Win een machtsgreep waarmee een dictatuur begon die 50 jaar zou duren. Grove mensenrechtenschendingen, vooral gericht tegen etnische minderheden, waren aan de orde van de dag.

Myanmar wordt democratischer

Myanmar ging pas in 2011 een proces in van politieke, sociale en economische hervorming. Langzaam leidt het tot meer vrijheid en minder censuur en onderdrukking. In 2015 vonden de eerste democratische verkiezingen plaats, mede dankzij de onverzettelijke en vreedzame strijd van Aung San Suu Kyi, die als boegbeeld van de democratie decennialang onder huisarrest stond. Maar de nieuwe regering moet nog altijd rekening houden met de het leger als cruciale machtsfactor.

Grote uitdagingen

In Myanmar zijn nieuwe kansen voor de wederopbouw. Maar decennia van gewapend conflict, extreme armoede en frequente natuurrampen laten diepe sporen na. Religieuze spanningen komen nog steeds vaak voor en hoewel er economisch vooruitgang is geboekt, blijven veruit de meeste Myanmarezen straatarm. Frequente natuurrampen zorgen voor nieuwe slachtoffers en ontheemden. Zo raakten in 2015 nog 1.7 miljoen mensen tijdelijk ontheemd door cycloon Komen.

In Myanmar zorgen instabiliteit en interne conflicten voor grote groepen vluchtelingen en ontheemden. Eind augustus 2017 zijn in korte tijd duizenden Rohingya-moslims gevlucht uit deelstaat Rakhine naar buurland Bangladesh. Daar worden vluchtelingen opgevangen in geimproviseerde vluchtelingenkampen en nog eens duizenden zitten vast in het bergachtige gebied van Rakhine. Ook in 2016 sloegen inwoners van Rakhine State, vooral Rohingya-moslims, op de vlucht voor dodelijke vervolgingen. Velen verdronken tijdens hun vlucht op zee. In de al jaren onrustige noordelijke Kachin State is het aantal ontheemden opgelopen tot 87.000. En recent verlieten 3.500 mensen huis en haard voor oplaaiend geweld in de noordelijke Shan staat. De meerderheid bestond uit vrouwen en kinderen.

Daarnaast slaan mensen geregeld op de vlucht voor natuurrampen en kampt de medische zorg in Myanmar met alarmerende tekorten. Om deze redenen blijft humanitaire hulp hard nodig.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

Medische zorg dankzij rugzakdokters

In Myanmar zorgen we sinds 2002 voor medische zorg in het oosten van Myanmar, waar gezondheidszorg schaars is. Hiervoor werken we samen met onze partner Backpack Health Worker Team Program (BPHWT), de zogenoemde rugzakdokters. Mede dankzij onze steun sturen zij dokters met een rugzak vol medische voorraden en apparatuur op pad om medische zorg, training en voorlichting te geven aan mensen in de meest afgelegen gebieden.

Noodhulp, drinkwater en sanitaire voorzieningen

Vanaf 2008 bieden we in Myanmar humanitaire hulp via onze partner het IRC. We begonnen met noodhulp: in 2008 aan de slachtoffers van cycloon Nargis en in 2012/2013 aan de ontheemden in Kachin. Sinds 2013 werken we samen aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor (teruggekeerde) ontheemden en de lokale bewoners in Kayah State.

Ons werk in Myanmar is onderdeel van het hulpprogramma van het IRC voor Myanmar. Met dit programma werden in 2015 samen ruim 462.000 mensen geholpen.

Ontmijning

Sinds 2016 helpen we in Myanmar ook bij ontmijning. In gebieden waar landmijnen en andere onontplofte explosieven een gevaar vormen, zorgen we dat de explosieven onschadelijk gemaakt worden en de bevolking voorlichting krijgt. Dit werk doen via onze partner de Mines Advisory Group (MAG) een internationale hulporganisatie met grote expertise en ervaring op dit gebied.

Naast deze noodhulp en hulp bij de wederopbouw in Myanmar, helpen we de Myanmarese vluchtelingen in Thailand al sinds 1985.

Meer weten? Bekijk onze projecten in Myanmar.

Samenwerking met het IRC

In Myanmar werken we veel samen met onze vaste partner het International Rescue Committee (IRC). Ons werk is onderdeel van hun hulpprogramma voor Myanmar. Binnen dit programma werden in 2015 ruim 462.000 mensen geholpen. Het IRC richt zich op de meest afgelegen gebieden, waaronder de staten Rakhine, Shan en Kayah. Daar maken ze zich sterk voor:

  • Betere medische zorg door het opleiden van lokaal medisch personeel en het ondersteunen van mobiele klinieken
  • Betere toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en het voorkomen van de verspreiding van ziektes door een nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen
  • Landbouw en weerbare boeren door boeren te informeren over moderne landbouwtechnieken en -technologieën
  • Wederopbouw en de ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen: door mensen te ondersteunen bij het zelf vaststellen, plannen en uitvoeren van kleinschalige ontwikkelingsprojecten
  • Centra voor vrouwen en meisjes waar ze vaardigheidstrainingen krijgen en waar slachtoffers van geweld hulp ontvangen

In 2015 bereikten Stichting Vluchteling en haar partner het IRC de volgende resultaten:

  • 200.000 kinderen en jongeren kregen onderwijs en andere educatieve kansen
  • 230.000 mensen kregen toegang tot basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg zoals bevallingszorg
  • 78.000 mensen kregen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

Myanmar worstelt met voortdurende conflicten die soms hevig oplaaiden en regelmatig terugkerende natuurrampen. Daarom is ons werk belangrijker dan ooit. Samen met onze partners zullen we onze humanitaire hulp voorzetten en waar nodig uitbreiden. Daarbij zullen we ons in de komende jaren vooral sterk maken voor de thema’s gezondheid en bescherming.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde Projecten

Meer geld voor mobiele gezondheidsteams Myanmar

Meer geld voor mobiele gezondheidsteams Myanmar