Psychologische hulp in Odesa en omgeving

Samen met onze partner Faith Love Hope steunen we mensen op de vlucht met psychosociale zorg en verbeteren we de geestelijke gezondheidszorg.

Projectdetails

Looptijd hulpverlening
Looptijd hulpverlening
15 mei 2023 - 14 mei 2024
Budget
Budget
200.000 euro
Aantal mensen geholpen
Aantal mensen geholpen
4.000

Wat is er aan de hand?

Oorlog heeft een enorme impact op individuen en de samenleving als geheel. Mensen die oorlog of geweld hebben meegemaakt, kunnen hier psychische klachten aan over houden. Een groot aantal mensen in Odesa krijgt geen medische zorg, mede vanwege het grote aantal ontheemden (180.000 ontheemden in de regio) en de belasting van de ziekenhuizen.

En dat terwijl 30% van alle ontheemden eigenlijk doorverwezen moet worden voor meer specialistische zorg. De patiënten zijn vaak ook niet in staat om de benodigde medicijnen te kopen vanwege financiële problemen en hebben moeite om medicijnen te krijgen

Hoe helpt Stichting Vluchteling?

Het realiseren van het psychologisch centrum "Equilibrium", met drie kantoren voor psychologische begeleiding en psychotherapie: voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Dit wordt via onze partner Faith Love Hope aangeboden aan ontheemden die door de oorlog terecht zijn gekomen in Odesa en omgeving.

  • Begeleiding, training en voorlichtingsbijeenkomsten voor 250 medisch specialisten (psychologen, psychiaters en psychotherapeuten).
  • Psychologische hulp via 600 uur individuele sessies en 20 groepssessies met medisch specialisten. Plus 40 psychologische interventies;
  • 400 Medisch consulten door huisartsen, psychiaters, neurologen en het verstrekken van medicijnen;
  • 350 consulten voor interne geneeskunde;