Oorlogsvluchtelingen ja, economische vluchtelingen nee

Nederlanders hebben meeste begrip voor mensen die vluchten voor oorlog en natuurrampen of asiel aanvragen in een buurland. Dit blijkt uit het jaarlijkse draagvlakonderzoek van Stichting Vluchteling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Man met dochter in handen op de vlucht met andere mensen

Nederlanders hebben het meeste begrip voor mensen die vluchten voor oorlog en natuurrampen of asiel aanvragen in een buurland. Voor oorlogsvluchtelingen heeft 91% van de mensen (9 op de 10 Nederlanders) begrip. Ook voor vluchtelingen van natuurrampen geldt dat sentiment (90%).

Voor economische vluchtelingen in Europa en Nederland hebben 6 op de 10 Nederlanders weinig tot geen begrip. Een meerderheid vindt dat economische vluchtelingen teruggestuurd moeten worden naar het land van herkomst (69%).

Meer Nederlanders zien de ernst in van de vluchtelingenproblematiek en dat het men grote zorgen baart. Dit sentiment neemt elk jaar toe. In 2022 vond 91% van de Nederlanders de vluchtelingenproblematiek redelijk tot zeer ernstig.

“De uitkomsten laten de complexiteit van het vluchtelingenvraagstuk zien. Zo ziet een deel van de Nederlanders het liefst minder vluchtelingen in Nederland, maar is er wel begrip voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog.”

Portretfoto van Tineke Ceelen Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

nederlanders stuk negatiever

Terwijl in 2022 de houding ten aanzien van vluchtelingen een stuk positiever was geworden ten opzichte van 2021, zien we nu juist weer een negatievere tendens zien. 35% van de Nederlanders geeft aan het afgelopen half jaar negatiever te zijn geworden over vluchtelingen.

Mogelijk had de sympathie met vluchtelingen uit Oekraïne die in het begin van de oorlog ontstond, onbewust meer invloed op het beeld over vluchtelingen dan mensen dachten.

Nu ook de situatie in Oekraïne langer aanhoudt, lijkt het toch alsof de houding van Nederlanders terugvalt op het beeld van voor die oorlog. Ook de problemen in Nederland (denk aan het woningtekort en het tekort aan opvangplekken) kunnen hierin een rol spelen.

De houding van 62% van de Nederlanders is in het afgelopen half jaar gelijk gebleven.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2023 door Motivaction onder 1.100 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar uit het StemPunt-panel. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau.


Stichting Vluchteling
English
sluit