Nederland: neem 500 kwetsbare alleenstaande kinderen op!

In 2020 startten we samen met Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland de actie #500kinderen. Daarmee roepen we de Nederlandse overheid op om 500 van de 5.000 alleenstaande kinderen uit de Griekse kampen over te nemen en doen we een klemmende oproep voor solidariteit en deelname in het Europese relocatie-schema voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen.

Noodkreet vanuit Griekenland voor solidariteit
Twee jaar geleden stuurde Griekenland een noodkreet naar de lidstaten van de EU: Neem samen een groep van 2.500 kinderen op die zonder familie vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen. Griekenland vangt tienduizenden vluchtelingen op, waaronder vele alleenreizende, onbegeleide kinderen. Griekenland kan hen geen veilige opvang bieden; er zijn geen ouders en geen voogden die hen beschermen. Misbruik en uitbuiting is aan de orde van de dag en trauma’s stapelen zich op. ELIL (European Laywers of Lesvos) geeft al jaren aan dat er groot gebrek is aan advocaten die kinderen bijstaan, of hen informeren over hun procedures, situaties en rechten.

Een aantal landen reageerde direct welwillend waaronder Duitsland, Portugal en Luxemburg. Een steeds groter groeiende coalitie beloofde samen 1.600 kinderen over te nemen. Nederland weigerde echter om gehoor te geven aan de urgente noodkreet. 

Fotocollage: De petitie om aan 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland is door 106.160 Nederlanders ondertekend en werd in september 2020 door de directeuren van Stichting Vluchteling, Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland overhandigd aan Kamerleden.

Door de onveiligheid, het gebrek aan toekomstperspectief en uit wanhoop kiezen veel alleenreizende minderjarigen in Griekenland ervoor om door te reizen naar West-Europa vaak via de gevaarlijke ‘Balkanroute.’ Ze krijgen te maken met bruut geweld door de grenspolitie, uitputting en misbruik. De trauma’s onderweg zijn gigantisch en bedreigt een goede integratie.

Het is hoognodig dat er veilige routes binnen de EU worden gecreëerd voor deze kinderen zodat zij beschermd worden tegen geweld en misbruik en dat zij veilige opvang krijgen, verdeeld over EU lidstaten. Hiervoor zijn welwillende coalities van Europese landen noodzakelijk die solidair zijn met deze kinderen én het overbelaste Griekenland dat urgente actie vraagt.

Door onrealistische eisen van Nederland staan er slechts twee alleenreizende kinderen in het Europese voluntary scheme. Onze organisaties roepen de politiek opnieuw op tot relocatie van een deel van deze alleenstaande kinderen en actieve deelname in Europese coalities van solidariteit.
 

Atifa's dagboek over vluchtelingenkamp Moria
Atifa is een 18-jarig meisje uit Afghanistan en woonde tien maanden in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Ze houdt een dagboek bij over haar leven op het Griekse eiland.
Wil je meer weten over Atifa’s dagboek? Je kan het lezen op haar website https://dagboekuitmoria.com

Coalition of the willing

Meer dan de helft van álle gemeenten sloot zich aan bij de gemeentelijke coalition of the willing die veilige opvang wil voor 500 kwetsbare, alleenreizende minderjarigen in Nederland.