Medische hulpverlening in Gaza

Ruim 1,7 miljoen mensen in de Gazastrook zijn gedwongen hun huizen te verlaten door aanvallen van Israël. De bombardementen op Gaza maken het lastig om veilig humanitaire hulp te kunnen verlenen. Ondanks deze moeilijke omstandigheden komt Stichting Vluchteling in actie om te helpen met medische noodhulp.

vrouwen staan bedroefd voor een kapot gebouw in gaza
© Majdi Fathi/NurPhoto

Veel van hen zoeken veiligheid in opvangcentra, scholen en ziekenhuizen. Maar nergens in de Gazastrook is het echt veilig. De verslechterende hygiënische omstandigheden in overvolle opvangplekken zorgen voor gezondheidsrisico’s. Gevallen van luchtweginfecties, diarree, huidaandoeningen zoals schurft, luizen en waterpokken zijn gemeld.

Beperkte toegang tot humanitaire hulp

Israël beperkt de invoer van essentiële goederen zoals voedsel, water, medische benodigdheden en brandstof. Vanwege een gebrek aan brandstof is de Gaza-stroomcentrale stilgelegd. Humanitaire hulp wordt mondjesmaat toegelaten. Vóór de gebeurtenissen op 7 oktober was 80% van de bevolking van Gaza al afhankelijk van internationale hulp. Nu dreigt er een humanitaire catastrofe met hongersnood, uitdroging en epidemieën.

Medische zorg staat onder druk

Ziekenhuizen in Gaza waren vóór 7 oktober al overbelast en onderbemand, maar de situatie wordt met de dag ernstiger. Medische zorg is in veel gevallen niet meer mogelijk. Nog maar 9 van de 36 ziekenhuizen in Gaza functioneren, met slechts 1.400 beschikbare bedden. Hulpverleners werken non-stop, patiënten worden behandeld in de gangen van ziekenhuizen en mensen worden zonder verdoving geopereerd.

mensen op de vlucht naar het zuiden van gaza
© Ibraheem Abu Mustafa

Onze medische noodhulp aan ziekenhuizen

Onze partner Medical Aid for Palestinians staat klaar om medicijnen en medische benodigdheden naar ziekenhuizen en klinieken in het zuiden van Gaza te brengen. In totaal helpen we in Gaza 30.000 mensen.

Samen pleiten we opnieuw voor een staakt-het-vuren om zo snel mogelijk humanitaire hulp onbelemmerd en veilig binnen te krijgen. Dit is urgent en essentieel, maar enkel een structurele lange termijn oplossing zal hier helpen.

Over Medical Aid for Palestinians

Medical Aid for Palestinians (MAP) zet zich in voor de Palestijnse bevolking en biedt medische hulp in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en in Libanon. MAP biedt medische hulp terwijl het ook de lokale vaardigheden ontwikkelt van medische hulpverleners. MAP ondersteunt ziekenhuizen door medische middelen en noodmedicatie te doneren, maar deelt ook matrassen, dekens en hygiëneproducten uit.


Stichting Vluchteling
English
sluit