11 jaar oorlog: escalerend geweld en humanitaire catastrofe in Syrië

Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op de oorlog in Oekraine, beleeft Syrië een triest lustrum. Het land gaat het tweede decennium van de burgeroorlog in en stevent af op een economische en humanitaire catastrofe.

Jongen staat in vluchtelingenkamp in Syrië
© Abdullah Hammam

In een nieuw rapport waarschuwt de VN-onderzoekscommissie voor Syrië dat het geweld weer opflakkert en de humanitaire situatie voor Syrische burgers opnieuw in een neerwaartse spiraal zit. Meer dan tien jaar geweld heeft maar liefst 90% van de bevolking in de armoede gestort, en 14,6 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp om te overleven.

Volgens commissievoorzitter Pinheiro heerst er bovendien de perceptie dat het conflict in Syrië grotendeels afgerond is, terwijl in werkelijkheid het geweld het voorbije jaar opnieuw is toegenomen.

Vergis je niet dat het geweld tegen burgers voortduurt in het hele land, van bombardementen in het noorden van het land tot gerichte moorden, onwettige detentie en marteling…

De Commissie documenteerde ‘ernstige schendingen van de fundamentele mensenrechten en het internationaal humanitair recht door partijen bij het conflict, waaronder oorlogsmisdaden en aanhoudende patronen van misdaden tegen de menselijkheid’. De Commissie geeft in haar rapport ook de VN-veiligheidsraad een veeg uit de pan, die volgens haar weigert om ‘gezamenlijk actie’ te ondernemen om Syriërs te helpen, en de verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen tot de orde te roepen.

Economische omstandigheden

Naast de verslechterde veiligheidssituatie wijst het onderzoek ook op de uitzichtloosheid van de economische omstandigheden in Syrië. Door o.m. het geweld en de ergste droogte in decennia stond de inflatie in Syrië begin dit jaar al op 140%. De waarnemers vrezen de impact van de oorlog in Oekraïne op de graanprijzen. Oekraïne en Rusland zijn de belangrijkste graanleveranciers van Syrië.

Stichting Vluchteling helpt

Sinds het begin van de burgeroorlog zetten wij alles op alles om Syrische vluchtelingen te helpen. We bieden humanitaire hulp in Syrië zelf en in omliggende landen.

Bronnen: Reliefweb en Mondiaal Nieuws België.


Stichting Vluchteling
English
sluit