01-11-2021 | Bescherming

Klimaatcrisis dwingt miljoenen mensen op de vlucht

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor onderdrukking, oorlog en geweld. Van Afghanistan tot Zuid-Soedan: droogte, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden raken de meest kwetsbare mensen en zorgen voor spanningen wereldwijd.

Hoe we er mee omgaan wordt de komende jaren steeds crucialer, want het aantal vluchtelingen gaat alleen maar toenemen. Overstromingen, droogte, bosbranden maar ook toenemende honger, armoede, migratie en ongelijkheid. De mensen die de minste middelen en mogelijkheden hebben om zich tegen deze gevaren te beschermen, worden het hardst geraakt, waar ook ter wereld.

Armste regio’s het hardst getroffen

De Verenigde Naties verwachten dat in 2050 tot 200 miljoen mensen zijn gevlucht voor het klimaat. Dat zijn meer dan 6 miljoen mensen per jaar.

De armste regio's zullen volgens het rapport het hardst worden geraakt. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen onder de Sahara: zo'n 86 miljoen mensen zullen in dat gebied binnen hun landsgrenzen moeten verhuizen. In Zuid-Azië geldt dat voor 40 miljoen mensen volgens het onderzoek. De verwachting is dat in Bangladesh in 2050 al 17% van het land verdwijnt door de stijgende zeespiegel. Dit kan leiden tot 20 miljoen klimaatvluchtelingen. Ook in Oost-Azië en de Stille Oceaan zullen miljoenen klimaatvluchtelingen moeten verkassen.

Ook de gevaren in bijvoorbeeld landen als Zuid-Soedan door regelmatig terugkerende overstromingen. In veel warme gebieden zoals landen in de Hoorn van Afrika zijn er andere problemen. Door de hogere temperaturen wordt het er steeds droger. Deze droogte zorgt ervoor dat er minder water beschikbaar is en dat landbouwgewassen niet goed groeien. Er is daardoor niet genoeg voedsel beschikbaar waardoor er honger en armoede ontstaat. Door de schaarste slaan er steeds meer mensen naar andere gebieden op de vlucht.

Meer conflicten

Klimaatverandering vergroot het risico op conflicten. Dat blijkt uit een internationale studie. De onderzoekers keken naar het risico op een gewelddadig binnenlands conflict met het klimaat als oorzaak. Dat lag volgens experts de voorbije honderd jaar tussen 3 en 20%, maar dat getal zal in de toekomst hoger uitkomen. Zelfs in een scenario van 2 graden opwarming is er meer dan een verdubbeling van de invloed van klimaat op conflict.

De allerarmsten ter wereld zullen de hardste klappen krijgen door de gevolgen van klimaatverandering. Mannen, vrouwen en kinderen in landen die het zich niet kunnen veroorloven kostbare beschermende maatregelen te nemen. De Wereldbank verwacht dat mogelijk 216 miljoen mensen in 2050 op de vlucht zullen zijn vanwege het veranderende klimaat. In een wereld waar anno 2021 geen land klaarstaat om vluchtelingen gastvrij bescherming te bieden, zijn de scenario’s voor de toekomst beangstigend.
Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

Roep de regering op tot klimaatactie!

Klimaatvluchtelingen in ’s werelds armste regio’s zullen het hardst geraakt worden door de klimaatcrisis. Wij roepen de regering op om snel actie te ondernemen door een allesomvattend klimaatplan te maken, waarin aandacht is voor mensen op de vlucht. Teken de petitie!