header-defaultbeeld-1-stichtingvluchteling

Onkostenvergoeding

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling ontvangen géén vergoedingen voor hun inzet voor de Stichting. Wel worden kosten vergoed die gemaakt worden in het kader van de uitvoering van hun taak als toezichthouder. 

De directeur/bestuurder ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming voor de volgende kosten: 

- woon/werk verkeer €172,- 
- representatiekosten € 100,- 
- parkeerkosten €120,- 

Op verzoek zijn de onkostenvergoedingen van de directeur van Stichting Vluchteling beschikbaar voor inzage.

Reiskosten, kosten voor diners en lunches met zakelijke relaties en zaken als tweede paspoort, pasfoto’s, vaccinaties of andere kosten gemaakt in het kader van het werk, worden maandelijks op declaratiebasis vergoed. 

Kosten voor buitenlandse reizen worden vergoed op basis van een daggeldvergoeding conform de regeling van de Verenigde Naties. Tickets worden direct door de Stichting geboekt en betaald. In principe wordt toeristenklasse gevlogen. Daar waar sprake is van een strakke tijdplanning, groot tijdverschil en/of lange reistijd, vliegt de directeur op medisch advies soms een deel van de reis businessclass. Medische verklaringen zijn hiervoor afgegeven door behandelende artsen. 

De directeur maakt voor de uitvoering van haar werk gebruik van een telefoon, tablet en laptop van Stichting Vluchteling.