Afghanistan - Stichting Vluchteling

Afghanistan

Grootschalige humanitaire ramp

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt gevochten. In het land vindt een humanitaire crisis plaats. Naast een dreigend voedseltekort voor 23 miljoen mensen, heeft Afghanistan ook te maken met aanhoudende ernstige droogte en corona. Er zijn 3,5 miljoen Afghanen in eigen land ontheemd en ze zijn vaak afhankelijk van humanitaire hulp.

Factcheck

38 miljoen inwoners
38 miljoen inwoners
3,5 miljoen ontheemden
3,5 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
3,5 miljoen vluchtelingen
3,5 miljoen vluchtelingen
naar Pakistan en Iran
1979 | Start huidige crisis
1979 | Start huidige crisis
1989 | Start onze hulpverlening
1989 | Start onze hulpverlening

In Afghanistan is al sinds de Russische inval in 1979 een gewapend conflict aan de gang. Op het vertrek van de Russische troepen in 1988 en de val van het Afghaanse communistische bewind in 1992 volgde een periode van grote onderlinge verdeeldheid. De Taliban gedijde hierop en kwam in 1996 aan de macht. Harde onderdrukking en mensenrechtenschendingen kenmerkten hun bestuur.

De Taliban werd in 2001 ten val gebracht na een aanval van het Amerikaanse leger. Maar in 2021 nam de Taliban de controle over Afghanistan over. Internationale donoren hebben de meeste financieringen onmiddellijk stopgezet en miljarden dollars aan activa bevroren. Hierdoor is de economie in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Elke poging van de Islamitische Staat Khorasan (IS-K) om te profiteren van de machtsverschuiving betekent geweld en nieuwe burgerslachtoffers.

Afghanen op de vlucht

Ontheemden
De bevolking lijdt enorm onder het escalerende conflict en steeds meer mensen slaan op de vlucht. Sinds januari 2021 sloegen bijna 700.000 Afghanen in eigen land op de vlucht, voornamelijk door onveiligheid, natuurrampen en armoede. Daarmee komt het totaal nu al meer dan 3,5 miljoen binnenlands ontheemden.

Vluchtelingen
Veel Afghanen vluchten ook de grens over, op zoek naar veiligheid. In buurlanden Iran en Pakistan verblijft momenteel bijna 90% van alle Afghaanse vluchtelingen. Het aantal Afghaanse vluchtelingen in Iran ligt om en nabij de 3,4 miljoen; daarvan zijn 780.000 vluchtelingen geregistreerd en 2,6 miljoen niet geregistreerd. In Pakistan verblijven naar schatting 1,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen op, inclusief de mensen die het land binnenkwamen na de machtsovername door de Taliban

Veel gezinnen werden in de afgelopen periode gedwongen hun huizen te ontvluchten. Ze geven aan dat aanhoudende gevechten en de verslechterende veiligheidssituatie de belangrijkste reden is voor hun vertrek.

Afghanistan krijgt al jaren humanitaire hulp, maar het lukt de regering maar niet om te zorgen voor goede basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, elektriciteit, veilige wegen en onderwijs. Door de aanhoudende droogte en conflict, corona en toenemende armoede worden de Afghanen flink op de proef gesteld. Miljoenen mensen hebben humanitaire hulp nodig, zoals voedsel, drinkwater en medische zorg. 

De VN waarschuwt voor een dreigende humanitaire crisis in Afghanistan. Het escalerende conflict zorgt voor meer menselijk leed. Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp (ruim 20 miljoen mensen) is bijna verdubbeld is ten opzichte van een jaar eerder.

Hulp in 2021
Voor een actueel overzicht van onze lopende projecten in 2021, scroll naar beneden tot onder de foto.

Hulp in 2020
In Afghanistan zelf heeft corona gezorgd voor 144.000 besmettingen en ruim 7.000 doden. Terugkerende vluchtelingen zorgden voor snelle verspreiding van het virus in Afghanistan. Slechte medische zorg en lage weerstand veroorzaakten een snelle toename aan doden. In de provincie Kandahar zorgden we voor hulp aan meer dan 15.000 Afghanen:

  • Herstel van water- en sanitaire voorzieningen in 4 klinieken, plus het aanleggen van 8 handenwaspunten;
  • Uitdelen van hygienepakketten aan 1.440 gezinnen;
  • Aanschaffen van medische materialen en uitrusting (zoals handschoenen en mondkapjes) en het voorzien van beschermingsmaterialen voor 4 klinieken;
  • Hygiene voorlichting en bewustwordings sessies in 4 klinieken.

Hulp in 2019
Om de oorlog te overleven en verder te kunnen kijken dan de dag van morgen, krijgen 18.000 ontheemden en terugkerende vluchtelingen uit Pakistan en Iran cash noodhulp, veilig drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen. Dit project wordt via de Dutch Relief Alliance gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

  • Cash-noodhulp aan meer dan 1.000 vluchtelingengezinnen;
  • Veilige onderkomen voor 355 kwetsbare vluchtelingengezinnen;
  • Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen op 7 scholen en voorlichting over hygiene aan 9.500 schoolkinderen.


 

Bekijk onze lopende projecten in Afghanistan

Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona
Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona
Cash noodhulp voor getroffen ontheemden in Kabul
Cash noodhulp voor getroffen ontheemden in Kabul
Medische zorg en veilige bevallingen voor ontheemde vrouwen in Kandahar
Medische zorg en veilige bevallingen voor ontheemde vrouwen in Kandahar
Verbetering van toegang tot gezondheidsfaciliteiten in Zuid-Afghanistan
Verbetering van toegang tot gezondheidsfaciliteiten in Zuid-Afghanistan
Gezondheidszorg en noodvoeding in Kabul
Gezondheidszorg en noodvoeding in Kabul
 
Afghanistan Vluchtelingen - Stichting Vluchteling

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.