Nederland: neem 500 kwetsbare alleenstaande kinderen op!

Stichting Vluchteling luidt de noodklok! De situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens verslechtert met de dag. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden.

Europese landen zijn opgeroepen over te gaan tot evacuatie van de kampen op de Griekse eilanden. Inmiddels is een groep EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen. Nederland weigert 500 kinderen op te nemen, het kabinet kiest voor een schaamteloze uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit kamp Moria krijgen bescherming, ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten.

Laatste update (21 januari 2021)
In reactie op de brand in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos onderhandelden coalitiepartijen in Nederland over het opnemen van een deel van de getroffen vluchtelingen uit het kamp. De zogenoemde ‘moriadeal’ kon direct op veel kritiek rekenen. De afspraak hield in dat er 50 vluchtelingen in gezinsverband, en 50 kinderen zonder ouders uit Moria naar Nederland mochten komen. Dit aantal is in mindering gebracht op het jaarlijkse quotum voor de hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen elders op de wereld.

Van de beloofde 50 kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkamp Moria verblijven mogen er slechts twee naar Nederland komen. Dat liet staatssecretaris Broekers-Knol vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. VluchtelingenWerk Nederland is verbijsterd door de uitvoering die het kabinet geeft aan de ‘moriadeal’. Het kabinet laat vluchtelingen in Moria, en in het bijzonder kinderen die daar zonder ouders zitten, in de steek.


Fotocollage:
De petitie om aan vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland is door 106.160 sympathisanten ondertekend en werd in september 2020 door de directeuren van Stichting Vluchteling, Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland overhandigd aan Kamerleden.

Breed draagvlak
Tijdens de bespreking van de Moria-deal verschuilde het kabinet zich achter het gebrek aan draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, onder wie alleen reizende kinderen. Met het aanbieden van de petitie willen we laten zien dat het draagvlak in Nederland enorm is. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend, ook hebben 178 gemeenten, meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen op te vangen. 1.400 leden van de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair. Sinds de brand in kamp Moria zijn bovendien veel demonstraties georganiseerd waarbij werd opgeroepen tot een humaner vluchtelingenbeleid. 

Atifa's dagboek over vluchtelingenkamp Moria
Atifa is een 18-jarig meisje uit Afghanistan en woonde tien maanden in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In samenwerking met Stichting Vluchteling, Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland houdt zij een dagboek bij over haar leven op Lesbos. 

Via WhatsApp praat Atifa samen met de organisaties over wat er gebeurt op het eiland en in de vluchtelingenkampen. Atifa heeft nog nauw contact met vrienden die in de vluchtelingenkampen zitten. Zij hebben alles verloren en moeten wachten totdat ze veilig naar andere Europese landen kunnen reizen. Atifa zelf heeft samen met haar familie een beter onderkomen gevonden, maar haar toekomst is nog steeds onzeker.

Wil je meer weten over Atifa’s dagboek? Je kan het lezen op haar website https://dagboekuitmoria.com

Coalition of the willing

Dit zijn de gemeenten die al hebben toegezegd kinderen te willen opvangen? Staat jouw gemeente er al tussen?