Afghanistan

Korte crisis update

Als gevolg van te weinig regenval is er sprake van een watertekort in Afghanistan, een situatie die zich al voor het vijfde achtereenvolgende jaar voordoet. Het neerslagtekort in het hele land ligt op 70% en treft ruim 2,2 miljoen inwoners. Als gevolg van de droogte mislukken de oogsten en lijdt de bevolking honger.

Bovendien is het nog steeds niet rustig in Afghanistan na 36 jaar van gewapend conflict. Door zowel de droogte als het geweld neemt de ontheemding toe.

Factcheck

34,6 miljoen inwoners
34,6 miljoen inwoners
>2 miljoen ontheemden
>2 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
1979 | Start huidige crisis
1979 | Start huidige crisis
2,5 miljoen vluchtelingen
2,5 miljoen vluchtelingen
naar Pakistan en Iran
1989 | Start van onze hulpverlening
1989 | Start van onze hulpverlening

In Afghanistan is al sinds de Russische inval in 1979 een gewapend conflict aan de gang. Op het vertrek van de Russische troepen in 1988 en de val van het Afghaanse communistische bewind in 1992 volgde een periode van grote onderlinge verdeeldheid. De Taliban gedijde hierop en kwam in 1996 aan de macht. Harde onderdrukking en mensenrechtenschendingen kenmerkten hun bestuur.

De Taliban werd in 2001 ten val gebracht na een aanval van het Amerikaanse leger. Maar ondanks internationale steun is de Taliban gebleven en zijn grote delen van het land nog steeds onveilig.

Ontheemding

In 2014 trok de internationale gemeenschap zich terug uit veel humanitaire en veiligheidsoperaties. Sindsdien worstelt Afghanistan met afnemende veiligheid en een krimpende economie. Er is enige vooruitgang geboekt, maar geweld blijft het leven van miljoenen mensen ontregelen en de ontwikkeling van het land belemmeren.

In Afghanistan zijn meer dan 2 miljoen ontheemden door voortdurend geweld en conflict, en de aanhoudende droogte. In 2016 nam het Taliban-geweld in het hele land toe, met honderden doden en ruim 550.000 ontheemde burgers tot gevolg.

Daarnaast groeide het aantal uit Pakistan terugkerende Afghaanse vluchtelingen flink. Naast 370.000 geregistreerde vluchtelingen, zette Pakistan ook ruim 620.000 vluchtelingen zonder papieren de grens over. Deze massale, geforceerde terugkeer veroorzaakt een humanitaire crisis in de oostelijke provincie Nangarhar.

Ook komen natuurrampen frequent voor, wat tot tijdelijke ontheemding van burgers leidt. In oktober 2015 verwoestte een zware aardbeving nog duizenden huizen, en de aanhoudende droogte in het land duur al meer dan 5 jaar. Door watertekort en mislukking van de oogst zijn meer dan 250.000 mensen ontheemd.

Afghanistan krijgt al jaren humanitaire hulp, maar het lukt de regering maar niet om te zorgen voor goede basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, elektriciteit, veilige wegen en onderwijs. Door de aanhoudende droogte en conflict lijden mensen honger, en trekken zij van rurale gebieden naar de stad. 7,4 miljoen mensen hebben nog steeds levensreddende humanitaire hulp nodig, zoals voedsel en medische zorg. Terugkerende vluchtelingen en ontheemden hebben bovendien hulp nodig om hun leven weer op te bouwen.

De onderontwikkeling van Afghanistan heeft vooral invloed op vrouwen en kinderen. Zij krijgen vaak te maken met geweld, misbruik en gedwongen arbeid. De meesten hebben bovendien weinig of geen toegang tot medische zorg, onderwijs en juridische diensten.

In Afghanistan begonnen we ons werk in 1989, toen we bijdroegen aan het herstel van de landbouwsector en onderwijsvoorzieningen in de oostelijke provincies Paktia, Paktika, Khost en Nangarhar. Dit ter voorbereiding van de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan. Sindsdien zijn we blijven investeren in onderwijs en het economisch welzijn van mensen – ook tijdens de moeilijke periode van het Taliban-regime (1996 tot en met 2001).

Momenteel bieden we cashhulp, met name voor voedsel, bescherming tegen winterkou en voorzien we mensen van onderdak en schoon drinkwater.

Meer weten? Bekijk hieronder ons lopende project in Afghanistan:

In 2017 hebben we in Afghanistan onder andere cashhulp geboden voor het kopen van voedsel en onderdak. Daarnaast hebben we waterputten gebouwd en waterleidingen die werken op zonne-energie aangelegd. Om de watervoorzieningen te onderhouden en duurzaam te houden zijn Afghanen getraind. Lees hier meer informatie over dit project, gericht op voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan.

In 2018 boden we:

   

  Wil je helpen?

  Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

   

  Bekijk onze projecten in Afghanistan

  Cash noodhulp voor door droogte getroffen gezinnen in Herat

  Cash noodhulp voor door droogte getroffen gezinnen in Herat

  Cashhulp, onderdak en water voor lokale bewoners, teruggekeerde Afghanen en nieuwe ontheemden

  Cashhulp, onderdak en water voor lokale bewoners, teruggekeerde Afghanen en nieuwe ontheemden

   
   

  Lees meer nieuws

  Afghanistan: ontheemding door aanhoudende droogte en conflict
  08-11-2018
  Afghanistan: ontheemding door aanhoudende droogte en conflict
  IRC-collega omgekomen tijdens aanslag in Afghanistan
  03-08-2018
  IRC-collega omgekomen tijdens aanslag in Afghanistan
  Goed Geld Gala: 7 miljoen euro voor Stichting Vluchteling
  15-02-2018
  Goed Geld Gala: 7 miljoen euro voor Stichting Vluchteling
  Videoportretten uit Afghanistan: Mohammed
  19-09-2017
  Videoportretten uit Afghanistan: Mohammed