Syrische oorlog wordt vergeten na tien jaar dodelijk conflict

Het begon in 2011 met een burgerprotest en mondde uit in een bloedige strijd waarin veel partijen zich hebben gemengd. De oorlog in Syrië mag op de achtergrond zijn geraakt in het nieuws, het leed in het land gaat onverminderd door. De situatie in het land is nog altijd zeer slecht, het einde van de burgeroorlog is nog lang niet in zicht.

Drie jongens in verwoeste stad Aleppo
© Jean-Matthieu Gautier / Hans Lucas

Het jaar 2021 markeert een decennium van conflict in Syrië, waarin geweld, ontheemding en humanitaire nood blijven toenemen. Syrië telt 6,7 miljoen intern ontheemden, het grootste aantal ter wereld, terwijl meer dan 6 miljoen Syriërs over de grens zijn gevlucht. De situatie in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië verslechtert met de dag. Sinds eind 2019 zijn er meer dan 900.000 mensen op de vlucht geslagen.

Syrië na tien jaar strijd: bijna 400.000 mensenlevens verloren en twaalf miljoen mensen op de vlucht.

Volgens het Wereldvoedselprogramma kampen 9,3 miljoen mensen – 46% van de bevolking – met voedseltekorten. De overgrote meerderheid van de Syriërs leeft in armoede. Achterblijvers proberen te overleven met een tekort aan voedsel, een gebrek aan schoon drinkwater en ontoereikende medische voorzieningen en zorg. Tien jaar oorlog in Syrië heeft ervoor gezorgd dat 13 miljoen mensen hulp nodig hebben.

De Verenigde Naties hebben berekend dat er 250 miljard euro nodig is om een begin te maken met de wederopbouw.

10 JAAR OORLOG IN SYRIË – DE FEITEN

  • 13 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp
  • 9,3 miljoen mensen kampen met voedseltekort
  • 6,7 miljoen mensen zijn intern ontheemd.
  • 90% van de Syriërs leeft nu onder de armoedegrens.
  • 50% van de gezondheidsfaciliteiten werkt niet
  • 6 miljoen Syriërs zijn de grens over gevlucht
  • 400.000 mensenlevens kostte de oorlog

Hulp in Jordanië, Libanon, Irak en Turkije

Sinds het begin van de burgeroorlog zetten wij alles op alles om Syrische vluchtelingen te helpen. We bieden humanitaire hulp in Syrië zelf en in omliggende landen – JordaniëIrakLibanon en Turkije – die samen meer dan 5,4 miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen opvangen.

In de afgelopen tien jaar hebben we ruim 1,6 miljoen mensen kunnen voorzien van humanitaire hulp. Iets meer dan €23 miljoen euro kwam terecht bij 60 hulpprojecten in Syrië, Libanon, Irak, Turkije en Jordanië. Het gaat dan met name om medische zorgvoedselontmijningcashhulpwater en sanitaire voorzieningennoodhulppakkettenonderdak en onderwijs.

Waarom is Syrië in oorlog?

Tien jaar geleden voerde Syrië een vreedzame opstand tegen zijn president, die sindsdien is uitgegroeid tot een burgeroorlog. Sinds 2011 heeft het conflict bijna een half miljoen mensen gedood.

De oorlog begon na een opstand tegen hoge werkloosheid, corruptie en gebrek aan politieke vrijheid onder het bewind van president Bashar al-Assad. In maart 2011 nam de president met brute kracht wraak door de pro-democratische demonstranten neer te slaan, wat tot onrust leidde. Het geweld bleef escaleren en het land bevond zich in een vicieuze burgeroorlog en een geopolitieke machtsstrijd.

Uitdagingen in Syrië in 2021

• Het conflict in het noordwesten is de meest waarschijnlijke aanjager voor grote instabiliteit;

• Corona verergert wat al de ergste economische crisis is sinds het begin van de oorlog;

• Vooral Syrische vrouwen en kinderen zullen worden getroffen door de aanhoudende impact van corona;

• Humanitaire hulp verlenen aan mensen in nood wordt steeds moeilijker in Syrië.


Stichting Vluchteling
English
sluit