Stichting Vluchteling: kwart miljoen euro voor ontheemden Oost-Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo wordt opnieuw hevig gevochten tussen het leger en M23-rebellen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Stichting Vluchteling stelt per direct een kwart miljoen euro beschikbaar voor noodhulpverlening.

Grote groep mensen in Oost Congo
© Reuters

262.000 mensen op de vlucht

Sinds dit voorjaar is het Congolese regeringsleger in hevig gevecht met de gewapende groepering M23. Hun opmars zorgt voor een humanitaire noodsituatie, mede nu de belangrijke stad Goma in de provincie Noord-Kivu, wordt bedreigd. Als gevolg daarvan zijn meer dan 260.000 mensen, vooral vrouwen en kinderen, op de vlucht en op zoek naar veiligheid.

In Oost-Congo is het al jaren onrustig. Daar zijn meerdere milities actief, die tegen elkaar en de Congolese autoriteiten vechten, onder meer om de zeggenschap over de mijnen en grondstoffen in de regio.

Wat gaan we doen?

Voor een periode van vijf maanden helpen we in Nyiragongo 20.000 Congolezen met cashhulp, psychosociale hulp, bewustwordingscampagnes, delen we hulppakketten uit en leiden we hulpverleners op.

Zo delen we hulppakketten uit aan slachtoffers van seksueel geweld en ontvangen slachtoffers van mensenrechtenschendingen juridische bijstand. We organiseren 10 bewustwordingscampagnes gericht op slachtoffers van seksueel geweld. En trainen en coachen de lokale leiders en hulpverleners. Met een team van 8 psychosociaal medewerkers en 2 psychologen helpen we getraumatiseerde Congolezen.

De noodhulpverlening, in samenwerking met partnerorganisatie Intersos, gaat nog deze maand van start.

Meer hulp is nodig

Het aantal ontheemden is immens. Jouw hulp kan levens redden. Kom vandaag nog in actie. Steun met die eenmalige gift. Samen maken we het verschil. Help jij mee?


Stichting Vluchteling
English
sluit