Hoe staat onze hulp ervoor in Turkije en Syrië na de aardbeving? We praten je bij

Het is ruim 10 weken geleden dat Syrië en Turkije getroffen werden door een zware aardbeving en vele naschokken. We zijn op dit moment actief in de getroffen gebieden om noodhulp te bieden.

Vluchtelingenkamp in Turkije

Hulpverleners van onze partners Intersos en People in Need zijn, met geld van Giro555, direct na de aardbeving van 6 februari in actie gekomen. Eerst konden zij alleen starten in Syrië, maar 2 weken later ook in Turkije. Stichting Vluchteling is hard bezig met het opzetten van nieuwe samenwerkingen met lokale organisaties in de getroffen regio’s om meer en bredere hulp te kunnen bieden.

Graag leggen we uit hoe we in het rampgebied helpen.

Turkije

In het zuiden van Turkije is een gebied getroffen van ruim tweeëneenhalf keer Nederland. Steden als Antakya, Kahramanmaras en Adiyaman zijn grotendeels verwoest. Het officiële dodental is enorm – 50.000 – terwijl de meeste schattingen veel hoger liggen. Ruim 9 miljoen mensen hebben hulp nodig, waaronder ook ruim 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen.

In Turkije werken we via onze internationale partner People In Need en bieden we ter plekke hulp aan slachtoffers, met 500.000 euro gesteund vanuit de Giro555-actie. Gesprekken zijn inmiddels gaande met lokale partnerorganisaties om de hulp uit te breiden naar andere delen van de in Turkije getroffen gebieden.

In de zwaar getroffen gebieden, Gaziantep, Kahramanmaras en Adiyaman, bereiken wij 10.675 mensen met onze hulp.

  • Distributie van 6.000 hygiëne pakketten aan 2.000 getroffen gezinnen.
  • Installeren en dagelijks schoonhouden van 90 mobiele noodlatrines (elk voor 3-4 gezinnen). Eind maart werden hygiënepakketten uitgedeeld en 14 latrines geïnstalleerd in Adiyaman. Meer latrines volgen in april.
Man houdt bak met drie pakketten vast

Syrië

Twaalf jaar oorlog heeft ervoor gezorgd dat 90% van de Syriërs in armoede leeft en 15 miljoen Syriërs afhankelijk zijn van hulp. Grote delen van het land zijn getroffen door de aardbeving. Sinds de aardbeving zijn nog eens 350.000 mensen op de vlucht geslagen. Dit komt boven op de miljoenen mensen die door de oorlog huis en haard al verloren waren

Verschillende steden zijn bijna volledig verwoest terwijl ook elders de aardbeving veel schade heeft aangericht. Hulp in dit gebied is moeilijk maar keihard nodig. In Syrië werken we via onze internationale partners Intersos en People In Need en bieden we ter plekke hulp aan slachtoffers, met 1.850.000 euro gesteund vanuit de Giro555-actie. 

In Syrië bereiken we ruim 45.000 mensen met onze hulp.

  • Vrijwilligers ontvangen gereedschap, brandstof, materiaal en andere uitrusting om puin te ruimen en wegen vrij te maken. Bijna 800 mensen zijn in maart getraind en doen ‘cash for work’ om puin en afval te verwijderen, dit project loopt tot juni.
  • Contant geld voor 650 gezinnen. Elk gezin krijgt €140 om bijvoorbeeld water, eten, drinken en hygiëne producten te kopen. Al 1.500 mensen ontvingen deze hulp.
  • We geven financiële steun tot €1.100 per gezin, afhankelijk van de schade, voor 200 gezinnen. Dat is hard nodig om de verwoeste huizen van op te knappen. De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen.
  • We delen 465 noodpakketten uit (met o.a. matrassen, dekens en slaapmatten). We delen 2.100 winterpakketten uit (met o.a. sokken, sjaal, schoenen en een winterjas).
  • We delen 2.100 hygiënepakketten uit (met o.a. shampoo, zeep, tandenborstel). En we delen 1.500 pakketten voor vrouwen en meisjes uit (aangevuld met o.a. maandverband, damesondergoed)
  • We bieden medische zorg via drie mobiele teams. Met consulten vanuit mobiele klinieken bij schuilplekken en opvangcentra. Door een arts, verpleegkundige of vroedvrouw en assistent. We helpen naar schatting 14.700 patiënten.
  • Vrijwilligers geven voorlichting over gezondheid en persoonlijke hygiëne en infectiepreventie. Bijna 19.000 mensen doen mee aan de bewustmakingssessies.
  • We helpen lokale ziekenhuizen om de grote aantallen gewonden te kunnen behandelen. We helpen ze aan farmaceutische en medische basisapparatuur en medische voorraden, voor een goede diagnose en behandeling van de slachtoffers.

Bedankt voor jouw steun

Stichting Vluchteling heeft 8,5 miljoen euro ontvangen van Giro555. Dankzij jullie steun hebben zijn wij nog elke dag bezig om in Turkije en Syrië te helpen. Jouw gift maakt een groot verschil. Dankjewel. 

Terugluisteren
Luister hier het radio-interview terug van 15 april jl. met onze directeur bij MAX Nieuwsweekend. Hierin vertelt ze over haar bezoek aan het rampgebied.


Stichting Vluchteling
English
sluit