Afghanistan

Dreigende humanitaire ramp

In Afghanistan wisselen oorlogen en conflicten elkaar al decennialang af. In grote delen van het land wordt gevochten. Er dreigt een humanitaire crisis, aldus de VN. Naast een dreigend voedseltekort voor 14 miljoen mensen, heeft Afghanistan ook te maken met ernstige droogte. Er zijn 3,5 miljoen Afghanen in eigen land ontheemd – mede door de gevechten van de afgelopen maanden – en ze zijn vaak afhankelijk van humanitaire hulp.

Factcheck

38 miljoen inwoners
38 miljoen inwoners
3,5 miljoen ontheemden
3,5 miljoen ontheemden
op de vlucht in eigen land
2,8 miljoen vluchtelingen
2,8 miljoen vluchtelingen
naar Pakistan en Iran
1979 | Start huidige crisis
1979 | Start huidige crisis
1989 | Start onze hulpverlening
1989 | Start onze hulpverlening

In Afghanistan is al sinds de Russische inval in 1979 een gewapend conflict aan de gang. Op het vertrek van de Russische troepen in 1988 en de val van het Afghaanse communistische bewind in 1992 volgde een periode van grote onderlinge verdeeldheid. De Taliban gedijde hierop en kwam in 1996 aan de macht. Harde onderdrukking en mensenrechtenschendingen kenmerkten hun bestuur.

De Taliban werd in 2001 ten val gebracht na een aanval van het Amerikaanse leger. Maar ondanks internationale steun is de Taliban gebleven en zijn grote delen van het land nog steeds onveilig. De VS en de NAVO zullen nog dit jaar hun soldaten terugtrekken uit Afghanistan. De VN-gezant voor Afghanistan waarschuwt voor een sterke opmars van de taliban nu de Amerikanen hun troepen terugtrekken.

Ontheemding

De bevolking lijdt enorm onder het escalerende conflict en steeds meer mensen slaan op de vlucht. Sinds januari 2021 zijn naar schatting 270.000 Afghanen opnieuw binnen eigen land op de vlucht, voornamelijk door geweld en onveiligheid. Daarmee zijn er nu al meer dan 3,5 miljoen Afghanen op de vlucht.

Veel Afghanen vluchten ook de grens over, op zoek naar veiligheid. Iran en Pakistan bieden onderdak aan bijna 90% van alle Afghaanse vluchtelingen – twee miljoen in totaal. Beide landen hebben Afghaanse vluchtelingen toegang gegeven tot hun land en bieden hen bescherming. 

Veel gezinnen werden in de afgelopen periode gedwongen hun huizen te ontvluchten. Ze geven aan dat aanhoudende gevechten en de verslechterende veiligheidssituatie de belangrijkste reden is voor hun vertrek.

Afghanistan krijgt al jaren humanitaire hulp, maar het lukt de regering maar niet om te zorgen voor goede basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, elektriciteit, veilige wegen en onderwijs. Door de aanhoudende droogte en conflict, corona en toenemende armoede worden de Afghanen flink op de proef gesteld. Miljoenen mensen hebben humanitaire hulp nodig, zoals voedsel, drinkwater en medische zorg. 

De VN waarschuwt voor een dreigende humanitaire crisis in Afghanistan. Het escalerende conflict zorgt voor meer menselijk leed. Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp (18 miljoen mensen) is bijna verdubbeld is ten opzichte van een jaar eerder.

Hulp in 2021
Voor een actueel overzicht van onze lopende projecten in 2021, scroll naar beneden tot onder de foto.

Hulp in 2020
In Afghanistan zelf heeft corona gezorgd voor 144.000 besmettingen en ruim 7.000 doden. Terugkerende vluchtelingen zorgden voor snelle verspreiding van het virus in Afghanistan. Slechte medische zorg en lage weerstand veroorzaakten een snelle toename aan doden. In de provincie Kandahar zorgden we voor hulp aan meer dan 15.000 Afghanen:

  • Herstel van water- en sanitaire voorzieningen in 4 klinieken, plus het aanleggen van 8 handenwaspunten;
  • Uitdelen van hygienepakketten aan 1.440 gezinnen;
  • Aanschaffen van medische materialen en uitrusting (zoals handschoenen en mondkapjes) en het voorzien van beschermingsmaterialen voor 4 klinieken;
  • Hygiene voorlichting en bewustwordings sessies in 4 klinieken.

Hulp in 2019
Om de oorlog te overleven en verder te kunnen kijken dan de dag van morgen, krijgen 18.000 ontheemden en terugkerende vluchtelingen uit Pakistan en Iran cash noodhulp, veilig drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen. Dit project wordt via de Dutch Relief Alliance gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

  • Cash-noodhulp aan meer dan 1.000 vluchtelingengezinnen;
  • Veilige onderkomen voor 355 kwetsbare vluchtelingengezinnen;
  • Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen op 7 scholen en voorlichting over hygiene aan 9.500 schoolkinderen.


 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Bekijk onze lopende projecten in Afghanistan

Cash noodhulp voor getroffen ontheemden in Kabul

Cash noodhulp voor getroffen ontheemden in Kabul

Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona

Medische zorg en hygiëne verbeteren in de strijd tegen corona

Verbetering van toegang tot gezondheidsfaciliteiten in Zuid-Afghanistan

Verbetering van toegang tot gezondheidsfaciliteiten in Zuid-Afghanistan

 
 

Lees meer nieuws

Acute hulp voor Afghaanse ontheemden in nood
06-10-2021
Acute hulp voor Afghaanse ontheemden in nood
Stichting Vluchteling haalt in korte tijd 1 miljoen euro op voor noodhulp in Afghanistan
30-08-2021
Stichting Vluchteling haalt in korte tijd 1 miljoen euro op voor noodhulp in Afghanistan
Alles wat jij wil weten over onze noodhulp in Afghanistan
25-08-2021
Alles wat jij wil weten over onze noodhulp in Afghanistan
Noodhulp Afghanistan: Complex, chaotisch en constant in verandering
21-08-2021
Noodhulp Afghanistan: Complex, chaotisch en constant in verandering