Comeniusprijs 2023 uitgereikt aan directeur Tineke Ceelen

Directeur Tineke Ceelen ontving op 18 maart de Comeniusprijs 2023 vanwege haar belangwekkende werk op het gebied van hulp aan mensen op de vlucht, waar ook ter wereld. De jury: "Al meer dan dertig jaar van daadkracht, doortastendheid en ontwapenende no-nonsense op het gebied van humanitaire hulpverlening."

Tineke Ceelen ontvangt Comeniusprijs 2023

In haar dankwoord schetste Ceelen hoe in de twintig jaar dat zij directeur is van Stichting Vluchteling, de maatschappelijke opvatting over de opvang van mensen op de vlucht verslechterd is. Het politieke verhaal dat we ‘overspoeld’ worden met vluchtelingen is volgens haar slechts beeldvorming. Het overgrote deel van de mensen op de vlucht, wordt opgevangen in de eigen regio. “De opvangcrisis in Nederland is het resultaat van slecht beleid”, aldus Tineke Ceelen.

“Hekken, honden, muren, prikkeldraad en haat, zijn geen deel van een oplossing, maar deel van het probleem. Oplossingen liggen in medemenselijkheid, solidariteit, zorgzaamheid en respect voor het leven en welzijn van die ander. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien, ouders moeten zelf mogen zorgen voor hun eigen levensonderhoud om zo de jaren als vluchteling, geen verloren jaren te laten zijn. Wij hebben de plicht het vluchtelingen mogelijk te maken mens te blijven.”

Portretfoto van Tineke Ceelen Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

Over de prijs

De Comeniusprijs werd in 2011 ingesteld om aandacht te vragen voor het gedachtengoed van Jan Amos Comenius en stil te staan bij de actuele betekenis van zijn denken. De prijs is een eerbetoon aan personen die er op bijzondere wijze in slagen vanuit uiteenlopende invalshoeken en kennisgebieden op bijzondere wijze dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Tineke Ceelen houdt een speech wanneer ze de comeniusprijs ontvangt

Stichting Vluchteling
English
sluit