De toon voor toekomstig EU-migratiebeleid is gezet

Al maanden worden mensen slachtoffer van een geopolitiek conflict tussen Wit-Rusland en de Europese Unie. Velen verblijven onder inhumane omstandigheden in het niemandsland rondom het grensgebied. Polen, Litouwen en Letland laten niemand binnen, Wit-Rusland neemt niemand terug.

Protest waar jongen een kartonnen bord vasthoud met boodschap

Op 1 december jl. keurde de Europese Commissie een voorstel goed dat Polen, Litouwen en Letland de rechten van vluchtelingen en migranten die via Wit-Rusland de EU binnenkomen tijdelijk mogen inperken. Zo krijgen de drie landen langer de tijd om asielaanvragen te registreren en behandelen, wat tot wel zestien weken kan oplopen. Daarnaast stelt de Europese Commissie voor om de asielprocedure te verplaatsen naar de grenzen met Wit-Rusland. Dit lijkt gevaarlijk veel op het goedkeuren van pushbacks en zet de deur voor het schenden van mensenrechten wagenwijd open. Als de lidstaten instemmen met het voorliggende voorstel, hoeft het Europees Parlement het niet meer goed te keuren. Daarmee wordt ook de volksvertegenwoordiging buitenspel gezet.

We maken ons grote zorgen

De voorgestelde maatregelen tasten de rechten van mensen op de vlucht aan. We maken ons dan ook grote zorgen. De Europese Unie laat opnieuw zien dat zij een hele grote zwakke plek heeft en buigt met deze beslissing voor regimes die geen enkele waarden lijken te hechten aan het recht op internationale bescherming. Stichting Vluchteling volgt de ontwikkelingen op de voet en dringen er bij zowel het kabinet als politici op aan om niet akkoord te gaan met de inperking van het asielrecht.


Stichting Vluchteling
English
sluit