Steun voor overlevers van seksueel geweld in Tigray, Noord-Ethiopië

Ondanks dat er vredesonderhandelingen zijn en er een stuk minder gevochten wordt, is de oorlog in Tigray nog steeds niet voorbij. Sinds november 2020 is de Ethiopische federale regering in conflict met regionale troepen van Tigray geleid door het Volksbevrijdingsfront van Tigray. Hierdoor zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen en hebben vijf miljoen mensen noodhulp nodig.

Beeld van bovenaf van mensen die trekken door droog gebied in Noord-Ethiopië

Seksueel geweld als oorlogswapen

Zoals in veel conflictgebieden wordt ook in Tigray seksueel geweld ingezet als oorlogswapen. Dit wrede “wapen” wordt gebruikt om de vijand te vernederen. Sommige militaire leiders dragen hun troepen zelfs op om burgers verkrachten. Op die manier proberen ze doelbewust het moreel van hun tegenstander te ondermijnen. Het kan ook bedoeld zijn om de sociale verbondenheid van een samenleving te vernietigen. Families en echtgenoten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van kinderen en vrouwen en hun seksualiteit. En als dit vervolgens niet lukt, voelen families en echtgenoten soms dat ze gefaald hebben en worden gemeenschappen ontwricht.

Welke hulp wordt er gegeven?

Vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, durven er soms niet over te praten. Vaak schamen ze zich, of is het een taboe-onderwerp in hun gemeenschap. Ze hebben vaak last van depressies, eenzaamheid, blijvende beschadigingen aan voortplantingsorganen en posttraumatische stress.

Vandaar dat Stichting Vluchteling naast medische zorg ook psychosociale hulp verzorgde in Tigray en 5.000 vrouwen en meisjes ondersteunde bij traumaverwerking. Ook konden duizenden kwetsbare vrouwen en meisjes rekenen op onze hulppakketten met maandverband, zeep, verband, ondergoed, een zaklamp op zonne-energie, wasmiddel en meer.

In de hoop mensen bewust te maken van de problemen die mensen kunnen hebben nadat ze verkracht zijn, wordt er in opvanglocaties voorlichting gegeven over de gevolgen van seksueel geweld. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt waar vrouwen terecht kunnen wanneer ze te maken hebben gehad met geweld. Ook krijgen de vrouwen de mogelijkheid om hun ervaringen te delen en leren zij hoe ze nieuwe, veilige sociale netwerken kunnen opbouwen.

Samen maken we het verschil

Om de projecten in Tigray mogelijk te maken, is Stichting Vluchteling onderdeel van een Joint Response van de Dutch Relief Alliance, dat is gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stichting Vluchteling
English
sluit