Afghaanse eerste hulp centra helpen bijna 18.000 patiënten

Sinds de machtsovername van de taliban staat de gezondheidszorg in Afghanistan op instorten. Tientallen ziekenhuizen en klinieken hebben hun deuren moeten sluiten. Als gevolg van armoede en wegvallende internationale donorsteun, staat het gezondheidspersoneel onder grote druk en ontstaan medische tekorten, waardoor patiënten niet altijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Stichting Vluchteling ondersteunt daarom twee centra voor spoedeisende hulp in het zuiden van Afghanistan.

Kinderen bij Afghaanse hulpcentrum

Spoedeisende eerste hulp in Kandahar

In twee districten in de provincie Kandahar bieden we spoedeisende medische zorg voor mensen die levensgevaarlijke verwondingen hebben opgelopen. In elk van de twee centra voor spoedeisende eerste hulp behandelen we per dag twintig tot dertig patiënten. De centra zijn 24/7 open voor de eerste hulp. In de centra zorgen we voor essentiële medische apparatuur, medicijnen en andere medische benodigdheden. Twee artsen, drie verpleegkundigen en een radioloog behandelen hier de meest kritieke gevallen. Zwaargewonden worden doorverwezen naar het Mirways ziekenhuis in Kandahar.

In samenwerking met onze partner Intersos hebben we de centra voor spoedeisende hulp hersteld en gerenoveerd. We hebben het medisch personeel uitvoerig getraind, waardoor de kwaliteit van zorg enorm is verbeterd. 

Kinderen bij Afghaanse hulpcentrum

Spoedeisende eerste hulp

Vanuit de districten Maywand en Panjwai komen mensen voor spoedeisende hulp naar een van onze eerste hulp centra. De wachtruimtes en behandelkamers zijn gedurende de hele dag bezet met patiënten.

Dokter in Afghaanse hulpcentrum behandeld jongen met gebroken arm

Gewonden

In ons eerste hulp centrum wordt hulp verleend aan gewonden, maar ook aan de slachtoffers van verkeers- en huisongevallen. Ruim 40% van alle patiënten is kind.

Het centrum kan zes patiënten per dag behandelen.

Man in Afghanistan met zoontje op schoot

Afhankelijk van humanitaire hulp

Als gevolg van de aanhoudende droogte, het escalerend conflict en toenemende armoede zijn meer dan 20 miljoen mensen, ongeveer de helft van de totale bevolking, afhankelijk van hulp.

Noodhulp Stichting Vluchteling

Afghanistan lijdt enorm onder de economische ineenstorting na de machtsovername door de Taliban, die verergerd wordt de impact van de zeer ernstige droogte en de corona pandemie. Momenteel zijn 3,5 miljoen Afghanen binnen hun eigen land op de vlucht geslagen en nog eens 2,6 miljoen Afghanen zijn hun land ontvlucht.

Stichting Vluchteling en haar partners bieden ook hulp aan gevluchte Afghanen in Kabul. Dit medisch hulpproject in Kandahar loopt nog t/m mei 2022, in totaal behandelen we 18.000 patiënten.

Foto’s: Hatullah Omar/INTERSOS


Stichting Vluchteling
English
sluit