4 jaar oorlog in Jemen: grote impact op vrouwen en meisjes

De oorlog in Jemen duurt nu al ruim 4 jaar en ruim 80% van bevolking heeft dringend hulp nodig. Het heeft geleid tot de een van de ergste humanitaire crises in de wereld. Vrouwen en meisjes worden disproportioneel geraakt. Lees hieronder de 4 manieren waarop 4 jaar oorlog een impact heeft op vrouwen en meisjes in Jemen. (Foto door: Will Swanson/IRC)

Meisjes in Jemen

1. Door de oorlog is geweld tegen vrouwen en meisjes toegenomen 

Voor de oorlog was geweld tegen vrouwen en meisjes wijdverspreid. Door het conflict is de situatie verergerd. Volgens de Verenigde Naties is het geweld tegen vrouwen en meisjes toegenomen is met 63%. De teams van de International Rescue Committee in Jemen geven aan dat vooral jonge meisjes kwetsbaar zijn. Ook ongetrouwde of gescheiden vrouwen zijn een doelwit.

In Jemen worden mannen gezien als een ‘beschermende laag’ voor families. Zonder deze bescherming van een man lopen vrouwen het gevaar te worden aangevallen of (seksueel) geïntimideerd. Door het conflict zijn lokale markten en waterpompen kapot of slecht bereikbaar. Vrouwen moeten steeds verder lopen om water en/of voedsel te halen. Hierdoor lopen ze meer risico.

Thuis zijn de vrouwen ook niet veilig. De stress van het dagelijkse leven in oorlogsgebied, de ingestorte economie en de toegenomen wil van vrouwen om buitenshuis te werken om de familie te ondersteunen heeft gezorgd voor een toename in huiselijk geweld. Meer dan 3 miljoen vrouwen en meisjes in Jemen lopen het risico slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Er zijn geen wetten die hen hiertegen beschermen.

2. Vrouwen en meisjes lijden honger en lopen extra risico

Voordat het conflict uitbrak in Jemen was het land al een van de armste landen ter wereld, met wijdverspreide acute honger. Het land staat nu aan de rand van de afgrond en stevent af op een hongersnood. De economische crisis en de beperkte import van goederen, eten en brandstof zorgt ervoor dat er amper basisvoorzieningen beschikbaar zijn. Het gevolg is een grote mate van ondervoeding. 1.8 miljoen kinderen en 1.1 miljoen zwangere vrouwen en nieuwe moeders zijn ondervoed. De medische zorg in Jemen kan de vraag niet aan en de verwachting is dat de situatie nog veel erger zal worden in de toekomst. Vrouwen hebben geen toegang tot specialistische zorg die zij nodig hebben. Veel vrouwen lopen dan ook groot gevaar bij de geboorte van hun kind, aldus de Verenigde Naties.

3. Meisjes kunnen niet naar school

Meer dan twee miljoen kinderen in Jemen gaan niet meer naar school door de oorlog in het land. Scholen zijn vernietigd, leraren waarvan het salaris niet wordt betaald zijn vertrokken. Veel kinderen worden ook uit school gehaald door hun families om te gaan werken en de familie te ondersteunen.

Door het conflict wordt de toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes 20 jaar teruggezet in de tijd. Ook is er een wet, die ervoor moet zorgen dat meisjes niet eerder dan het 18e levensjaar trouwen, ontbonden. Veel families kiezen ervoor om hun dochters uit te huwelijken om het hoofd te kunnen bieden aan de armoede en de economische situatie. Gedwongen huwelijken zijn verviervoudigd in de laatste 4 jaar.

4. Vrouwen zijn onderdeel van de oplossing 

Voor het begin van de oorlog werden vrouwen steeds meer betrokken in het politieke proces. Hierdoor kregen vrouwen en meisjes in het land ook meer herkenning als individuen en meer rechten. Ondanks dat de vrouwen onevenredig worden getroffen door de oorlog in Jemen spelen zij nog steeds een belangrijke rol in het vredesproces binnen hun communities.

Het conflict in Jemen heeft geen militaire oplossing, alleen een diplomatieke. Yemenieten kunnen niet wachten. Er moet een einde komen aan het lijden van de burgers. Dat moet de prioriteit zijn bij de volgende vredesbesprekingen over Jemen en vrouwen moeten plek aan de tafel hebben.

Lees hier meer over ons werk in Jemen


Stichting Vluchteling
English
sluit