21-09-2021 | Irak

‘Zonder hulp zou ik zijn overleden aan diabetes’

De Jezidi's leden zwaar onder de IS-aanval en bezetting in 2014. Duizenden mensen werden vermoord, ontvoerd, tot slaaf gemaakt en misbruikt in het Sinjar-gebergte in Irak. Nog steeds zijn mensen op de vlucht en afhankelijk van hulp.

Stichting Vluchteling werkt sinds 2016 met haar partner Yazda in een mobiele kliniek in het Sinjar gebergte. De noodzaak voor hulp in Sinjar is erg groot. Met een arts, apotheker en verpleegkundigen zorgen we voor gratis consultaties en basisbehandelingen. In ‘20/’21 deden we dat via 23.000 consulten voor 9.000 mensen. In ‘21/’22 zetten we die hulp voort Met speciale aandacht voor chronisch zieken en mentale gezondheidszorg.

Het project is tot de dag van vandaag relevant. Er zijn nauwelijks basisvoorzieningen in het gebied aanwezig. Terwijl mensen nog steeds kampen met de gevolgen van de gruwelijkheden die ze is aangedaan.

Persoonlijke verhalen

Yoseph Malaku, arts en medisch adviseur bij Stichting Vluchteling, bezocht het gebied in september 2021. Hij sprak met patiënten om te begrijpen hoe hun situatie is en wat zij vinden van de noodhulp die ze ontvangen.

*Alle namen zijn gefingeerd wegens veiligheidsredenen. De echte namen zijn bekend bij Stichting Vluchteling.

Speciale aandacht voor chronisch zieken

We staan er te weinig bij stil, maar ook mensen op de vlucht hebben chronische aandoeningen. Chronische ziekten zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden in Irak, waar meer dan 30% van de bevolking lijdt aan hoge bloeddruk en 14% aan diabetes. We screenen mensen op chronische ziekten, verwijzen mensen door naar gespecialiseerde zorg en bieden psychosociale zorg. Daarnaast trainen we artsen in het omgaan met noodsituaties.