Zorg voor chronisch zieken

We staan er te weinig bij stil, maar ook mensen op de vlucht hebben chronische aandoeningen. Zij zijn extra kwetsbaar als ze, weg van oorlogs- of natuurgeweld, een veilig heenkomen zoeken. Want hoe hou je als insulinepatiënt je insuline gekoeld als er geen koelkast in de buurt is? Hoe denk je eraan je hartmedicatie op tijd te nemen als je normale dagritme is verstoord? Hoe krijg je als HIV-patiënt de dagelijkse hulp van je buren die je gewend was, als in je nieuwe gemeenschap nog niemand weet dat je ziek bent? Stichting Vluchteling ondersteunt patiënten en versterkt gemeenschappen om deze chronisch zieken lichamelijk en geestelijk op de been te houden.

Meer binnen thema Onze hulpverlening op het gebied van gezondheid

Wat doet Stichting Vluchteling?

Stichting Vluchteling heeft in drie landen proefprojecten lopen om de zorg aan vluchtelingen en ontheemden met chronische ziekten te verbeteren. De landen en situaties zijn zo gekozen dat de ervaringen en uitkomsten als model kunnen dienen voor toekomstige projecten in andere landen. Chronisch zieken zijn er immers overal.

Irak

In Irak zijn al jarenlang miljoenen mensen op drift. In de stad Tal-Afar in het noordwesten van het land bieden onze hulpverleners medische en psychologische zorg in de plaatselijke kliniek. Het project kreeg een nieuwe wending door de coronacrisis: patiënten wilden wel naar de kliniek komen, maar uit angst besmet te raken met het virus durfden ze niet zo goed. Door (online) trainingen aan artsen en verpleegkundigen en door voorlichting in de gemeenschap, komt de zorg toch weer op gang. We screenen mensen op chronische ziekten, verwijzen mensen door naar gespecialiseerde zorg en bieden psychosociale zorg. Daarnaast trainen we artsen in het omgaan met noodsituaties.

Nigeria

In het noordoosten van Nigeria bieden we in samenwerking met onze internationale partner Intersos medische zorg aan vluchtelingen. Het is gevaarlijk gebied dat wordt geteisterd door geweld van Boko Haram. Dat geweld bereikt soms ook de gebieden die onder controle staan van het regeringsleger: de kliniek waar we zouden werken, in de stad Magumeri, werd door Boko Haram in de as gelegd. Met een mobiele kliniek hebben we de draad weer opgepakt. Hiermee kunnen we afgelegen groepen mensen bereiken. We bieden laagdrempelige zorg maar ook voorlichting, bijvoorbeeld over het bestrijden van het coronavirus.

Curaçao

Op Curaçao bekommert Stichting Vluchteling zich om de ongeveer 17.000 Venezolaanse vluchtelingen die op het eiland hun toevlucht zochten nadat hun eigen land een paar jaar geleden economisch in elkaar stortte. Zij durfden als vluchtelingen zonder verblijfsvergunning vaak niet naar bestaande gezondheidsvoorzieningen. Er bestaat namelijk altijd de kans om uitgezet te worden of in de gevangenis te belanden. De Venezolaanse gemeenschap op Curaçao is zeer divers. Onze hulp sluit daarbij aan. Er is moeder en kind-zorg, er is hulp voor chronisch zieken, er is een vaccinatieprogramma, zorg voor HIV-patiënten en psychologische ondersteuning.