Afghanistan

Meest gevaarlijke land ter wereld

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt gevochten. Ruim de helft van de Afghanen leeft onder de armoedegrens veel Afghanen hebben nauwelijks toegang tot medische zorg. De VN waarschuwt voor een dreigende humanitaire crisis. De bevolking lijdt enorm onder het escalerende conflict en steeds meer mensen slaan op de vlucht. Pakistan en Iran vangen veruit de meesten van hen op.

Factcheck

38 miljoen inwoners
38 miljoen inwoners
3,5 miljoen ontheemden
3,5 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
2,8 miljoen vluchtelingen
2,8 miljoen vluchtelingen
naar Pakistan en Iran
1979 | Start huidige crisis
1979 | Start huidige crisis
1989 | Start onze hulpverlening
1989 | Start onze hulpverlening

In Afghanistan is al sinds de Russische inval in 1979 een gewapend conflict aan de gang. Op het vertrek van de Russische troepen in 1988 en de val van het Afghaanse communistische bewind in 1992 volgde een periode van grote onderlinge verdeeldheid. De Taliban gedijde hierop en kwam in 1996 aan de macht. Harde onderdrukking en mensenrechtenschendingen kenmerkten hun bestuur.

De Taliban werd in 2001 ten val gebracht na een aanval van het Amerikaanse leger. Maar ondanks internationale steun is de Taliban gebleven en zijn grote delen van het land nog steeds onveilig. De VS en de NAVO zullen nog dit jaar hun soldaten terugtrekken uit Afghanistan. De VN-gezant voor Afghanistan waarschuwt voor een sterke opmars van de taliban nu de Amerikanen hun troepen terugtrekken.

Ontheemding

De bevolking lijdt enorm onder het escalerende conflict en steeds meer mensen slaan op de vlucht. Sinds januari 2021 zijn naar schatting 270.000 Afghanen opnieuw binnen eigen land op de vlucht, voornamelijk door geweld en onveiligheid. Daarmee zijn er nu al meer dan 3,5 miljoen Afghanen op de vlucht.

Veel Afghanen vluchten ook de grens over, op zoek naar veiligheid. Iran en Pakistan bieden onderdak aan bijna 90% van alle Afghaanse vluchtelingen – twee miljoen in totaal. Beide landen hebben Afghaanse vluchtelingen toegang gegeven tot hun land en bieden hen bescherming. 

Veel gezinnen werden in de afgelopen periode gedwongen hun huizen te ontvluchten. Ze geven aan dat aanhoudende gevechten en de verslechterende veiligheidssituatie de belangrijkste reden is voor hun vertrek.

Afghanistan krijgt al jaren humanitaire hulp, maar het lukt de regering maar niet om te zorgen voor goede basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, elektriciteit, veilige wegen en onderwijs. Door de aanhoudende droogte en conflict, corona en toenemende armoede worden de Afghanen flink op de proef gesteld. Miljoenen mensen hebben humanitaire hulp nodig, zoals voedsel, drinkwater en medische zorg. 

De VN waarschuwt voor een dreigende humanitaire crisis in Afghanistan. Het escalerende conflict zorgt voor meer menselijk leed. Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp (18 miljoen mensen) is bijna verdubbeld is ten opzichte van een jaar eerder.

Hulp in 2020

In Afghanistan zelf heeft het coronavirus momenteel gezorgd voor 40.000 besmettingen en ruim 1.400 doden. Terugkerende vluchtelingen zorgen voor snelle verspreiding van het coronavirus in Afghanistan. Slechte medische zorg en lage weerstand kunnen een snelle toename aan doden veroorzaken. In de provincie Kandahar zorgen we voor coronahulp voor meer  dan 15.000 Afghanen, met onder meer:

  • Herstel van water- en sanitaire voorzieningen in vier klinieken, inclusief het aanleggen van acht handwasstations;

  • Uitdelen van hygiene pakketten aan 1.440 gezinnen;
  • Aanschaffen van medische materialen en uitrusting (zoals handschoenen en mondkapjes) en het voorzien van beschermingsmaterialen voor vier klinieken;

  • Hygiene voorlichting en bewustwordings sessies in de vier klinieken

Hulp in 2019
Via de Dutch Relief Alliance boden we in het jaar 2019 hulp aan ontheemden op de vlucht voor natuurgeweld en conflict. En hulp aan terugkerende vluchtelingen uit Pakistan en Iran. Met dit project helpt Stichting Vluchteling ruim 18.000 mensen in de provincie Nangarhar, in het oosten van Afghanistan. Dit project wordt via de Dutch Relief Alliance gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

  • Cash-noodhulp aan meer dan 1.000 vluchtelingengezinnen;

  • Veilige onderkomend voor 355 kwetsbare gezinnen;

  • Schoon drinkwater op 7 scholen ;

  • Sanitaire voorzieningen en hygiene voorlichting voor bijna 9.500 schoolkinderen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Bekijk onze lopende projecten in Afghanistan

Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona

Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona

Verbetering van toegang tot gezondheidsfaciliteiten in Zuid-Afghanistan

Verbetering van toegang tot gezondheidsfaciliteiten in Zuid-Afghanistan

 
 

Lees meer nieuws

Stichting Vluchteling haalt in korte tijd 1 miljoen euro op voor noodhulp in Afghanistan
30-08-2021
Stichting Vluchteling haalt in korte tijd 1 miljoen euro op voor noodhulp in Afghanistan
Acute hulp voor Afghaanse ontheemden in nood
23-08-2021
Acute hulp voor Afghaanse ontheemden in nood
Afghanistan op rand van humanitaire crisis
20-07-2021
Afghanistan op rand van humanitaire crisis
2021: Tien crises om in de gaten te houden
11-01-2021
2021: Tien crises om in de gaten te houden