Samenwerking Human Rights Watch en Stichting Vluchteling

Al sinds 2007 werkt Stichting Vluchteling samen met mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Dit jaar steunen we specifiek onderzoek op het gebied van mensenrechtenschendingen van Oekraïense vluchtelingen.

Foto van drie jongens met ijzeren schaal in hun handen voor huis

De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat gedwongen op de vlucht is jaarlijks gestegen. Tegelijkertijd neemt de steun van overheden om vluchtelingen op te vangen en bescherming te bieden steeds verder af. Denk aan illegale pushbacks aan de Europese grenzen, groeiend populisme, het bouwen van grensmuren en het opsluiten van vluchtelingen.

We ondersteunen in 2022 de Refugee and Migrants Rights afdeling in haar werk voor de bescherming van mensen op de vlucht en het documenteren van schendingen van de rechten van vluchtelingen. Maar dit jaar ondersteunen we HRW nog iets extra…

Oorlog in Oekraïne

In 2022 steunen we onderzoek dat specifiek gericht is op het schenden van rechten van mensen die vanuit Oekraïne vluchten. Bijvoorbeeld hoe buurlanden van Oekraïne vluchtelingen opvangen en behandelen. Hoe situaties gedocumenteerd worden waarin vluchtelingen worden tegengehouden door Russische troepen. Maar ook hoe mensen met een beperking veilig geëvacueerd kunnen worden en of buitenlanders kunnen wegvluchten uit Oekraïne.

Over HRW

Human Rights Watch werd in 1979 opgericht in de VS. In de loop der tijd ontwikkelde Human Rights Watch zich tot een wereldwijde mensenrechtenorganisatie, die via onderzoekers informatie verzamelt over schendingen van mensenrechten en daarover rapporteert.

Voor mensen op de vlucht wil HRW zich inzetten, zodat zij toegang krijgen tot asielprocedures, en dat ze op een veilige manier kunnen reizen naar een plek waar zij bescherming kunnen krijgen.


Stichting Vluchteling
English
sluit