Samen met 3.000 mensen vraagt Stichting Vluchteling aandacht voor crises wereldwijd

Bijna 3.000 mensen hebben bijgedragen aan een speciale advertentie die Stichting Vluchteling op 8 april publiceert in het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw en het Parool. De boodschap? Elk mens op de vlucht voelt dezelfde pijn, heeft hetzelfde verdriet en gelijke nood.

Campagne beeld zelfde nood campagne

Met de campagne, die de komende week ook te zien is in andere media en op snelwegmasten, reclamezuilen en digitale schermen op stations en perrons, willen we met 2.932 medestanders van de boodschap, aandacht vragen voor het leed van vluchtelingen wereldwijd.

De oorlog in Oekraïne heeft veel mensen wakker geschud. De reactie op de crisis is overweldigend en de hulp die geboden wordt aan Oekraïense vluchtelingen getuigt van grote solidariteit en is van ongekende omvang. Veel massaler bijvoorbeeld dan tijdens de vluchtelingencrisis in 2015, toen ruim 1 miljoen Syriërs naar Europa vluchtten. Het contrast tussen deze reacties is veel mensen niet ontgaan. Van onze donateurs, partners in het veld en van vluchtelingen zelf kregen wij het klemmende verzoek de andere crises in de wereld niet te vergeten. Ook al is het oog van de wereld nu op Oekraïne gericht, dit betekent niet dat andere crises nu niet plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan Afghanistan, DR Congo, Ethiopië, Syrië en de situatie aan de grenzen van Europa.

Het is begrijpelijk dat er veel betrokkenheid is bij een conflict dat zich geografisch gezien zo dicht bij ons afspeelt. Maar ieder mens begrijpt dat een kind uit Syrië, Afghanistan of Ethiopië dezelfde dromen en behoeften heeft als een kind uit Oekraïne. En naast dromen en behoeften zijn er ook rechten. Het recht op bescherming, op veiligheid, op onderwijs

We drukken met onze boodschap mensen op het hart solidair te zijn met alle vluchtelingen. Ook hopen we dat politici in Nederland en Europa onze boodschap goed verstaan en de rechten van vluchtelingen met zorg behandelen. Gelijkwaardige opvang, bescherming en hulp voor mensen op de vlucht. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.


Stichting Vluchteling
English
sluit