AFGHANISTAN

Grootschalige humanitaire ramp

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt niet meer gevochten na de machtsovername door de Taliban, maar de veiligheidssituatie blijft fragiel. Het land kampt met een humanitaire crisis: 24 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp; voor 20 miljoen mensen dreigt voedseltekort.  Ook is er aanhoudende droogte. Maar liefst 3,6 miljoen Afghanen zijn ontheemd.

Factcheck

41 miljoen inwoners
41 miljoen inwoners
3,6 miljoen ontheemden
3,6 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
zo'n 3 miljoen Afghaanse vluchtelingen in Pakistan,
zo'n 3 miljoen Afghaanse vluchtelingen in Pakistan,
zo'n 3,5 miljoen vluchtelingen in Iran
1979 | Start huidige crisis
1979 | Start huidige crisis
1989 | Start onze hulpverlening
1989 | Start onze hulpverlening

In Afghanistan is al sinds de Russische inval in 1979 een gewapend conflict aan de gang. Op het vertrek van de Russische troepen in 1988 en de val van het Afghaanse communistische bewind in 1992 volgde een periode van grote onderlinge verdeeldheid. De Taliban gedijde hierop en kwam in 1996 aan de macht. Harde onderdrukking en mensenrechtenschendingen kenmerkten hun bestuur.

De Taliban werd in 2001 ten val gebracht na een aanval van het Amerikaanse leger. Maar in 2021 nam de Taliban de macht weer over Afghanistan. Internationale donoren hebben de meeste financieringen onmiddellijk stopgezet en er zijn miljarden dollars aan activa bevroren. Hierdoor is de economie in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Na de machtsovername door de Taliban, verbeterde de veiligheidssituatie iets maar inmiddels lijkt het verzet tegen de nieuwe machthebbers te groeien.

Afghanen op de vlucht

Ontheemden
De bevolking lijdt enorm onder de economische neergang, de groeiende armoede en blijvende instabiliteit en conflict. In 2021 zijn bijna 700.000 Afghanen in eigen land op de vlucht geslagen. Daarmee komt het totaal nu al meer dan 3,6 miljoen binnenlands ontheemden.

Vluchtelingen
Veel Afghanen vluchten ook de grens over op zoek naar veiligheid. In buurlanden Iran en Pakistan verblijft momenteel bijna 90% van alle Afghaanse vluchtelingen. Het aantal Afghaanse vluchtelingen in Iran ligt om en nabij de 3,5 miljoen; daarvan zijn 1,4 miljoen vluchtelingen geregistreerd en 2,1 miljoen niet geregistreerd. In Pakistan verblijven naar schatting 3 miljoen Afghaanse vluchtelingen (waarvan 800.000 niet geregistreerd of gedocumenteerd zijn), inclusief de mensen die het land binnenkwamen na de machtsovername door de Taliban

Afghanistan krijgt al jaren noodhulp, maar het lukt de regering niet om te zorgen voor goede basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, elektriciteit, veilige wegen en onderwijs. Door aanhoudende droogte en conflict, corona en toenemende armoede worden de Afghanen flink op de proef gesteld. Miljoenen mensen hebben humanitaire hulp nodig, zoals voedsel, drinkwater en medische zorg. 

De VN waarschuwt voor een dreigende humanitaire crisis in Afghanistan. Het escalerende conflict zorgt voor meer menselijk leed. Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp (ruim 24 miljoen mensen) is bijna verdubbeld is ten opzichte van een jaar eerder. 

In 2021 werden vele Afghanen gedwongen hun huizen te ontvluchten. De intensieve gevechten vóór de machtsovername en verslechterde veiligheid én de economische neergang en armoedeval zijn de belangrijkste redenen voor hun vertrek.

Hoe wij momenteel helpen in Afghanistan

Medische zorg voor Afghaanse vluchtelingen in Teheran, Iran

Medische zorg voor Afghaanse vluchtelingen in Teheran, Iran

Medische zorg en veilige bevallingen voor ontheemde vrouwen in Kandahar

Medische zorg en veilige bevallingen voor ontheemde vrouwen in Kandahar

Medische zorg en noodvoeding in Kabul

Medische zorg en noodvoeding in Kabul

Hulp in 2020
In Afghanistan zelf heeft corona gezorgd voor 144.000 besmettingen en ruim 7.000 doden. Terugkerende vluchtelingen zorgden voor snelle verspreiding van het virus in Afghanistan. Slechte medische zorg en lage weerstand veroorzaakten een snelle toename aan doden. In de provincie Kandahar zorgden we voor hulp aan meer dan 15.000 Afghanen:

  • Herstel van water- en sanitaire voorzieningen in 4 klinieken, plus het aanleggen van 8 handenwaspunten;
  • Uitdelen van hygienepakketten aan 1.440 gezinnen;
  • Aanschaffen van medische materialen en uitrusting (zoals handschoenen en mondkapjes) en het voorzien van beschermingsmaterialen voor 4 klinieken;
  • Hygiene voorlichting en bewustwordings sessies in 4 klinieken.

Hulp in 2019
Om de oorlog te overleven en verder te kunnen kijken dan de dag van morgen, krijgen 18.000 ontheemden en terugkerende vluchtelingen uit Pakistan en Iran cash noodhulp, veilig drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen. Dit project wordt via de Dutch Relief Alliance gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

  • Cash-noodhulp aan meer dan 1.000 vluchtelingengezinnen;
  • Veilige onderkomen voor 355 kwetsbare vluchtelingengezinnen;
  • Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen op 7 scholen en voorlichting over hygiene aan 9.500 schoolkinderen.


 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.