Afghanistan

Meest gevaarlijke land ter wereld

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt gevochten. Ruim de helft van de Afghanen leeft onder de armoedegrens veel Afghanen hebben geen of nauwelijks toegang tot medische zorg. Miljoenen Afghanen zijn hun land ontvlucht, Pakistan en Iran vangen veruit de meesten van hen op.

Factcheck

37,1 miljoen inwoners
37,1 miljoen inwoners
2,5 miljoen ontheemden
2,5 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
2,7 miljoen vluchtelingen
2,7 miljoen vluchtelingen
naar Pakistan en Iran
1979 | Start huidige crisis
1979 | Start huidige crisis
1989 | Start onze hulpverlening
1989 | Start onze hulpverlening

In Afghanistan is al sinds de Russische inval in 1979 een gewapend conflict aan de gang. Op het vertrek van de Russische troepen in 1988 en de val van het Afghaanse communistische bewind in 1992 volgde een periode van grote onderlinge verdeeldheid. De Taliban gedijde hierop en kwam in 1996 aan de macht. Harde onderdrukking en mensenrechtenschendingen kenmerkten hun bestuur.

De Taliban werd in 2001 ten val gebracht na een aanval van het Amerikaanse leger. Maar ondanks internationale steun is de Taliban gebleven en zijn grote delen van het land nog steeds onveilig.

Ontheemding

In 2014 trok de internationale gemeenschap zich terug uit veel humanitaire en veiligheidsoperaties. Sindsdien worstelt Afghanistan met afnemende veiligheid en een krimpende economie. Er is enige vooruitgang geboekt, maar geweld blijft het leven van miljoenen mensen ontregelen en de ontwikkeling van het land belemmeren.

In Afghanistan zijn meer dan 2 miljoen ontheemden door voortdurend geweld en conflict, en de aanhoudende droogte. In 2016 nam het Taliban-geweld in het hele land toe, met honderden doden en ruim 550.000 ontheemde burgers tot gevolg.

Daarnaast groeide het aantal uit Pakistan terugkerende Afghaanse vluchtelingen flink. Naast 370.000 geregistreerde vluchtelingen, zette Pakistan ook ruim 620.000 vluchtelingen zonder papieren de grens over. Deze massale, geforceerde terugkeer veroorzaakt een humanitaire crisis in de oostelijke provincie Nangarhar.

Ook komen natuurrampen frequent voor, wat tot tijdelijke ontheemding van burgers leidt. In oktober 2015 verwoestte een zware aardbeving nog duizenden huizen, en de aanhoudende droogte in het land duur al meer dan 5 jaar. Door watertekort en mislukking van de oogst zijn meer dan 250.000 mensen ontheemd.

Afghanistan krijgt al jaren humanitaire hulp, maar het lukt de regering maar niet om te zorgen voor goede basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, elektriciteit, veilige wegen en onderwijs. Door de aanhoudende droogte en conflict lijden mensen honger, en trekken zij van rurale gebieden naar de stad. 7,4 miljoen mensen hebben nog steeds levensreddende humanitaire hulp nodig, zoals voedsel en medische zorg. Terugkerende vluchtelingen en ontheemden hebben bovendien hulp nodig om hun leven weer op te bouwen.

De onderontwikkeling van Afghanistan heeft vooral invloed op vrouwen en kinderen. Zij krijgen vaak te maken met geweld, misbruik en gedwongen arbeid. De meesten hebben bovendien weinig of geen toegang tot medische zorg, onderwijs en juridische diensten.

Hulp in 2020

In Afghanistan zelf heeft het coronavirus momenteel gezorgd voor 40.000 besmettingen en ruim 1.400 doden. Terugkerende vluchtelingen zorgen voor snelle verspreiding van het coronavirus in Afghanistan. Slechte medische zorg en lage weerstand kunnen een snelle toename aan doden veroorzaken. In de provincie Kandahar zorgen we voor coronahulp voor meer  dan 15.000 Afghanen, met onder meer:

  • Herstel van water- en sanitaire voorzieningen in vier klinieken, inclusief het aanleggen van acht handwasstations;

  • Uitdelen van hygiene pakketten aan 1.440 gezinnen;
  • Aanschaffen van medische materialen en uitrusting (zoals handschoenen en mondkapjes) en het voorzien van beschermingsmaterialen voor vier klinieken;

  • Hygiene voorlichting en bewustwordings sessies in de vier klinieken

Hulp in 2019
Via de Dutch Relief Alliance boden we in het jaar 2019 hulp aan ontheemden op de vlucht voor natuurgeweld en conflict. En hulp aan terugkerende vluchtelingen uit Pakistan en Iran. Met dit project helpt Stichting Vluchteling ruim 18.000 mensen in de provincie Nangarhar, in het oosten van Afghanistan. Dit project wordt via de Dutch Relief Alliance gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

  • Cash-noodhulp aan meer dan 1.000 vluchtelingengezinnen;

  • Veilige onderkomend voor 355 kwetsbare gezinnen;

  • Schoon drinkwater op 7 scholen ;

  • Sanitaire voorzieningen en hygiene voorlichting voor bijna 9.500 schoolkinderen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Bekijk onze lopende projecten in Afghanistan

Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona

Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona

 
 

Lees meer nieuws

2021: Tien crises om in de gaten te houden
11-01-2021
2021: Tien crises om in de gaten te houden
Stichting Vluchteling helpt ontheemden en vluchtelingen in Afghanistan
29-09-2020
Stichting Vluchteling helpt ontheemden en vluchtelingen in Afghanistan
Afghanistan: ontheemding door aanhoudende droogte en conflict
08-11-2018
Afghanistan: ontheemding door aanhoudende droogte en conflict
IRC-collega omgekomen tijdens aanslag in Afghanistan
03-08-2018
IRC-collega omgekomen tijdens aanslag in Afghanistan