Toename zelfbeschadiging en depressie in Griekse kampen

Vijf jaar na de EU-Turkije deal is er een alarmerende toename van vluchtelingen met psychotische symptomen en vluchtelingen die zichzelf snijden, als gevolg van de vreselijke situatie in Griekse vluchtelingenkampen.

Meisje staat tussen tenten in bij de zee

Op 18 maart 2016 sloten een aantal EU-lidstaten een deal met Turkije, die van begin af aan veel haken en ogen had. De deal moest een oplossing zijn voor de verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee en zou een einde maken aan de toevlucht van vluchtelingen. Alle vluchtelingen die vanuit Turkije op de Griekse eilanden aankwamen, moesten volgens de deal terug naar Turkije worden gestuurd. Voor elke teruggestuurde vluchteling bood Europa aan één Syrische vluchteling uit Turkije bescherming.

In 2015 vluchtten bijna 900.000 mensen via Turkije naar Griekenland, voornamelijk Syriërs, Afghanen en Irakezen. Sinds de start van de EU-Turkije deal zijn er maar iets meer dan 2.000 mensen teruggestuurd. In de praktijk zitten mensen vast, soms jarenlang, op de Griekse eilanden.

Mentale gezondheidscrisis

De omstandigheden op de Griekse eilanden zijn erbarmelijk. Ook de komst van corona en het in allerijl op Lesbos uit de grond gestampte nieuwe kamp hebben hier in negatieve zin aan bijgedragen. Uit recent onderzoek op Lesbos, Chios en Samos, dat onze internationale partner IRC in december hield onder vluchtelingen die worden behandeld in hun programma’s voor geestelijke gezondheidszorg, blijkt dat vluchtelingen mentaal snel achteruitgaan door de omstandigheden waaronder ze moeten leven:

  • 76% heeft PTSS-klachten;
  • Ongeveer 4 op de 5 personen (79%) heeft last van depressies;
  • 48% heeft overwogen zichzelf van het leven te beroven;
  • Het percentage mensen met psychotische symptomen is verdubbeld naar 30%;
  • Een toename van 66% in zelfbeschadiging.

Wat doet Stichting Vluchteling?

De situatie is uitzichtloos. Stichting Vluchteling roept de EU en de Griekse regering op onmiddellijk actie te ondernemen om een einde te maken aan de mensonterende omstandigheden in de overvolle vluchtelingenkampen. En om vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland

Stichting Vluchteling helpt op Lesbos met de geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening van 2.500 vluchtelingen in kamp Mavrovouni (het nieuwe kamp Moria).

Foto: International Rescue Committee


Stichting Vluchteling
English
sluit