Iedere vluchteling hoort beschermd en geholpen te worden

Met een crowdfunding campagne wil Stichting Vluchteling samen met andere Nederlanders een duidelijke boodschap afgeven: elk mens op de vlucht voelt dezelfde pijn, heeft hetzelfde verdriet en gelijke nood. Wij geven eenieder de mogelijkheid een vierkante centimeter te kopen van de advertentie met deze boodschap, om zo op zoveel mogelijk plekken te laten zien dat wij samen vinden dat álle vluchtelingen dezelfde liefdevolle aandacht verdienen.

Beeld gelijke nood campagne

De solidariteit van Nederlanders met Oekraïners op de vlucht voor de oorlog kan volgens Stichting Vluchteling de nieuwe blauwdruk worden hoe we als samenleving omgaan met alle mensen op de vlucht. Wij willen deze boodschap communiceren in kranten, op billboards en andere publieke plekken.

De hulp die nu geboden wordt aan Oekraïense vluchtelingen is van ongekende omvang. Veel massaler bijvoorbeeld dan tijdens de vluchtelingencrisis in 2015, toen ruim 1 miljoen Syriërs naar Europa vluchtte. Duizenden Nederlanders laten zich momenteel van hun beste kant zien, door hulp te bieden aan de Oekraïners die veiligheid zoeken, verderop in Europa.

“Het contrast is weliswaar groot, maar stemt ons tegelijkertijd hoopvol. Ieder mens begrijpt dat een kind uit Syrië, Afghanistan of Ethiopië dezelfde dromen en behoeften heeft als een kind uit Oekraïne: veiligheid, geborgenheid en perspectief door onderwijs. Opvang, bescherming en hulp voor mensen op de vlucht; wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, is zo belangrijk. De hartverwarmende hulp die geboden wordt aan Oekraïense mensen, zou zich wat ons betreft niet moeten beperken tot hen alleen. Ik hoop dat Nederland zich achter deze boodschap schaart en meehelpt deze te verspreiden.”

Portretfoto van Tineke Ceelen Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling.

Stichting Vluchteling
English
sluit